Ekspert: poslednje izmene od 02.12.2015.

Ekspert Internet je ažuriran 02.12.2015. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

  • Uredba o monitoringu kvaliteta derivata nafte i biogoriva (“Sl. glasnik RS”, br. 97/15) 
  • Pravilnik o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit po odbitku na prihode i naknade koje ostvaruju nerezidentna i rezidentna pravna lica (“Sl. glasnik RS”, br. 97/15) 
  • Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa (“Sl. glasnik RS”, br. 97/15) 
  • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o standardnom klasifikacionom okviru i Kontnom planu za budžetski sistem (“Sl. glasnik RS”, br. 97/15) 

U Ekspertu se trenutno nalazi:

  • Propisa: 88948
  • Službenih mišljenja: 12940
  • Sudske prakse: 7603
  • Modela akata: 661
  • Obrazaca: 24589
  • Podzakonskih akata: 65330
  • Prečišć. tekstova: 19729
  • Propisa CG: 1234
  • Propisa R.Srpske: 1629

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.