On line baza pitanja i odgovora

U ovoj zbirci se trenutno nalazi 662 pitanja i odgovora objavljenih u stručnim časopisima “Informator” i “PDV”.

Ova zbirka  se konstantno uvećava u zavisnosti od dinamike objavljivanja u stručnim časopisima. Za lakše korišćenje zbirke omogućena je i pretraga po ključnim rečima i oblastima.

Korišćenje ovog servisa je uključeno u cenu na stručne časopise.

Kako se stiče pravo pristupa?

  • na sajtu proba.cekos.rs, ukoliko nemate –  kreirajte nalog i kupite odgovarajuću pretplatu,
  • nakon izvršene uplate, na Vašu e-mail adresu će stići obaveštenje da je pretplata aktivirana,
  • ulogujte se na sajt proba.cekos.rs sa Vašim korisničkim imenom i lozinkom i možete započeti sa korišćenjem.

NAPOMENA: Jedna pretplata (korisnički nalog)  obezbeđuje pristup za jednog korisnika. Ukoliko se jedan korisnički nalog koristi istovremeno od strane više lica, svako logovanje narednog lica onemogućiće korišćenje servisa  prethodno ulogovanog lica. Ukoliko postoji potreba za istovremenim korišćenjem od strane više lica, neophodna je kupovina odgovarajućeg broja pretplata.

Pregled pitanja

PitanjeOblastIzvorDatumhf:tax:pitanja
Da li se zarada koju ostvaruje upućenik iz Savezne Republike Nemačke iz radnog odnosa u stranom pravnom licu koje je u vlasništvu nemačkog Ministarstva ekonomije i energetike može izuzeti od oporezivanja u Republici Srbiji?Ministarstvo finansija09/06/2022izbegavanje-dvostrukog-oporezivanja
Molimo za objašnjenje poreskog tretmana (ugovorene) naknade direktora i sličnih primanja koja rezident (fizičko lice) Republike Srbije, ostvari od holding kompanije (Društva) koja je poreski rezident Republike Kipar, po osnovu direktorskog ugovora shodno kojem je, rezidentno fizičko lice član odbora direktora Društva, u kojem obavlja i funkciju izvršnog direktora Društva.Ministarstvo finansija09/06/2022izbegavanje-dvostrukog-oporezivanja
Molimo za pojašnjenje poreskog tretmana kapitalnog dobitka koji nerezidentno fizičko lice iz Republike Francuske ostvari prodajom udela u rezidentnom pravnom licu, nerezidentnom pravnom licu iz Republike Francuske?Ministarstvo finansija09/06/2022izbegavanje-dvostrukog-oporezivanja
Molimo za objašnjenje poreskog tretmana prodaje softvera i, s tim u vezi, pružanja odgovarajućih povezanih usluga, sa aspekta primene ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja sa Republikom Slovenijom,Ministarstvo finansija09/06/2022izbegavanje-dvostrukog-oporezivanja
Da li nadležni poreski organi Republike Srbije prihvataju potvrde o rezidentnosti koje nadležni organi drugih država izdaju u elektronskom formatu?Ministarstvo finansija09/06/2022izbegavanje-dvostrukog-oporezivanja
Da li će javna preduzeća imati obavezu unosa faktura u RINO sistem iako novi sistem Efaktura predstavlja centralizovan sistem odakle bi mogli da se prikupljaju podaci koji su potrebni Upravi za trezor?CEKOS IN11/05/2022elektronsko-fakturisanje
Da li će CRF primenom SUF-a, biti nevažeći?esuf.rs11/05/2022elektronsko-fakturisanje
Šta se dešava sa PDV statusom za ustanove koje nisu u sistemu PDV-a?esuf.rs11/05/2022elektronsko-fakturisanje
Na koji način vršimo povlačenje sredstava od finansijera? Do sada smo to radili slanjem kopije fakture.esuf.rs11/05/2022elektronsko-fakturisanje
Koliko dana imamo od objavljivanja fakture do odobrenja?esuf.rs11/05/2022elektronsko-fakturisanje
Da li mogu da budem adminstrator za više KJS-ova?CEKOS IN11/05/2022elektronsko-fakturisanje
Da li je ERP knjigovodstveni program Sinus koji koristim sada za knjiženje?esuf.rs11/05/2022elektronsko-fakturisanje
Kako je SUF povezan sa izmenama o PDV sistemu i novom Zakonu o fiskalizaciji?esuf.rs11/05/2022elektronsko-fakturisanje
Da li će u aplikaciji biti implementiran Pravilnik o standardnom klasifikacionom okviru i kontnom planu za budžetski sistem?esuf.rs11/05/2022elektronsko-fakturisanje
Kako će naš računovodstveni program i SUF da budu povezani?esuf.rs11/05/2022elektronsko-fakturisanje
Da li postoji obaveza izvoza podataka u naš računovodsveni softver (kontirana dokumenta)? Ako postoje greške u unosu, kako se ispravljaju?esuf.rs11/05/2022elektronsko-fakturisanje
Šta ako faktura nije ispravna i biva odbijena? Da li dobavljač vidi da nije ispravna i da je vraćena?esuf.rs11/05/2022elektronsko-fakturisanje
 Da li će Sistem centralnog registra faktura (CRF) postojati i dalje?esuf.rs11/05/2022elektronsko-fakturisanje
Koje polje je namenjeno za delovodni broj fakture?esuf.rs11/05/2022elektronsko-fakturisanje
Koji su CSV formati za import dobavljača i drugih podataka iz lokalnog programa?esuf.rs11/05/2022elektronsko-fakturisanje
Da li možemo štampati fakture iz SUF-a?esuf.rs11/05/2022elektronsko-fakturisanje
Kako se dobija saglasnost za obavljanje poslova infomacionog posrednika?efaktura.gov.rs11/05/2022elektronsko-fakturisanje
Da li su firme koje primaju samo ulazne ili šalju samo izlazne fakture u obavezi da koriste sistem elektronskih faktura?efaktura.gov.rs11/05/2022elektronsko-fakturisanje
Da li firma koja ima JBKJS, nalazi se na spisku korisnika javnih sredstava sa tipom 7 i koja je registrovana u APR-u kao privredno akcionarsko društvo treba da se prijavi kao budžetski korisnik i unese JBKJS ili kao privredno društvo?efaktura.gov.rs11/05/2022elektronsko-fakturisanje
Da li su KJS iz grupe 7 – ostali korisnici subjekti javnog sektora?efaktura.gov.rs11/05/2022elektronsko-fakturisanje
