Dnevni konformni koeficijenti – februar 2006. godine

Na osnovu objavljenog podatka o rastu cena na malo u SCG za februar 2006. godine od 1,4% (indeks 101,4) i fiksne stope od 0,5%,

 stopa zatezne kamate za FEBRUAR 2006. godine iznosi 1,9070%.

Dnevni konformni koeficijenti za FEBRUAR 2006. godine (i mart/06 do objavljivanja podataka o rastu cena na malo u martu za SCG) su:

Dani 

DNEVNI KONFORMNI KOEFICIJENTI ZA FEBRUAR (28 dana)
i mart (31 dan) 2006. do objavljivanja novog podatka
ZA ZATEZNU KAMATU OD 1,9070 % 

 

za 28 dana 

za 31 dan 

0.00067489 

0.00060955 

0.00135023 

0.00121948 

0.00202603 

0.00182978 

0.00270228 

0.00244045 

0.00337899 

0.00305149 

0.00405616 

0.00366291 

0.00473378 

0.00427470 

0.00541186 

0.00488686 

0.00609040 

0.00549939 

10 

0.00676940 

0.00611230 

11 

0.00744885 

0.00672558 

12 

0.00812877 

0.00733923 

13 

0.00880914 

0.00795326 

14 

0.00948997 

0.00856766 

15 

0.01017126 

0.00918244 

16 

0.01085301 

0.00979759 

17 

0.01153522 

0.01041312 

18 

0.01221789 

0.01102902 

19 

0.01290103 

0.01164530 

20 

0.01358462 

0.01226195 

21 

0.01426867 

0.01287898 

22 

0.01495319 

0.01349639 

23 

0.01563817 

0.01411417 

24 

0.01632361 

0.01473233 

25 

0.01700951 

0.01535086 

26 

0.01769588 

0.01596978 

27 

0.01838271 

0.01658907 

28 

0.01907000 

0.01720873 

29 

 

0.01782878 

30 

 

0.01844920 

31 

 

0.01907000