Ekspert: poslednje izmene od 05.09.2011.

Ekspert Internet je ažuriran 05.09.2011. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Pravilnik o tehničkim i drugim zahtevima za tečna goriva naftnog porekla (“Sl. glasnik RS”, br. 64/11)
 • Pravilnik o sadržaju i načinu obeležavanja spoljnjeg i unutrašnjeg pakovanja medicinskog sredstva, kao i sadržaju uputstva za upotrebu medicinskog sredstva (“Sl. glasnik RS”, br. 64/11)
 • Pravilnik o načinu prijavljivanja, prikupljanja i praćenja neželjenih reakcija na medicinska sredstva (“Sl. glasnik RS”, br. 64/11)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 57751
 • Službenih mišljenja: 9980
 • Sudske prakse: 5853
 • Modela akata: 452
 • Obrazaca: 14256
 • Podzakonskih akata: 41916
 • Prečišć. tekstova: 12193
 • Propisa CG: 687
 • Propisa R.Srpske: 959

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.