Ekspert: poslednje izmene od 06.11.2013.

Ekspert Internet je ažuriran 06.11.2013. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Uredba o načinu određivanja cena toplotne energije (“Sl. glasnik RS”, br. 96/13)
 • Pravilnik o dopunama Pravilnika o utvrđivanju cena i naknada za određene vrste zdravstvenih usluga koje se pružaju na sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite (“Sl. glasnik RS”, br. 96/13)
 • Zakon o legalizaciji objekata (“Sl. glasnik RS”, br. 95/13)
 • Zakon o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti (“Sl. glasnik RS”, br. 95/13)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 72438
 • Službenih mišljenja: 11799
 • Sudske prakse: 6894
 • Modela akata: 583
 • Obrazaca: 19638
 • Podzakonskih akata: 52473
 • Prečišć. tekstova: 16100
 • Propisa CG: 950
 • Propisa R.Srpske: 1377

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.