Ekspert: poslednje izmene od 01.10.2014.

Ekspert Internet je ažuriran 01.10.2014. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Uredba o izmeni Uredbe o utvrđivanju Državnog programa obnove oštećenih vodnih objekata za uređenje vodotoka, vodnih objekata za zaštitu od poplava, erozije i bujica i vodnih objekata za odvodnjavanje (“Sl. glasnik RS”, br. 103/14)
 • Lista o dopuni Liste lekova koji se izdaju bez recepta i koji se mogu reklamirati u sredstvima javnog informisanja (“Sl. glasnik RS”, br. 103/14)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 79013
 • Službenih mišljenja: 12295
 • Sudske prakse: 7243
 • Modela akata: 616
 • Obrazaca: 21905
 • Podzakonskih akata: 57380
 • Prečišć. tekstova: 17803
 • Propisa CG: 1051
 • Propisa R.Srpske: 1524

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.