Dan sećanja na žrtve holokausta, genocida i drugih žrtava fašizma u Drugom svetskom ratu

  • Zakon o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji (”Sl. glasnik RS”, br. 43/01, 101/07 i 92/11)
  • Pravilnik o kalendaru obrazovno-vaspitnog rada osnovne škole za školsku 2023/2024 godinu (“Sl. glasnik RS – Prosvetni glasnik”, br. 6/23)  
  • Pravilnik o kalendaru obrazovno-vaspitnog rada srednjih škola za školsku 2023/2024 godinu (“Sl. glasnik RS – Prosvetni glasnik”, br. 6/23, 7/23)  
  • Pravilnik o školskom kalendaru za osnovne škole sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine za školsku 2023/2024 godinu (“Službeni list APV” br. 23/23)
  • Pravilnik o školskom kalendaru za srednje škole sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine za školsku 2023/2024 godinu (“Službeni list APV” br. 23/23) 

Oznake događaja

Državni praznik - radni

Ukratko o prazniku:

Ovaj praznik posvećen je sećanju na Srbe, Jevreje i Rome stradale u masovnim i nečovečnim ubistvima tokom Drugog svetskog rata.

Dan sećanja obeležava se na 22. april 1945. godine i proboj grupe zarobljenika ustaškog logora smrti u Jasenovcu - Donja Gradina u NDH.

Leave a Comment