Da li možete da nam pojasnite razliku između platformi SEF i SUF, da li su to nužno povezane platforme ili su svaka za sebe pa mi kao korisnici možemo da biramo koju platformu ćemo da koristimo za elektronsko fakturisanje?efaktura.gov.rs11/05/2022elektronsko-fakturisanje
S obzirom na to da razvijam softver koji će putem API-a komunicirati sa efakturama, da je prilikom slanja eFaktura predviđeno (za sada) poslati 3 priloga? Molim da mi objasnite kako to da uradim. U samom XML-u predviđeno je da se samo pošalje (base64 content) same fakture, nigde ne mogu da nađem kako to da učinim tj. kako da pošaljem dodatno neki prilog?efaktura.gov.rs11/05/2022elektronsko-fakturisanje
Kod slanja faktura preko API-a, dobijemo status 200, da je faktura preuzeta, ali se za svaku fakturu dobija InvoiceID = 1812?efaktura.gov.rs11/05/2022elektronsko-fakturisanje
Da li pri unosu knjižnog odobrenja preko forme na portalu eFaktura (opcija izlazni dokumenti – kreiraj novi dokument) količina treba da se unosi sa predznakom minus, s obzirom na to da se ovim dokumentom količina i vrednost računa umanjuje?efaktura.gov.rs11/05/2022elektronsko-fakturisanje
Molimo Vas da nam objasnite da li su na demo verziji Sistema eFaktura prikazane sve pozicije koje se odnose na “Ne obračunava se PDV” i na “Primalac obračunava PDV”. Odnosno, kada se unose sledeće pozicije reasonKey_12 br-res-2007″?efaktura.gov.rs11/05/2022elektronsko-fakturisanje
Da li kada se POST API-em pošalje UBL fajl, da li se on automatski prosleđuje krajnjem korisniku ili je potrebno da se neko loguje na portal efaktura pa da onda “odobri” upload-ovanje faktura?efaktura.gov.rs11/05/2022elektronsko-fakturisanje
Zašto ne mogu da pozovem statuse kupaca i dobavljača u tekućem danu? Primena callback funkcija mi je nejasna, dajte neki primer na tu temu, opišite taj postupak, ne znam odakle da počnem.efaktura.gov.rs11/05/2022elektronsko-fakturisanje
Na Swagger-u testiranje API metoda je vezano za bazu kojoj demo portal ima pristup, nije moguće dobiti odgovor uspešnog zahteva ukoliko nije uneta kompanija koja se prijavila na portal, kako mislite da šaljemo zahteve kad nemamo uvid u postojeće korisnike?efaktura.gov.rs11/05/2022elektronsko-fakturisanje
Kod dela programa API menadžment, za testiranje, da li je to polje za ključ autentifikacije koji treba ubaciti kod poziva API swagger?efaktura.gov.rs11/05/2022elektronsko-fakturisanje
Da li možemo da isporučujemo fajlove preko Peppol-a?efaktura.gov.rs11/05/2022elektronsko-fakturisanje
U ovom momentu Bosch može da procesuira jedino XML format uz standard VDA4938 (vezano za račune koje primamo). Pitanje: da li postoji Provajder koji bi mogao da konvertuje XML fajl propisan od Ministarstva u VDA4938 XML fajl?efaktura.gov.rs11/05/2022elektronsko-fakturisanje
Zanima me da li je moguće učitati XML na portal demo eFaktura bez PDF priloga? Kada pokušamo import XML bez priloga (u segmentu AdditionalDocumentReference), dobijamo grešku.efaktura.gov.rs11/05/2022elektronsko-fakturisanje
Kreiram XML fakturu, prođe validaciju, može da se učita sa portala, može da se pošalje sa /swagger/index.html. Kada pokušam preko API-a iz svoje aplikacije, dobijam status 200, u response uvek iste brojeve InvoiceID=872 SalesInvoiceID=3030. Po ovom odgovoru bi se reklo da je sve ok. Ali, faktura nije poslata, nema je na portalu, ne dobija se mejl da je faktura stigla kod kupca (kada se pošalje preko /swagger/index.html ta ista faktura, sve ovo je ok). Molim za pomoć.efaktura.gov.rs11/05/2022elektronsko-fakturisanje
Na početku godine bilo je dosta priče o identifikacionoj oznaci fakture, koja je obavezna po Zakonu o računovodstvu, a koju svaka firma propisuje svojim aktima. Kako ta oznaka ne mora biti elektronski potpis, da li je predviđeno da ona bude sastavni deo XML fajla?efaktura.gov.rs11/05/2022elektronsko-fakturisanje
Da li može da se preuzme izlazni dokument u XML formatu?efaktura.gov.rs11/05/2022elektronsko-fakturisanje
Da li se na portalu može učitati XML/UBL sa više faktura?efaktura.gov.rs11/05/2022elektronsko-fakturisanje
Zašto nakon ubacivanja XML fajla na portal e-Faktura dobijam poruku “untranslatable text”?efaktura.gov.rs11/05/2022elektronsko-fakturisanje
Zašto nakon ubacivanja XML fajla na portal e-Faktura dobijam poruku da je fajl dupliran?efaktura.gov.rs11/05/2022elektronsko-fakturisanje
Gde mogu da pogledam strukturu XML fajla za kreiranje izlazne fakture?efaktura.gov.rs11/05/2022elektronsko-fakturisanje
Gde mogu da pogledam strukturu XML fajla za kreiranje izlazne fakture?efaktura.gov.rs11/05/2022elektronsko-fakturisanje
Sistem mi prijavljuje grešku “USPEŠNO STE SE ODJAVILI”. U čemu je problem?efaktura.gov.rs11/05/2022elektronsko-fakturisanje
Šta predstavljaju greške: – “CIR call failed; CirFailedToRetrieveValidAccountRegistrationRequests;” – “CRF nije uspeo da preuzme važeću registraciju naloga”?efaktura.gov.rs11/05/2022elektronsko-fakturisanje
Ako se napravi faktura direktno na portalu i pošalje se da li može da se sazna invoiceId od te fakture?efaktura.gov.rs11/05/2022elektronsko-fakturisanje
Kako se unosi više faktura na portalu i da li ima neki rok za slanje?efaktura.gov.rs11/05/2022elektronsko-fakturisanje
Kako se povezuje konačni račun sa više avansnih računa?efaktura.gov.rs11/05/2022elektronsko-fakturisanje
