Dnevni konformni koeficijenti – decembar 2006. godine

Na osnovu objavljenog podatka o rastu cena na malo u Republici Srbiji za decembar 2006. godine (indeks 100,1) i fiksne stope od 0,5%, stopa zatezne kamate

za decembar 2006. godine iznosi 0,6005%

Dnevni konformni koeficijenti za decembar 2006. godine (i januar/07 do objavljivanja podataka o rastu cena na malo) su:
 

Dani

Dnevni konformni koeficijenti
za DECEMBAR 2006. godine
(i januar 2007. do objavljivanja novog podatka)
za zateznu kamatu od 0,6005%

 

za 31 dan

1

0,00019315

2

0,00038634

3

0,00057956

4

0,00077282

5

0,00096612

6

0,00115945

7

0,00135283

8

0,00154624

9

0,00173968

10

0,00193317

11

0,00212669

12

0,00232025

13

0,00251385

14

0,00270748

15

0,00290116

16

0,00309487

17

0,00328861

18

0,00348240

19

0,00367622

20

0,00387008

21

0,00406397

22

0,00425791

23

0,00445188

24

0,00464589

25

0,00483993

26

0,00503402

27

0,00522814

28

0,00542230

29

0,00561649

30

0,00581073

31

0,00600500