Defiskalizacija fiskalnih kasa za vreme privremenog zatvaranja maloprodajnih objekata zbog vanrednog stanja

Na internet stranici Poreske uprave 25.03.2020. godine objavljen je tekst o defiskalizaciji fiskalnih kasa, koji prenosimo u celini:


“Defiskalizacija fiskalnih kasa za vreme privremenog

zatvaranja maloprodajnih objekata zbog vanrednog stanja

Obveznici koji u skladu sa Odlukom Vlade Republike Srbije privremeno zatvaraju svoje maloprodajne objekte zbog uvedenog vanrednog stanja, ne bi trebalo da vrše defiskalizaciju fiskalnih kasa, osim ukoliko privremeni prekid obavljanja delatnosti registruju u Agenciji za privredne registre.

Obveznik fiskalizacije koji je doneo odluku o privremenom prestanku obavljanja delatnosti zbog uvedenog vanrednog stanja o tome  može da obavesti nadležnu Poresku upravu koja vodi registar fiskalizovanih kasa, elektronskim putem.

Privredni subjekti bi trebalo da, ukoliko je to moguće, na vidnom mestu istaknu obaveštenje da objekat ili deo objekta u skladu sa navedenom odlukom ne radi.

Ukoliko obveznik fiskalizacije, usled novonastale vanredne situacije, nastavi da obavlja rad od kuće, fiskalnu kasu može da premesti na mesto gde obavlja aktivnost odnosno delatnost,  ali je neophodno da, pre otpočinjanja obavljanja delatnosti od kuće o tome elektronskim putem obavesti nadležnu Poresku upravu koja vodi registar fiskalizovanih kasa.

Obaveštenja o privremenom prekidu rada i/ili radu od kuće obveznici mogu slati elektronskom poštom nadležnoj filijali Poreske uprave u kojoj je sedište poreskog obveznika.

Spisak elektronskih adresa za prijem obaveštenja

Napominjemo da u periodu prekida rada obveznici  nisu u obavezi da kreiraju dnevne izveštaje.”


 U Ekspert“-u (digitalna baza propisa, službenih mišljenja, sudske prakse, modela akata i obrazaca) možete naći sve tekstove (osnovne i prečišćene) koji su doneti za vreme vanrednog stanja.