Ekspert: poslednje izmene od 01.05.2020.

Ekspert Internet je ažuriran 1.05.2020. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Zakon o potvrđivanju uredaba koje je Vlada uz supotpis predsednika Republike donela za vreme vanrednog stanja (“Sl. glasnik RS”, br. 62/20)
 • Aneks Posebnog kolektivnog ugovora za policijske službenike (“Sl. glasnik RS”, br. 62/20)
 • Pravilnik o sadržini, postupku izrade i donošenja programa komasacije (“Sl. glasnik RS”, br. 62/20)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 124288
 • Službenih mišljenja: 16278
 • Sudske prakse: 9246
 • Modela akata: 842
 • Obrazaca: 36143
 • Podzakonskih akata: 92175
 • Prečišć. tekstova: 28048
 • Propisa CG: 1830
 • Propisa R.Srpske: 2222

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.