Faktura je poslata/primljena, ali ne mogu da je nađem i pregledam posle slanja, u čemu je problem?efaktura.gov.rs11/05/2022elektronsko-fakturisanje
Da li odobrena faktura može naknadno da se odbije?efaktura.gov.rs11/05/2022elektronsko-fakturisanje
Da li je moguće fizičkim licima izdavati fakture iz SEF-a?efaktura.gov.rs11/05/2022elektronsko-fakturisanje
Šta se dešava u vezi sa ispostavljanjem deviznih faktura? Da li i njih unosimo ili samo dinarske?efaktura.gov.rs11/05/2022elektronsko-fakturisanje
Kako se šalje e-faktura kupcima koji nisu registrovani u SEF-u?efaktura.gov.rs11/05/2022elektronsko-fakturisanje
Da li će na istoj fakturi moći da budu iskazani iznosi, odnosno artikli sa stopom PDV-a od 10% i stopom od 20%?efaktura.gov.rs11/05/2022elektronsko-fakturisanje
Da li smo mi kao osnovna škola u obavezi da koristimo SEF pošto nemamo izlazne fakture?efaktura.gov.rs11/05/2022elektronsko-fakturisanje
Radim u dve škole, u obe sam dodata kao administrator, ali sam prilikom prijave prepoznata samo u jednoj školi.efaktura.gov.rs11/05/2022elektronsko-fakturisanje
Da li svaki novododati korisnik ima nezavisan pristup Sistemu e-faktura?efaktura.gov.rs11/05/2022elektronsko-fakturisanje
Da li direktor može odrediti bilo koje lice da bude administrator, tj. da li to lice mora da ispunjava određene uslove da bi bilo administrator (da bude zaposleno u pravnom licu i sl.)?efaktura.gov.rs11/05/2022elektronsko-fakturisanje
Da li novi korisnik koji se dodaje za korišćenje portala demo eFaktura, mora pre toga već imati nalog na eID?efaktura.gov.rs11/05/2022elektronsko-fakturisanje
Da li neko može biti upisan kao korisnik u više kompanija sa istom elektronskom adresom?efaktura.gov.rs11/05/2022elektronsko-fakturisanje
Na koji način mogu promeniti ulogu korisnika?efaktura.gov.rs11/05/2022elektronsko-fakturisanje
Da li je moguće izbrisati korisnike u SEF-u?efaktura.gov.rs11/05/2022elektronsko-fakturisanje
Da li možete da nam pojasnite uloge na e-Fakturi?efaktura.gov.rs11/05/2022elektronsko-fakturisanje
Relativno skoro smo promenili direktora (zakonskog zastupnika) što je u APR-u i zabeleženo, ali prijavu na demo verziju Sistema eFaktura ne mogu da uradim kao novi zakonski zastupnik već kao stari. Možete li mi reći kako to da rešim?efaktura.gov.rs11/05/2022elektronsko-fakturisanje
Kako zakonski zastupnik da ovlasti računovođu da može pristupiti demo verziji sistema E-faktura? Kao računovođa već sam ovlašćena kod Poreske uprave za podnošenje poreskih prijava.efaktura.gov.rs11/05/2022elektronsko-fakturisanje
Ako se registrujem na demo sajtu eFaktura, da li ću morati ponovo da se registrujem na produkcionom sajtu ili će registracija biti automatski preuzeta?efaktura.gov.rs11/05/2022elektronsko-fakturisanje
Prilikom pristupa SEF-u pojavljuje se greška “Uspešno ste se odjavili”. Kako da rešim problem?efaktura.gov.rs11/05/2022elektronsko-fakturisanje
Zakonski zastupnik je registrovan na eID-u , ali ne može da pristupi demo verziji. Jednostavno kada se unese PIN pokaze nam grešku.efaktura.gov.rs11/05/2022elektronsko-fakturisanje
Da li je moguće da se na sistem elektronskih faktura registrujem kao fizičko lice?efaktura.gov.rs11/05/2022elektronsko-fakturisanje
Mi bismo trebali da se registrujemo kao tip kompanije: “Drugo”, sa našim PIB-om. Greška koja nam se javlja je: “Greška prilikom poziva API metode Poreske uprave”.efaktura.gov.rs11/05/2022elektronsko-fakturisanje
Zakonski zastupnik sam u više kompanija. Kako da na Sistemu elektronskih faktura registrujem svaku kompaniju?efaktura.gov.rs11/05/2022elektronsko-fakturisanje
Kada pokušamo da pristupimo Sistemu eFaktura i unesemo JBKJS dobijamo poruku da lice nije zakonski zastupnik iako jeste.efaktura.gov.rs11/05/2022elektronsko-fakturisanje
Da li uvek lice koje otvara prvi nalog na sistemu elektronskih faktura mora da bude zakonski zastupnik?efaktura.gov.rs11/05/2022elektronsko-fakturisanje
Nedavno je došlo do smene zakonskog zastupnika, ali sistem elektronskih faktura nam prijavljuje grešku da ne prepoznaje zakonskog zastupnika, u čemu je problem?efaktura.gov.rs11/05/2022elektronsko-fakturisanje
Greškom sam izabrao tip subjekta prilikom prijave. Da li mogu da promenim na mom nalogu tip subjekta?efaktura.gov.rs11/05/2022elektronsko-fakturisanje
Predsednik opštine je zakonski zastupnik opštine. Da li uvek lice koje otvara prvi nalog mora da bude zakonski zastupnik korisnika javnih sredstava, npr. opština, direkcija, mesna zajednica…?efaktura.gov.rs11/05/2022elektronsko-fakturisanje
Da li je moguće koristiti oba načina za prijavu, i kvalifikovani elektronski sertifikat i mobilnu aplikaciju?efaktura.gov.rs11/05/2022elektronsko-fakturisanje
Kako mogu da preuzmem parametre za dvofaktorsku autentikaciju?efaktura.gov.rs11/05/2022elektronsko-fakturisanje
Da li je moguće da zaposleno lice u firmi, koje već poseduje aplikaciju ConsentID ali u svojstvu fizičkog lica, može istu aplikaciju da koristi i za prijavu na sistem e-Faktura za pravno lice? Ako nije, da li je onda potreban drugi broj telefona i nova aplikacija ConsentID u tom slučaju?efaktura.gov.rs11/05/2022elektronsko-fakturisanje
Koje su greške prilikom prijave na portal eID?efaktura.gov.rs11/05/2022elektronsko-fakturisanje
Šta predstavlja greška “403 Access Denied” prilikom prijave ili registracije na eID?efaktura.gov.rs11/05/2022elektronsko-fakturisanje
