Ekspert: poslednje izmene od 02.04.2014.

Ekspert Internet je ažuriran 02.04.2014. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Pravilnik o utvrđivanju cena za laboratorijske zdravstvene usluge na primarnom, sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite (“Sl. glasnik RS”, br. 36/14)
 • Pravilnik o izmenama Pravilnika o utvrđivanju cena materijala za dijalize koje se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja (“Sl. glasnik RS”, br. 36/14)
 • Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o uslovima, načinu i obrascu zahteva za ostvarivanje prava na premiju za mleko (“Sl. glasnik RS”, br. 36/14)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 75751
 • Službenih mišljenja: 12019
 • Sudske prakse: 7071
 • Modela akata: 598
 • Obrazaca: 21055
 • Podzakonskih akata: 54903
 • Prečišć. tekstova: 17024
 • Propisa CG: 994
 • Propisa R.Srpske: 1451

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.