Ekspert: poslednje izmene od 02.04.2012.

Ekspert Internet je ažuriran 02.04.2012. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Uredba o uslovima i načinu korišćenja premije za industrijsko bilje (“Sl. glasnik RS”, br. 23/12)
 • Uredba o uslovima i načinu korišćenja premije za proizvodnju žitarica i krompira (“Sl. glasnik RS”, br. 23/12)
 • Uredba o uslovima i načinu korišćenja premije za proizvodnju duvana u listu (“Sl. glasnik RS”, br. 23/12)
 • Pravilnik o konačnom usklađivanju mesečnog novčanog primanja, dodatka za negu i novčane naknade za vreme profesionalne rehabilitacije za 2011. godinu (“Sl. glasnik RS”, br. 23/12)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 61339
 • Službenih mišljenja: 10599
 • Sudske prakse: 6169
 • Modela akata: 504
 • Obrazaca: 15544
 • Podzakonskih akata: 44346
 • Prečišć. tekstova: 13307
 • Propisa CG: 775
 • Propisa R.Srpske: 1062

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.