Ekspert: poslednje izmene od 05.12.2011.

Ekspert Internet je ažuriran 05.12.2011. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Uredba o posebnim merama nadzora nad postupanjem sa tajnim podacima (“Sl. glasnik RS”, br. 90/11)
 • Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o načinu, kriterijumima i merilima za izbor projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije (“Sl. glasnik RS”, br. 90/11)
 • Pravilnik o bližim uslovima za osnivanje, početak rada i obavljanje delatnosti u pogledu prostora i opreme za domove učenika i studentske centre (“Sl. glasnik RS”, br. 90/11)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 59101
 • Službenih mišljenja: 10280
 • Sudske prakse: 5977
 • Modela akata: 487
 • Obrazaca: 14791
 • Podzakonskih akata: 42785
 • Prečišć. tekstova: 12741
 • Propisa CG: 730
 • Propisa R.Srpske: 1010

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.