Donet je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o radu

Narodna skupština Republike Srbije, na Drugoj sednici Prvog redovnog zasedanja koje je počelo 26. marta 2013. godine, a po čijim tačkama dnevnog reda se glasalo 8. aprila 2013. godine, donela je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o radu ("Sl. glasnik RS", br. 32/13, koji stupa na snagu 16. aprila 2013. godine.

Razlozi za izmene i dopune Zakona o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/05, 61/05 i 54/09) su:

  • da se u skladu sa Konvencijom MOR-a br. 183 o zaštiti materinstva, obezbedi zaposlenoj ženi pravo na odsustvo sa rada (pauza ili skraćeno radno vreme) radi dojenja deteta, ako se vrati na rad pre isteka godinu dana od rođenja deteta, i
  • zaštita od otkaza ugovora o radu (prestanka radnog odnosa) zasnovanog na određeno vreme za vreme trudnoće, porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege i posebne nege deteta.

 

Prečišćen tekst Zakona o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/05, 61/05, 54/09 i 32/13) smo poslali svim pretplatnicima na časopis "Informator", a u broju 9/2013 časopisa "Informator" detaljno pišemo o usvojenim izmenama i dopunama koje su objavljene u "Sl. glasniku RS", br. 32/13.