Probala sam da se ulogujem sa kvalifikovanim sertifikatom na demo portal (izdavalac MUP). Međutim kada sam stavila ličnu kartu čitač, ponuđena su mi 4 sertifikata. Ja sam odabrala onaj, na kome je pisao moj JMBG. Od tog momenta stalno iskače greška. Izvadila sam ličnu kartu iz čitača i ponovo ubacila, kad uđem na demo sajt, opet izlazi greška. Šta se dešava?efaktura.gov.rs11/05/2022elektronsko-fakturisanje
Ne uspevam da se prijavim na Sistem eFaktura. Dobijam sledeće obaveštenje: Greška prilikom prijave ili odjave. Ako ste pokušali da se prijavite: proverite da li ste kreirali nalog na portalu za elektronsku identifikaciju proverite da li ste potvrdili svoju adresu elektronske pošte; nije moguće koristiti stare parametre prilikom prijave (ako ste kliknuli na dugme Nazad/Back ili ako je predugo otvorena stranica i istekla sesija). U tom slučaju idite ponovo na sajt sa kog ste pokušali prijavu, i kliknite da se ponovo prijavite. Ako ste pokušali da se odjavite: najverovatnije ste već bili odjavljeni sa sistema jedinstvene prijave.efaktura.gov.rs11/05/2022elektronsko-fakturisanje
Preduzeće se prijavilo na SEF, administrator je odredio lica koja će da budu korisnici u sistemu i na službeni mejl su dobili poziv za prijavu. Korisnici su preko linka iz dobijenog mejla pokušali da se registruju korisničkim imenom i lozinkom, ali kako ih sistem prepoznaje kao fizičko lice koje je već pristupalo sistemu eUprave i ne daje mogućnost da se registruje na eUpravi pod službenim mejlom. Kako je moguće prevazići problem i omogućiti prijavu preko službenog mejla?efaktura.gov.rs11/05/2022elektronsko-fakturisanje
Kako uspešno očitati kvalifikovani elektronski sertifikat?efaktura.gov.rs11/05/2022elektronsko-fakturisanje
Šta je eID?efaktura.gov.rs11/05/2022elektronsko-fakturisanje
Već imam privatni nalog na EID-u. Da li postoji mogućnost da se otvori poseban nalog vezan za službeni mejl?efaktura.gov.rs11/05/2022elektronsko-fakturisanje
Registrovali smo se na portalu za eID korisničkim imenom i lozinkom. Međutim posle prijave na eID sistem ne dozvoljava da se logujem na SEF.efaktura.gov.rs11/05/2022elektronsko-fakturisanje
Da li je moguća registracija dvofaktorskom autentikacijom?efaktura.gov.rs11/05/2022elektronsko-fakturisanje
Kako se dobija kvalifikovani elektronski sertifikat za pristup SEF?efaktura.gov.rs11/05/2022elektronsko-fakturisanje
Da li je moguća registracija korisničkim imenom i lozinkom?efaktura.gov.rs11/05/2022elektronsko-fakturisanje
Da li se korisniku porodične penzije obustavlja njena isplata ako obavlja sezonske poslove koji su po svom karakteru privremeni i povremeni poslovi?, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja28/04/2022privremeni-i-povremeni-poslovi radni-odnosi
Da li rad po osnovu ugovora o radnom angažovanju van radnog odnosa po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima koji nezakonito traje duže od 120 radnih dana može da preraste u radni odnos na neodređeno vreme?, Vrhovni kasacioni sud28/04/2022privremeni-i-povremeni-poslovi radni-odnosi
Ima li uticaj raspored radnog vremena na računanje dana rada po Ugovoru o privremenim i povremenim poslovima?, CEKOS IN28/04/2022privremeni-i-povremeni-poslovi radni-odnosi
Da li se isto lice može više puta angažovati po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima?, CEKOS IN28/04/2022privremeni-i-povremeni-poslovi radni-odnosi
Da li je delovodne knjige državnog organa potrebno ispisivati ćiriličkim pismom?CEKOS IN12/04/2022zakonom-o-sluzbenoj-upotrebi-jezika-i-pisama
Da li postoji obaveza poslodavca da, u slučaju smrti zaposlenog, plati porez i doprinose na neotplaćeni iznos zajma za ogrev, zimnicu i udžbenike?, Ministarstvo finansija12/04/2022doprinosi-za-obavezno-socijalno-osiguranje zakon-o-porezu-na-dohodak-gradana
Da li se doprinosi za PIO, čije je plaćanje odloženo shodno aktima Vlade RS (propisi koji su doneti u vezi sa pojavom zarazne bolesti COVID-19), smatraju plaćenim za svrhu ostvarivanja prava po osnovu penzijskog i invalidskog osiguranja i u slučaju da privredni subjekt, zbog neblagovremenog izmirenja rata po ovoj obavezi, izgubi pravo na odlaganje ovih obaveza na rate?, , Ministarstvo finansija12/04/2022covid-19 doprinosi-za-obavezno-socijalno-osiguranje uredba-o-fiskalnim-pogodnostima-i-direktnim-davanjima
Da li je obavezno da imamo informacionog posrednika za slanje i prijem elektronskih faktura?efaktura.gov.rs08/04/2022elektronsko-fakturisanje
Da li postoji spisak informacionih posrednika?efaktura.gov.rs08/04/2022elektronsko-fakturisanje
Ko može da obavlja poslove informacionog posrednika?efaktura.gov.rs08/04/2022elektronsko-fakturisanje
Da li će portal Centralnog registra faktura i dalje biti u upotrebi?efaktura.gov.rs08/04/2022elektronsko-fakturisanje
Da li je podržano masovno unošenje i slanje faktura u XML formatu?efaktura.gov.rs08/04/2022elektronsko-fakturisanje
Kada stupa na snagu obaveza privatnog sektora da koristi sistem elektronskih faktura?efaktura.gov.rs08/04/2022elektronsko-fakturisanje
Predsednik opštine je zakonski zastupnik opštine. Da li uvek lice koje otvara prvi nalog mora da bude zakonski zastupnik (korisnika javnih sredstava, npr. opština, direkcija, mesna zajednica…)?efaktura.gov.rs08/04/2022elektronsko-fakturisanje
Upisani smo u Evidenciju korisnika javnih sredstava. Da li se na nas primenjuju obaveze iz Zakona da koristimo sistem elektronskih faktura u skladu sa rokovima za subjekte javnog ili subjekte privatnog sektora?efaktura.gov.rs08/04/2022elektronsko-fakturisanje
