Ekspert: poslednje izmene od 07.02.2022.

Ekspert Internet je ažuriran 07.02.2022. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave (“Sl. glasnik RS”, br. 12/22)
 • Strategija deinstitucionalizacije i razvoja usluga socijalne zaštite u zajednici za period 2022-2026. godine (“Sl. glasnik RS”, br. 12/22)
 • Strategija prevencije i zaštite od diskriminacije za period od 2022. do 2030. godine (“Sl. glasnik RS”, br. 12/22)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 138463
 • Službenih mišljenja: 16976
 • Sudske prakse: 9783
 • Modela akata: 897
 • Obrazaca: 40616
 • Podzakonskih akata: 103023
 • Prečišć. tekstova: 31377
 • Propisa CG: 2043
 • Propisa R.Srpske: 2496

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.