Dnevni konformni koeficijenti – oktobar 2002. godine

Na osnovu objavljenog podatka o rastu cena na malo u SRJ u oktobru 2002. godine od 1,4% (indeks 101,4)i fiksne stope od 0,5%,
stopa zatezne kamate za OKTOBAR 2002. godine iznosi 1,9070%
Dnevne konformne koeficijente za oktobar 2002. godine i novembar (do objavljivanja novih podataka), dajemo u nastavku:

Dani

DNEVNI KONFORMNI KOEFICIJENTI ZA OKTOBAR
(i novembar do objavljivanja novog podatka)
za zateznu kamatu od 1,9070%

za 31 dan

za 30 dana

1

0.00060955

0.00062988

2

0.00121948

0.00126016

3

0.00182978

0.00189083

4

0.00244045

0.00252190

5

0.00305149

0.00315337

6

0.00366291

0.00378524

7

0.00427470

0.00441750

8

0.00488686

0.00505016

9

0.00549939

0.00568322

10

0.00611230

0.00631668

11

0.00672558

0.00695054

12

0.00733923

0.00758480

13

0.00795326

0.00821946

14

0.00856766

0.00885451

15

0.00918244

0.00948997

16

0.00979759

0.01012583

17

0.01041312

0.01076209

18

0.01102902

0.01139874

19

0.01164530

0.01203580

20

0.01226195

0.01267326

21

0.01287898

0.01331113

22

0.01349639

0.01394939

23

0.01411417

0.01458806

24

0.01473233

0.01522713

25

0.01535086

0.01586660

26

0.01596978

0.01650647

27

0.01658907

0.01714675

28

0.01720873

0.01778743

29

0.01782878

0.01842851

30

0.01844920

0.01907000

31

0.01907000