Ekspert: poslednje izmene od 06.03.2017.

Ekspert Internet je ažuriran 06.03.2017. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Pravilnik o pripravnosti za rad (“Sl. glasnik RS”, br. 16/17) 
 • Pravilnik o programu obuke za sticanje osnovnih znanja o ličnoj higijeni i merama zaštite od zaraznih bolesti, načinu njegovog sprovođenja, visini troškova, naknadi za rad komisija i ostalim pitanjima (“Sl. glasnik RS”, br. 15/17) 
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o javnobeležničkoj kancelariji i radnom vremenu javnog beležnika (“Sl. glasnik RS”, br. 15/17) 
 • Pravilnik o zloupotrebama na tržištu, odobrenju trgovanja tokom perioda zabrane trgovanja i istraživanju tržišta (“Sl. glasnik RS”, br. 15/17) 

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 98608
 • Službenih mišljenja: 14424
 • Sudske prakse: 8134
 • Modela akata: 727
 • Obrazaca: 27962
 • Podzakonskih akata: 72673
 • Prečišć. tekstova: 22043
 • Propisa CG: 1419
 • Propisa R.Srpske: 1828

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.