Ekspert: poslednje izmene od 04.12.2013.

Ekspert Internet je ažuriran 04.12.2013. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Uredba o kategorizaciji državnih puteva (“Sl. glasnik RS”, br. 105/13)
 • Pravilnik o kriterijumima za premeštaj sudije u drugi sud u slučaju ukidanja pretežnog dela nadležnosti suda za koji je izabran (“Sl. glasnik RS”, br. 105/13)
 • Pravilnik o kriterijumima i postupku za premeštaj nosilaca javnotužilačke funkcije u drugo javno tužilaštvo u slučaju ukidanja javnog tužilaštva ili smanjenja broja zamenika javnog tužioca (“Sl. glasnik RS”, br. 105/13)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 73062
 • Službenih mišljenja: 11846
 • Sudske prakse: 6929
 • Modela akata: 586
 • Obrazaca: 19831
 • Podzakonskih akata: 52927
 • Prečišć. tekstova: 16269
 • Propisa CG: 955
 • Propisa R.Srpske: 1392

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.