Završetak školske godine

  • Pravilnik o kalendaru obrazovno-vaspitnog rada srednjih škola za školsku 2023/2024 godinu (“Sl. glasnik RS – Prosvetni glasnik”, br. 6/23)  
  • Pravilnik o školskom kalendaru za srednje škole sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine za školsku 2023/2024 godinu (“Službeni list APV” br. 23/23) 

Oznake događaja

Poslednji dan školske godine

Leave a Comment