Ekspert: poslednje izmene od 06.05.2015.

Ekspert Internet je ažuriran 06.05.2015. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Uredba o postupku i načinu prodaje udela i akcija u vlasništvu Akcionarskog fonda metodom javnog prikupljanja ponuda sa javnim nadmetanjem (“Sl. glasnik RS”, br. 39/15) 
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti (“Sl. glasnik RS”, br. 38/15) 
 • Pravilnik o vođenju registra obaveznih rezervi nafte i derivata nafte i sastavljanju mesečnih statističkih izveštaja o količini, kvalitetu, strukturi i razmeštaju obaveznih i drugih rezervi nafte i derivata nafte (“Sl. glasnik RS”, br. 38/15) 
U Ekspertu se trenutno nalazi:
 • Propisa: 84847
 • Službenih mišljenja: 12516
 • Sudske prakse: 7420
 • Modela akata: 640
 • Obrazaca: 23420
 • Podzakonskih akata: 62259
 • Prečišć. tekstova: 18729
 • Propisa CG: 1131
 • Propisa R.Srpske: 1566

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.