Ekspert: poslednje izmene od 05.09.2016.

Ekspert Internet je ažuriran 05.09.2016. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Uputstvo o načinu izdavanja uverenja i overavanju faktura i drugih isprava koje prate robu pri izvozu ili uvozu (“Sl. glasnik RS”, br. 73/16)
 • Uputstvo o postupku izdavanja uverenja o domaćem poreklu dobara u postupcima javnih nabavki (“Sl. glasnik RS”, br. 73/16) 
 • Pravilnik o kriterijumima i standardima za finansiranje ustanove koja obavlja delatnost osnovnog obrazovanja i vaspitanja (“Sl. glasnik RS”, br. 73/16) 
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o kriterijumima i standardima za finansiranje ustanove koja obavlja delatnost srednjeg obrazovanja i vaspitanja (“Sl. glasnik RS”, br. 73/16) 

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 94590
 • Službenih mišljenja: 13808
 • Sudske prakse: 7936
 • Modela akata: 691
 • Obrazaca: 26695
 • Podzakonskih akata: 69620
 • Prečišć. tekstova: 21044
 • Propisa CG: 1339
 • Propisa R.Srpske: 1758

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.