Donet je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o državnim službenicima

Narodna skupština Republike Srbije usvojila je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o državnim službenicima (“Sl. glasnik RS”, br. 99/14 – u daljem tekstu: Izmene zakona), koji stupa na snagu 19. septembra 2014. godine.

U “Informator”-u broj 22/2014 detaljno pišemo o ovom zakonu.

Prečišćen tekst Zakona o državnim službenicima (“Sl. glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i prečišćene tekstove Zakona o platama državnih službenika i nameštenika i Zakona o platama u državnim organima i javnim službama poslali smo svim pretplatnicima na časopis “Informator”, uz broj 22/2014.

 

Title