Ekspert: poslednje izmene od 06.11.2017.

Ekspert Internet je ažuriran 06.11.2017. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Smernice Dobre proizvođačke prakse (“Sl. glasnik RS”, br. 97/17) 
 • Pravilnik o izmenama Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti bazenskih voda (“Sl. glasnik RS”, br. 97/17) 
 • Rešenje o određivanju osnovice osiguranja na koju se obračunava i plaća doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za lica uključena u obavezno osiguranje (od 1. novembra 2017. godine) (“Sl. glasnik RS”, br. 97/17) 

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 104253
 • Službenih mišljenja: 14959
 • Sudske prakse: 8409
 • Modela akata: 761
 • Obrazaca: 29700
 • Podzakonskih akata: 77027
 • Prečišć. tekstova: 23376
 • Propisa CG: 1542
 • Propisa R.Srpske: 1922

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.