Dnevni konformni koeficijenti – januar 2007. godine

Na osnovu objavljenog podatka o rastu cena na malo u Republici Srbiji za januar 2007. godine (indeks 100,4) i fiksne stope od 0,5%, stopa zatezne kamate

za januar 2007. godine iznosi 0,9020%

Dnevni konformni koeficijenti za januar 2007. godine (i februar/07 do objavljivanja podataka o rastu cena na malo) su: 

Dani 

DNEVNI KONFORMNI KOEFICIJENTI ZA JANUAR 2007. godine
(i februar – 28 dana do objavljivanja novog podatka)
ZA ZATEZNU KAMATU OD 0,9020 % 

 

za 31 dan 

za 28 dana 

0.00028971 

0.00032075 

0.00057949 

0.00064160 

0.00086937 

0.00096256 

0.00115932 

0.00128362 

0.00144937 

0.00160478 

0.00173949 

0.00192604 

0.00202970 

0.00224741 

0.00231999 

0.00256888 

0.00261037 

0.00289046 

10 

0.00290083 

0.00321213 

11 

0.00319138 

0.00353391 

12 

0.00348201 

0.00385580 

13 

0.00377272 

0.00417779 

14 

0.00406352 

0.00449988 

15 

0.00435440 

0.00482207 

16 

0.00464537 

0.00514437 

17 

0.00493642 

0.00546677 

18 

0.00522756 

0.00578927 

19 

0.00551878 

0.00611188 

20 

0.00581008 

0.00643459 

21 

0.00610147 

0.00675740 

22 

0.00639294 

0.00708032 

23 

0.00668450 

0.00740334 

24 

0.00697614 

0.00772646 

25 

0.00726787 

0.00804969 

26 

0.00755968 

0.00837302 

27 

0.00785157 

0.00869646 

28 

0.00814355 

0.00902000 

29 

0.00843562 

 

30 

0.00872777 

 

31 

0.00902000