Ekspert: poslednje izmene od 04.09.2013.

Ekspert Internet je ažuriran 04.09.2013. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Pravilnik o obrascu poreske prijave o obračunatom i plaćenom porezu samooporezivanjem i pripadajućim doprinosima od strane fizičkog lica kao poreskog obveznika (“Sl. glasnik RS”, br. 77/13)
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o vrsti, obliku i načinu stavljanja državnih žigova koji se upotrebljavaju pri overavanju merila (“Sl. glasnik RS”, br. 77/13)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 71191
 • Službenih mišljenja: 11698
 • Sudske prakse: 6790
 • Modela akata: 568
 • Obrazaca: 18627
 • Podzakonskih akata: 51517
 • Prečišć. tekstova: 15749
 • Propisa CG: 929
 • Propisa R.Srpske: 1344

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.