Dnevni konformni koeficijenti – maj 2008. godine

Na osnovu objavljenog podatka o indeksima cena na malo u Republici Srbiji za maj 2008. godine (indeks 101,1) i fiksne stope od 0,5% 

 stopa zatezne kamate za MAJ 2008. godine iznosi 1,6055 %
Dnevni konformni koeficijenti za maj 2008. godine (i jun/08 do objavljivanja podataka o rastu cena na malo) su: 
 
Dani 
DNEVNI KONFORMNI KOEFICIJENTI ZA MAJ 2008.
(i jun do objavljivanja novog podatka)
ZA ZATEZNU KAMATU OD 1,6055 % 
 
za 31 dan 
za 30 dana
1
0.00051392
0.00053106
2
0.00102811
0.00106240
3
0.00154256
0.00159402
4
0.00205727
0.00212592
5
0.00257225
0.00265811
6
0.00308749
0.00319058
7
0.00360300
0.00372333
8
0.00411878
0.00425636
9
0.00463482
0.00478968
10
0.00515112
0.00532328
11
0.00566769
0.00585716
12
0.00618452
0.00639133
13
0.00670162
0.00692578
14
0.00721899
0.00746052
15
0.00773662
0.00799554
16
0.00825452
0.00853084
17
0.00877268
0.00906643
18
0.00929111
0.00960230
19
0.00980981
0.01013845
20
0.01032877
0.01067490
21
0.01084800
0.01121162
22
0.01136750
0.01174863
23
0.01188726
0.01228593
24
0.01240729
0.01282351
25
0.01292759
0.01336138
26
0.01344816
0.01389953
27
0.01396899
0.01443797
28
0.01449009
0.01497669
29
0.01501146
0.01551570
30
0.01553310
0.01605500
31
0.01605500