Dnevni konformni koeficijenti – novembar 2008. godine

Na osnovu objavljenog podatka ("Sl. glasnik RS", br. 110/08) o indeksima cena na malo u Republici Srbiji za novembar 2008. godine (indeks 99,9) i fiksne stope od 0,5% 

 stopa zatezne kamate za NOVEMBAR 2008. godine iznosi 0,5000 %

Dnevni konformni koeficijenti za novembar 2008. godine (i decembar/08 do objavljivanja podataka o rastu cena na malo) su: 
 
Dani 
DNEVNI KONFORMNI KOEFICIJENTI ZA NOVEMBAR 2008.
(i decembar do objavljivanja novog podatka)
ZA ZATEZNU KAMATU OD 0,5000 % 
 
za 30 dana 
za 31 dan
0.00016627 
0.00016090 
0.00033256 
0.00032183 
0.00049888 
0.00048278 
0.00066523 
0.00064376 
0.00083160 
0.00080477 
0.00099801 
0.00096580 
0.00116444 
0.00112685 
0.00133090 
0.00128794 
0.00149738 
0.00144904 
10 
0.00166390 
0.00161018 
11 
0.00183044 
0.00177134 
12 
0.00199701 
0.00193253 
13 
0.00216361 
0.00209374 
14 
0.00233023 
0.00225498 
15 
0.00249688 
0.00241624 
16 
0.00266356 
0.00257753 
17 
0.00283027 
0.00273885 
18 
0.00299701 
0.00290019 
19 
0.00316377 
0.00306156 
20 
0.00333056 
0.00322295 
21 
0.00349738 
0.00338437 
22 
0.00366423 
0.00354582 
23 
0.00383110 
0.00370729 
24 
0.00399800 
0.00386879 
25 
0.00416493 
0.00403031 
26 
0.00433189 
0.00419186 
27 
0.00449888 
0.00435344 
28 
0.00466589 
0.00451504 
29 
0.00483293 
0.00467667 
30 
0.00500000 
0.00483832 
31 
 
0.00500000