Ekspert: poslednje izmene od 03.03.2016.

Ekspert Internet je ažuriran 03.03.2016. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Zakon o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru (“Sl. glasnik RS”, br. 18/16) 
 • Zakon o opštem upravnom postupku (“Sl. glasnik RS”, br. 18/16) 
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o teritorijalnoj organizaciji Republike Srbije (“Sl. glasnik RS”, br. 18/16) 
 • Uredba o internom konkursu (“Sl. glasnik RS”, br. 17/16) 
 • Pravilnik o stručnom osposobljavanju i usavršavanju u Ministarstvu finansija – Poreska uprava (“Sl. glasnik RS”, br. 17/16) 

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 91163
 • Službenih mišljenja: 13146
 • Sudske prakse: 7680
 • Modela akata: 669
 • Obrazaca: 25370
 • Podzakonskih akata: 67044
 • Prečišć. tekstova: 20220
 • Propisa CG: 1257
 • Propisa R.Srpske: 1654

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.