Da li je naša ustanova (osnovna škola, srednja škola, dom zdravlja, mesna zajednica…), s obzirom na to da nema izlazne fakture, u obavezi da koristi Sistem elektronskih faktura?efaktura.gov.rs08/04/2022elektronsko-fakturisanje
Da li moramo ponovo kreirati nalog na eID-u iako već imamo nalog na eUpravi?efaktura.gov.rs08/04/2022elektronsko-fakturisanje
Kako će strane kompanije koje posluju sa kompanijama u Republici Srbiji koristiti sistem elektronskih faktura? Kako da zakonski zastupnik koji je strani državljanin izvrši registraciju i prijavu na sistem elektronskih faktura?efaktura.gov.rs08/04/2022elektronsko-fakturisanje
Da li administrator može da bude neko ko nije zakonski zastupnik?efaktura.gov.rs08/04/2022elektronsko-fakturisanje
Kako da dodam korisnika ili da izbrišem korisnika iz sistema elektronskih faktura?efaktura.gov.rs08/04/2022elektronsko-fakturisanje
Zakonski zastupnik sam u više kompanija, kako da se na sistemu elektronskih faktura prijavim za svaku kompaniju?efaktura.gov.rs08/04/2022elektronsko-fakturisanje
Prilikom pokušaja prijave pojavljuje se obaveštenje da nisam ovlašćeno lice korisnika, iako imam pisano ovlašćenje od direktora preduzeća/ustanove. U čemu je problem?efaktura.gov.rs08/04/2022elektronsko-fakturisanje
Da li se tranzitni period do 30.04.2022. godine odnosi i na nas koji prvi put uvodimo fiskalizaciju ili ne? Da li mi koji tek sada imamo obavezu izdavanja fiskalnog računa (šifra delatnosti 9311), moramo da uvedemo e-fiskalizaciju od 01.01.2022. godine, a oni koji su već imali fiskalne kase, mogu da ih zamene do 30.04.2022. godine ili i mi možemo tek 01.05.2022. godine?Poreska uprava08/04/2022fiskalizacija
Da li PFR vraća ESIR-u dnevni i periodični izveštaj koji se dostavlja knjigovođi?Poreska uprava08/04/2022fiskalizacija
Da li školica sporta na svakom mestu gde je u zakupu mora imati fiskalni uređaj ili može organizovati da naplatu vrši samo sa jednog mesta i da fiskalni uređaj veže za tu adresu?Poreska uprava08/04/2022fiskalizacija
Kako obezbediti izdavanje računa kupcu u maloprodajnom objketu kada se pokvari kasa (fiskalni uređaj)?Poreska uprava08/04/2022fiskalizacija
Da li je dozvoljena naknadna štampa računa iz pozadinskog ERP sistema? Da li smemo da ovakvu opciju dozvolimo ili ovakva štampa predstavlja kopiju računa, pa se mora i ta štampa fiskalizovati kao kopija prodaje?Poreska uprava08/04/2022fiskalizacija
Da li ja kao knjigovođa mogu sa Poreske uprave svojim elektronskim sertifikatom da izaberem ESF za izabrani PIB (za svog klijenta) ili mora to lično vlasnik određene firme?Poreska uprava08/04/2022fiskalizacija
Da li će postojati obaveza čuvanja starih fiskalnih modula i u novom modelu fiskalizacije?Poreska uprava08/04/2022fiskalizacija
Da li će obveznici fiskalizacije, saglasno potpisanim višegodišnjim ugovorima sa mobilnim operaterima za prenos podataka putem GPRS, imati nepotrebne troškove za tu uslugu i u novom modelu fiskalizacije?Poreska uprava08/04/2022fiskalizacija
Da li automatski defiskalizovan uređaj, koji je i dalje tehnički ispravan, predstavlja opasnost u pogledu izdavanja nevalidnih fiskalnih računa?Poreska uprava08/04/2022fiskalizacija
Na koji uplatni račun treba da vratim subvencije, pošto zatvaram radnju? I da li se povraćaj novca može izvršiti redovnim nalogom za prenos?Poreska uprava08/04/2022fiskalizacija
Poslala sam prijavu za pomoć oko fiskalizacije i u toj brzini pogrešila da se radi o već postojećim kasama, napisala da su kase nove jer smo ih skoro menjali, zbog istrošenosti i starosti. Mi smo firma koja postoji još od 1999. godine i naravno da smo imali i kase ali u prijavi je pogrešno navedeno. Molim vas da mi objasnite šta da radim dalje.Poreska uprava08/04/2022fiskalizacija
Da li se finansijska podrška odnosi i na nadogradnju postojećih fiskalnih uređaja, ili samo za kupovinu novih?Poreska uprava08/04/2022fiskalizacija
U smislu Uredbe koja reguliše subvencije, smatra li se svaki automat kao zaseban poslovni prostor za koji se može dobiti subvencija u visini od po 100 EUR po poslovnom prostoru + 100 EUR po fiskalnom uređaju, tj. ukupno 200 EUR po automatu – bez obzira ako na nekoj lokaciji, npr. nekoj školi, postoji više od jednog automata?Poreska uprava08/04/2022fiskalizacija
Kada se smatra da je istekao rok od šest meseci u kom poreski obveznici moraju da evidentiraaju promet preko elektronskog fiskalnog uređaja kako ne bi izgubili pravo na subvencije? Da li je taj datum isteka roka datum: 30.04.2022. godine ili je to datum koji ističe 6 meseci nakon 1.01.2022. godine?Poreska uprava08/04/2022fiskalizacija
Podneli smo prijavu 15.10.2021. godine, ali nam još nisu odobrena sredstva, a prijava nije odbijena, pa nas interesuje koji je tok isplate?Poreska uprava08/04/2022fiskalizacija
Prilikom popunjavanja prijave za finanasijsku podrsku FIP EFU za kupovinu novog fiskalnog uređaja, molimo Vas da nam odgovorite koji broj IBFM upisujemo od postojeće (stare) fiskalne kase ili od novog e-fiskalnog uređaja?Poreska uprava08/04/2022fiskalizacija
Molim vas za pojašnjenje za situaciju kada se izdaje račun diplomatama ili stranim državljanima koji nemaju boravište u Srbiji. Da li se tim kupcima izdaje normalan račun (promet prodaja) sa identifikacijom kupca? Identifikacija kupca se navodi prema klasifikaciji iz Tehničkog uputstva, v1.7?Poreska uprava08/04/2022fiskalizacija
