Dnevni konformni koeficijenti – mart 2007. godine

Na osnovu objavljenog podatka o rastu cena na malo u Republici Srbiji za mart 2007. godine (indeks 100,8) i fiksne stope od 0,5% 

 stopa zatezne kamate za mart 2007. godine iznosi 1,3040%  

Dnevni konformni koeficijenti za mart 2007. godine (i april/07 do objavljivanja podataka o rastu cena na malo) su: 

Dani 

DNEVNI KONFORMNI KOEFICIJENTI
ZA MART 2007.
(i april – 30 dan do objavljivanja novog podatka)
ZA ZATEZNU KAMATU OD 1,3040 % 

 

za 31 dan 

za 30 dana 

0.00041801 

0.00043195 

0.00083620 

0.00086409 

0.00125456 

0.00129641 

0.00167310 

0.00172892 

0.00209182 

0.00216162 

0.00251070 

0.00259450 

0.00292977 

0.00302757 

0.00334900 

0.00346083 

0.00376842 

0.00389428 

10 

0.00418801 

0.00432791 

11 

0.00460777 

0.00476173 

12 

0.00502771 

0.00519574 

13 

0.00544783 

0.00562993 

14 

0.00586812 

0.00606431 

15 

0.00628858 

0.00649888 

16 

0.00670923 

0.00693364 

17 

0.00713004 

0.00736859 

18 

0.00755104 

0.00780372 

19 

0.00797221 

0.00823904 

20 

0.00839355 

0.00867455 

21 

0.00881508 

0.00911025 

22 

0.00923677 

0.00954613 

23 

0.00965865 

0.00998221 

24 

0.01008070 

0.01041847 

25 

0.01050293 

0.01085492 

26 

0.01092533 

0.01129156 

27 

0.01134791 

0.01172838 

28 

0.01177067 

0.01216540 

29 

0.01219360 

0.01260261 

30 

0.01261671 

0.01304000 

31 

0.01304000