Dnevni konformni koeficijenti – jun 2004. godine

Na osnovu objavljenog podatka o rastu cena na malo u SCG u junu 2004. godine od 1,4% (indeks 101,4) i fiksne stope od 0,5%,
stopa zatezne kamate za JUN 2004. godine iznosi  1,9070%.
Dnevni konformni koeficijenti za jun 2004. godine (i jul do objavljivanja novog podatka o indeksima cena na malo) su:

Dani

DNEVNI KONFORMNI KOEFICIJENTI
ZA JUN (i juli do objavljivanja novog podatka)
ZA ZATEZNU KAMATU OD 1,9070%

za 30 dana

za 31 dan

1

0.00062988

0.00060955

2

0.00126016

0.00121948

3

0.00189083

0.00182978

4

0.00252190

0.00244045

5

0.00315337

0.00305149

6

0.00378524

0.00366291

7

0.00441750

0.00427470

8

0.00505016

0.00488686

9

0.00568322

0.00549939

10

0.00631668

0.00611230

11

0.00695054

0.00672558

12

0.00758480

0.00733923

13

0.00821946

0.00795326

14

0.00885451

0.00856766

15

0.00948997

0.00918244

16

0.01012583

0.00979759

17

0.01076209

0.01041312

18

0.01139874

0.01102902

19

0.01203580

0.01164530

20

0.01267326

0.01226195

21

0.01331113

0.01287898

22

0.01394939

0.01349639

23

0.01458806

0.01411417

24

0.01522713

0.01473233

25

0.01586660

0.01535086

26

0.01650647

0.01596978

27

0.01714675

0.01658907

28

0.01778743

0.01720873

29

0.01842851

0.01782878

30

0.01907000

0.01844920

31

 

0.01907000