Kako bi trebalo da glasi avansni račun ako gost uplati avans od 30% za donji primer predračuna?Poreska uprava08/04/2022fiskalizacija
Kojoj tarifnoj grupi pripada roba obveznika koji nije u sistemu PDV-a?Poreska uprava08/04/2022fiskalizacija
Neki obveznici daju predračun fizičkim licima. Ako fizičko lice uplati celokupnu sumu računa preko banke ili pošte, ili gotovinom preko blagajne, da li se fizičkom licu isto izdaje Avansni račun ili se može odmah praviti Konačni račun? Ako se pravi konačni da li je onda referenca predračun?Poreska uprava08/04/2022fiskalizacija
Kako se kroz fiskalni uređaj evidentira vraćanje novca kupcu, prilikom vraćanja robe?Poreska uprava08/04/2022fiskalizacija
Kako će se evidentirati virmanska uplata koja je starija od izdavanja fiskalnog računa Avans Prodaja?Poreska uprava08/04/2022fiskalizacija
Poljoprivrednik kod prodavca nabavlja đubrivo i preparate za zaštitu bilja, a kasnije istom prodavcu isporučuje poljoprivredne proizvode. Na kraju sezone otkupa, sačinjava se kompenzacioni list kojim poljoprivrednik zatvara svoja dugovanja prema prodavcu. Da li u tom slučaju kao način plaćanja treba navesti drugo bezgotovinsko?Poreska uprava08/04/2022fiskalizacija
U slučaju kada je kupac proizvoda poljoprivredno gazdinstvo, na izdatom računu je potrebno da bude iskazan broj poljoprivrednog gazdinstva (BPG). Budući da BPG nije predviđen u šifarniku identifikacije kupca, da li je u tom slučaju ispravno navesti JMBG (šifra 11) vlasnika poljoprivrednog gazdinstva? Ili je ipak neophodno pored fiskalnog računa odštampati i “gotovinski” račun sa iskazanim BPG?Poreska uprava08/04/2022fiskalizacija
Da li je baš u svim situacijama rada obavezno štampanje papirnog računa kada govorimo o tipu radnje koji je fiksni (stacionarna radnja)?Poreska uprava08/04/2022fiskalizacija
Molim vas za odgovor na pitanje u vezi sa izdavanjem računa preko fiskalnog uređaja, a koji se izdaju diplomatskim i konzularnim predstavništvima (SNPDV i LNPDV). Da li takvi računi koji se izdaju preko fiskalnog uređaja trebaju da sadrže PDV koji se naknadno koriguje, ili se izdaju bez PDV? Ako se izdaju bez PDV-a, kako se to može tehnički sprovesti, s obzirom da svi artikli imaju stope 20% ili 10% PDV-a, a ne mogu se otvarati duple šifre za iste artikle?Poreska uprava08/04/2022fiskalizacija
Kako da nabavim bezbednosni element?Poreska uprava08/04/2022fiskalizacija
Prilikom popunjavanja prijave PGJO desila se greška u popunjavanju, u koloni – Šifra delatnosti. Upisana je šifra 4520 – Popravka i održavanje motornih vozila, a trebalo je upisati šifru delatnosti 9602 – Delatnost frizerskih i kozmetičkih salona. Molim vas da nam ispravite grešku.Poreska uprava08/04/2022fiskalizacija
Molim vas za odgovor na koji način se podaci unose u obrazac PGJO (Prijava sa podacima za generisanje jedinstvene oznake poslovnog prostora i poslovne prostorije) u deo 2. Podaci o poslovnom prostoru za lice koje ima registrovanu adresu u APR na sledeći način: *”Ulica, broj i slovo: Hajduk Veljkova 11, lokal OB-60″*? Nije moguće uneti slovne oznake u poljima predviđenim za ulaz, sprat i oznaku stana u obrascu PGJO.Poreska uprava08/04/2022fiskalizacija
Naša firma se bavi proizvodnjom robe široke potrošnje. U okviru prostorija naše firme, na adresi sedišta imamo i registrovanu maloprodaju, radi prodaje naših proizvoda direktno fizičkim licima. Takođe, nudimo i mogućnost naručivanja naših proizvoda putem interneta, tj. internet trgovinu. Da li prilikom prijave poslovnog prostora u skladu sa novim Zakonom o fiskalizaciji moramo izvršiti dve prijave, pri čemu prvi put za tip objekta biramo fiksni objekat, a drugi put biramo daljinska trgovina? I da li u tom slučaju moramo imati dva fiskalna uređaja?Poreska uprava08/04/2022fiskalizacija
Kako da popunim polje naziv poslovnog prostora u prijavi PGJO ? U pitanju je frizerski salon koji je registrovan u APR-u i sadrži ime i prezime preduzetnika, opis delatnosti i naziv a to je više od 50 znakova. Može li samo da se upiše Objekat ili frizerski salon br. 1?Poreska uprava08/04/2022fiskalizacija
Radim PGJO prijavu za terensku kasu i sistem mi traži da obavezno unesem kvadraturu, zanima me šta unosim kvadraturu sedišta? Ja sam probala da unesem nulu i ne dozvoljava mi, sa jedinicom prolazi, ali nisam sigurna da li smem tako?Poreska uprava08/04/2022fiskalizacija
Prilikom popunjavanja prijave PGJO nailazim na nedoumicu za polje TIP POSLOVNOG PROSTORA od ponuđenih gde svrstati delatnosti koje rade na terenu npr. hidroizolateri, vodoinstalateri…Poreska uprava08/04/2022fiskalizacija
Mi smo knjigovodstvena agencija, imamo kao klijenta auto kuću koja se bavi prodajom polovnih automobila. Do 2018. godine firma je bila na adresi registracije iz APR i tu je bila fiskalna kasa. Godine 2018. uzet je u zakup plac za izlaganje i prodaju vozila i fiskalna kasa je preneta tu i u kasi je izmenjena adresa. Firma je i dalje ostala na staroj adresi, a mi smo u poreskoj prijavi PEP-IPJ prijavili izdvojenu poslovnu jedinicu – pomenuti plac u zakupu na koji takođe uredno plaćamo porez na isplaćene zakupe. Naše pitanje je šta mi prijavljujemo u prijavi PGJO, samo izdvojenu jedinicu na kojoj se nalazi fiskalna kasa, ili i sedište firme i izdvojenu poslovnu jedinicu, i kako ih kategorišemo u tipu poslovnog prostora, da li oba kao fiksne?Poreska uprava08/04/2022fiskalizacija
