Ekspert: poslednje izmene od 05.12.2016.

Ekspert Internet je ažuriran 05.12.2016. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Uredba o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave (“Sl. glasnik RS”, br. 95/16) 
 • Uredba o dopuni Uredbe o planiranju i vrsti roba i usluga za koje se sprovode centralizovane javne nabavke (“Sl. glasnik RS”, br. 95/16) 
 • Odluka o izmeni Odluke o visini posebne naknade za upotrebu javnog puta, njegovog dela i putnog objekta (putarina) (“Sl. glasnik RS”, br. 95/16) 

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 96495
 • Službenih mišljenja: 14236
 • Sudske prakse: 8050
 • Modela akata: 703
 • Obrazaca: 27238
 • Podzakonskih akata: 71052
 • Prečišć. tekstova: 21511
 • Propisa CG: 1392
 • Propisa R.Srpske: 1805

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.