Dnevni konformni koeficijenti – decembar 2000. godine

Prema objavljenom podatku o rastu cena na malo u SRJ u decembru 2000. godine, stopa zatezne kamate za DECEMBAR 2000. godine iznosi 3,9324% mesečno.

Dnevne konformne koeficijente za decembar dajemo u nastavku:

Dani

DNEVNI KONFORMNI KOEFICIJENTI ZA DECEMBAR
(i januar/01 do objavljivanja novog podatka)
za zateznu kamatu od 3.9324%

za 31 dan

1

0.00124498

2

0.00249152

3

0.00373960

4

0.00498924

5

0.00624044

6

0.00749319

7

0.00874751

8

0.01000338

9

0.01126082

10

0.01251982

11

0.01378039

12

0.01504253

13

0.01630625

14

0.01757153

15

0.01883839

16

0.02010683

17

0.02137685

18

0.02264844

19

0.02392162

20

0.02519639

21

0.02647274

22

0.02775069

23

0.02903022

24

0.03031135

25

0.03159407

26

0.03287838

27

0.03416430

28

0.03545182

29

0.03674094

30

0.03803167

31

0.03932400