Ekspert: poslednje izmene od 04.07.2014.

Ekspert Internet je ažuriran 04.07.2014. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Odluka o vrstama usluga za čije pružanje Agencija za privredne registre privremeno neće naplaćivati naknade (“Sl. glasnik RS”, br. 67/14)
 • Pravilnik o sadržini i načinu vođenja Registra poljoprivrednih savetodavaca (“Sl. glasnik RS”, br. 67/14)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 77408
 • Službenih mišljenja: 12177
 • Sudske prakse: 7189
 • Modela akata: 610
 • Obrazaca: 21589
 • Podzakonskih akata: 56130
 • Prečišć. tekstova: 17462
 • Propisa CG: 1033
 • Propisa R.Srpske: 1488

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.