Prilikom popunjavanja prijave PGJO o dostavljanju podataka o poslovnom prostoru i poslovnim prostorijama koji tip “vrste prijave” biramo, s obzirom da imamo tri prodajna mesta u kojima postoji fiskalna kasa, a ostala četiri koja ćemo imati su nova prodajna mesta i za njih pretpostavljamo da koristimo prvu opciju-upis u registar. Koji tip vrste prijave izabrati za već postojeća prodajna mesta?Poreska uprava08/04/2022fiskalizacija
Da li autoškola za obuku vozača, sa šifrom delatnosti 8553 – Delatnosti škola za vozače po novom Zakonu o fiskalizaciji mora da ima fiskalnu kasu?Poreska uprava08/04/2022fiskalizacija
Da li prodaja preko automata šifra delatnosti 47.99 treba da se fiskalizuje? Probali smo prema korisničkom upustvu da se prijavimo i stalno izbacuje sistemska greška.Poreska uprava08/04/2022fiskalizacija
Da li imate podatak o tome koliko iznosi najniža penzija, a koliko najviša?, CEKOS IN11/03/2022penzijsko-i-invalidsko-osiguranje visina-penzije
Da li je poslodavac u obavezi da na zahtev sindikata pruži obaveštenje o ekonomskim i radno-socijalnim pitanjima od značaja za položaj zaposlenih, odnosno članova sindikata?, CEKOS IN11/03/2022radni-odnosi sindikat
Da li korisnik javnih sredstava (direktni i indirektni) može da koristi podsticaje definisane čl. 21z i 21i Zakona o porezu na dohodak građana i čl. 45ž i 45z Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje?, , CEKOS IN11/03/2022doprinosi-za-obavezno-socijalno-osiguranje novo-zaposljavanje-korisnici-javnih-sredstava zakon-o-porezu-na-dohodak-gradana
Koliko iznosi godišnja stopa inflacije u 2021. godini u Evrozoni, pojedinim zemljama evropske ekonomske zone, Kini, Rusiji i SAD?CEKOS IN11/03/2022inflacija
Prema podacima o prosečnim NETO zaradama, u kojim delatnostima je u 2020. i 2021. godini ostvarena najviša neto zarada, a u kojim najniža i kakav je odnos ovih zarada prema prosečnoj neto zaradi na nivou Republike Srbije?, CEKOS IN11/03/2022prosecne-neto-zarade-u-republici-srbiji zarade
Koliko iznosi participacija za stacionarno lečenje, a koliko za rentgenski i ultrazvučni pregled?, CEKOS IN01/03/2022participacija zakon-o-zdravstvenoj-zastiti
Poreski tretman plaćanja za (dodatne) auto funkcionalnosti – autorske naknade – da ili ne?Ministarstvo finansija31/01/2022izbegavanje-dvostrukog-oporezivanja
Primena metoda izuzimanja – U poslednje vreme (ali, svakako, ne i prvi put) u stručnoj javnosti su učestala pitanja koja se odnose na “pravilnu” primenu međunarodnih ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja (u daljem tekstu UIDO/ugovor) odnosno (u konkretnom slučaju) da li rezidentno pravno lice koje ostvari dobit poslovanjem preko stalne poslovne jedinice u državi sa kojom Republika Srbija primenjuje UIDO, u cilju otklanjanja dvostrukog oporezivanja, treba da primeni metod izuzimanja propisan ugovorom ili, metod kredita propisan članom 51. Zakona o porezu na dobit pravnih lica (“Sl. glasnik RS”, br. 25/01, …, 153/20, 118/21 – u daljem tekstu: Zakon).Ministarstvo finansija31/01/2022izbegavanje-dvostrukog-oporezivanja
Kako se u skladu sa Zakonom o poreskom postupku i poreskoj administraciji vrši zamena postojećeg sredstva obezbeđenja novim sredstvom obezbeđenja u postupku odloženog plaćanja dugovanog poreza?CEKOS IN31/01/2022obaveze-po-osnovu-javnih-prihoda
Kakav je poreski tretman sredstava priznatih u skladu sa MSFI 16 i oporezivanja kapitalnog dobitka u skladu sa ugovorima o izbegavanju dvostrukog oporezivanja?Ministarstvo finansija24/12/2021izbegavanje-dvostrukog-oporezivanja
U vezi sa primenom ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja sa drugom državom ugovornicom, kakav je poreski tretman dobitaka od igara na sreću koje rezident Republike Srbije ostvari u odnosnoj drugoj državi ugovornici?Ministarstvo finansija24/12/2021izbegavanje-dvostrukog-oporezivanja
Koliko dana je potrebno da zaposleni na određeno vreme radi nakon isteka roka na koji je radni odnos zasnovan da bi radni odnos postao radni odnos na neodređeno vreme?CEKOS IN24/12/2021rad-na-odredeno-vreme
Da li postoji obaveza isplate naknade zarade za vreme bolovanja zaposlenom na određeno vreme po isteku roka na koji je zasnovan radni odnos?, CEKOS IN24/12/2021bolovanje rad-na-odredeno-vreme
Da li je moguće da zaposlena na određeno vreme, koja koristi pravo na odsustvo sa rada zbog održavanja trudnoće, porodiljskog odsustva, nege deteta i posebne nege deteta u okviru 24 meseca na koja je zaključen ugovor o radu koristi godišnji odmor po povratku sa tih odsustva?, , Ministarstvo finansija24/12/2021godisnji-odmor porodiljsko-odsustvo rad-na-odredeno-vreme
Da li se zaposlenoj na određeno vreme u rok od 24 meseca po članu 37. stav 2. Zakona o radu uračunava i vreme za koje joj je produžen radni odnos zbog održavanja trudnoće, korišćenja prava na porodiljsko odsustvo, odsustvo sa rada radi nege i posebne nege deteta?, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja24/12/2021porodiljsko-odsustvo rad-na-odredeno-vreme
Da li se ograničenje od 10% primenjuje i na korisnike javnih sredstava koji imaju manje od 50 zaposlenih na neodređeno vreme?Ministarstvo finansija24/12/2021novo-zaposljavanje-korisnici-javnih-sredstava
Da li se zapošljavanjem smatra vraćanje zaposlenog na rad po odluci suda?Ministarstvo finansija24/12/2021novo-zaposljavanje-korisnici-javnih-sredstava
