Ekspert: poslednje izmene od 05.10.2016.

Ekspert Internet je ažuriran 05.10.2016. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Pravilnik o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i o obliku i sadržini pregleda obračuna PDV (“Sl. glasnik RS”, br. 80/16) 
 • Pravilnik o načinu i postupku dostavljanja i sadržini obaveštenja Poreske uprave o otpočinjanju, odnosno okončanju poreske kontrole(“Sl. glasnik RS”, br. 80/16) 
 • Pravilnik o načinu i postupku dostavljanja podataka Poreskoj upravi od strane jedinice lokalne samouprave (“Sl. glasnik RS”, br. 80/16) 
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o stalnom stručnom usavršavanju nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika (“Sl. glasnik RS”, br. 80/16) 

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 95260
 • Službenih mišljenja: 13989
 • Sudske prakse: 7959
 • Modela akata: 694
 • Obrazaca: 27035
 • Podzakonskih akata: 70156
 • Prečišć. tekstova: 21202
 • Propisa CG: 1382
 • Propisa R.Srpske: 1769

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.