Ekspert: poslednje izmene od 02.03.2015.

Ekspert Internet je ažuriran 02.03.2015. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Zakon o oružju i municiji (“Sl. glasnik RS”, br. 20/15)
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti od požara (“Tamarin zakon”) (“Sl. glasnik RS”, br. 20/15)
 • Uredba o izmenama Uredbe o kriterijumima na osnovu kojih se utvrđuje šta se, u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost, smatra pretežnim prometom dobara u inostranstvo (“Sl. glasnik RS”, br. 21/15)
 • Poseban kolektivni ugovor za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika (“Sl. glasnik RS”, br. 21/15)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 83478
 • Službenih mišljenja: 12452
 • Sudske prakse: 7379
 • Modela akata: 632
 • Obrazaca: 22719
 • Podzakonskih akata: 61149
 • Prečišć. tekstova: 18476
 • Propisa CG: 1109
 • Propisa R.Srpske: 1548

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.