Ekspert: poslednje izmene od 04.10.2011.

Ekspert Internet je ažuriran 04.10.2011. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Zakon o javnoj svojini (“Sl. glasnik RS”, br. 72/11)
 • Zakon o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju (“Sl. glasnik RS”, br. 72/11)
 • Zakon o parničnom postupku (U PRIMENI OD 01.02.2012. GODINE) (“Sl. glasnik RS”, br. 72/11)
 • Zakonik o krivičnom postupku (U PRIMENI OD 15.01.2013. GODINE) (“Sl. glasnik RS”, br. 72/11)
 • Uredba o izmeni i dopuni Uredbe o zaštiti imovine delova preduzeća čije je sedište na teritoriji bivših republika SFRJ (“Sl. glasnik RS”, br. 73/11)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 58171
 • Službenih mišljenja: 10104
 • Sudske prakse: 5890
 • Modela akata: 460
 • Obrazaca: 14480
 • Podzakonskih akata: 42188
 • Prečišć. tekstova: 12354
 • Propisa CG: 702
 • Propisa R.Srpske: 969

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.