Dnevni konformni koeficijenti – april 2008. godine

Na osnovu objavljenog podatka ("Sl. glasnik RS", br. 49/08 od 6.05.2008. godine) o indeksima cena na malo u Republici Srbiji za april 2008. godine (indeks 101,1) i fiksne stope od 0,5% 

 stopa zatezne kamate za APRIL 2008. godine iznosi 1,6055 %
Dnevni konformni koeficijenti za april 2008. godine (i maj/08 do objavljivanja podataka o rastu cena na malo) su: 
 
Dani 
DNEVNI KONFORMNI KOEFICIJENTI ZA APRIL 2008.
(i maj do objavljivanja novog podatka)
ZA ZATEZNU KAMATU OD 1,6055 % 
 
za 30 dana 
za 31 dan
1
0.00053106
0.00051392
2
0.00106240
0.00102811
3
0.00159402
0.00154256
4
0.00212592
0.00205727
5
0.00265811
0.00257225
6
0.00319058
0.00308749
7
0.00372333
0.00360300
8
0.00425636
0.00411878
9
0.00478968
0.00463482
10
0.00532328
0.00515112
11
0.00585716
0.00566769
12
0.00639133
0.00618452
13
0.00692578
0.00670162
14
0.00746052
0.00721899
15
0.00799554
0.00773662
16
0.00853084
0.00825452
17
0.00906643
0.00877268
18
0.00960230
0.00929111
19
0.01013845
0.00980981
20
0.01067490
0.01032877
21
0.01121162
0.01084800
22
0.01174863
0.01136750
23
0.01228593
0.01188726
24
0.01282351
0.01240729
25
0.01336138
0.01292759
26
0.01389953
0.01344816
27
0.01443797
0.01396899
28
0.01497669
0.01449009
29
0.01551570
0.01501146
30
0.01605500
0.01553310
31
 
0.01605500