Ekspert: poslednje izmene od 06.01.2020.

Ekspert Internet je ažuriran 06.01.2020. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o poreskoj prijavi za porez po odbitku (“Sl. glasnik RS”, br. 96/19)
 • Pravilnik o načinu utvrđivanja i ispravke srazmernog poreskog odbitka (“Sl. glasnik RS”, br. 96/19)
 • Pravilnik o dopunama Pravilnika o bližim uslovima, merilima i kriterijumima, kao i postupku po zahtevima lica za utvrđivanje statusa lica koja samostalno obavljaju umetničku ili drugu delatnost u oblasti kulture (“Sl. glasnik RS”, br. 96/19)
 • Poseban kolektivni ugovor za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave (“Sl. glasnik RS”, br. 96/19)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 121637
 • Službenih mišljenja: 16105
 • Sudske prakse: 9179
 • Modela akata: 833
 • Obrazaca: 35343
 • Podzakonskih akata: 90251
 • Prečišć. tekstova: 27385
 • Propisa CG: 1802
 • Propisa R.Srpske: 2183

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.