Da li se zaposleni kojem miruju prava i obaveze iz radnog odnosa tretira kao odliv prilikom utvrđivanja prostora od 70% u skladu sa članom 27k Zakona o budžetskom sistemu?Ministarstvo finansija24/12/2021novo-zaposljavanje-korisnici-javnih-sredstava
Da li rok od 90 dana važi u slučaju realizacije saglasnosti dobijene u tekućoj godini?Ministarstvo finansija24/12/2021novo-zaposljavanje-korisnici-javnih-sredstava
Da li je postojala obaveza pribavljanja saglasnosti za prijem pripravnika preko Nacionalne službe za zapošljavanje?Ministarstvo finansija24/12/2021novo-zaposljavanje-korisnici-javnih-sredstava
Da li se lica zaposlena na određeno vreme u svojstvu pripravnika računaju u ograničenje od 10%?Ministarstvo finansija24/12/2021novo-zaposljavanje-korisnici-javnih-sredstava
Kako se primenjuju ograničenja iz člana 27k Zakona u slučaju kada opštinska uprava nije organizovana kao jedinstven organ?Ministarstvo finansija24/12/2021novo-zaposljavanje-korisnici-javnih-sredstava
Da li pripravnici mogu nastaviti da rade na neodređeno vreme bez saglasnosti Komisije?Ministarstvo finansija24/12/2021novo-zaposljavanje-korisnici-javnih-sredstava
Da li se novozaposleno nastavno osoblje računa u prostor od 70%?Ministarstvo finansija24/12/2021novo-zaposljavanje-korisnici-javnih-sredstava
Da li se lica angažovana na projektima koji se finansiraju sredstvima kredita ili zajma po osnovu sporazuma zaključenih sa međunarodnim finansijskim institucijama računaju u ograničenje od 10%?Ministarstvo finansija24/12/2021novo-zaposljavanje-korisnici-javnih-sredstava
Da li se pribavlja saglasnost za zapošljavanje osoba sa invaliditetom?Ministarstvo finansija24/12/2021novo-zaposljavanje-korisnici-javnih-sredstava
Da li se prestanak radnog odnosa postavljenih lica tretira kao odliv prilikom utvrđivanja prostora od 70%?Ministarstvo finansija24/12/2021novo-zaposljavanje-korisnici-javnih-sredstava
Kako se vrši zaokruživanje decimalnog broja prilikom utvrđivanja prostora od 70% i ograničenja od 10%, u smislu člana 27k Zakona o budžetskom sistemu?Ministarstvo finansija24/12/2021novo-zaposljavanje-korisnici-javnih-sredstava
Da li se u ograničenje od 10% kod korisnika javnih sredstava ubrajaju lica angažovana kod pružaoca usluge pribavljene u postupku javne nabavke?Ministarstvo finansija24/12/2021novo-zaposljavanje-korisnici-javnih-sredstava
Da li se zaposleni u kabinetima računaju u ograničenje od 10%?Ministarstvo finansija24/12/2021novo-zaposljavanje-korisnici-javnih-sredstava
Da li korisnik javnih sredstava koji ima manje od 50 zaposlenih na neodređeno vreme može da ima više od 7 angažovanih lica?Ministarstvo finansija24/12/2021novo-zaposljavanje-korisnici-javnih-sredstava
Da li se ustupljeni zaposleni, u smislu Zakona o agencijskom zapošljavanju (“Sl. glasnik RS”, br. 86/19) računaju u ograničenje od 10%?Ministarstvo finansija24/12/2021novo-zaposljavanje-korisnici-javnih-sredstava
Da li se nerealizovane saglasnosti iz prethodne godine računaju u prostor od 70% i kako?Ministarstvo finansija24/12/2021novo-zaposljavanje-korisnici-javnih-sredstava
Da li se odredbe Zakona o budžetskom sistemu i Uredbe o postupku za pribavljanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava primenjuju i u slučaju popunjavanja radnih mesta putem internog konkursa?Ministarstvo finansija24/12/2021novo-zaposljavanje-korisnici-javnih-sredstava
Obračun poreskog kredita i ugovori o izbegavanju dvostrukog oporezivanja (UIDO)Ministarstvo finansija26/11/2021izbegavanje-dvostrukog-oporezivanja
Oporezivanje naknada direktoraMinistarstvo finansija26/11/2021izbegavanje-dvostrukog-oporezivanja
Poreska evazija i izbegavanje – isti ili različiti terminiMinistarstvo finansija26/11/2021izbegavanje-dvostrukog-oporezivanja
Za koje obrazovne ustanove je nadležan Državni arhiv Srbije i kolika je taksa za izdavanje uverenja?CEKOS IN26/11/2021zakon-o-arhivskoj-gradi-i-arhivskoj-delatnosti
Koliko iznosi naknada za troškove postupka priznavanja stranih školskih isprava i priznavanja stranih visokoškolskih isprava u svrhu zapošljavanja?, CEKOS IN26/11/2021priznavanje-skolskih-isprava zakon-o-nacionalnom-okviru-kvalifikacija-noks
Da li poslovno ime privrednog društva može da sadrži reč “Srbija” i oznaku “SRB”?CEKOS IN26/11/2021zakon-o-privrednim-drustvima
Kako se u poslovnom imenu privrednog društva označava njegova pravna forma?CEKOS IN26/11/2021zakon-o-privrednim-drustvima
Da li se posebno obeležavaju i neki drugi dani, utvrđeni posebnim propisima (odlukama, zakonima), pored praznika koji se obeležavaju radno a koji su utvrđeni Zakonom o državnim i drugim praznicima u RS (“Sl. glasnik RS”, br. 43/01, 101/07, 92/11)?CEKOS IN26/11/2021praznici-u-republici-srbiji
Da li se Zakon primenjuje na nezamenljive tokene (engl. non-fungible token)?Komisija za hartije od vrednosti09/11/2021digitalna-imovina
Da li je neophodno ispuniti zakonom propisane uslove u slučaju da se digitalni token koristi isključivo na platformi izdavaoca?Komisija za hartije od vrednosti09/11/2021digitalna-imovina
Da li pravna lica smeju da izdaju svoje digitalne tokene?Komisija za hartije od vrednosti09/11/2021digitalna-imovina
Da li pravna lica smeju da u svom poslovanju koriste digitalne tokene?Komisija za hartije od vrednosti09/11/2021digitalna-imovina
Da li fizička lica smeju da poseduju digitalne tokene i da njima trguju?Komisija za hartije od vrednosti09/11/2021digitalna-imovina
Kada je za primenu Zakona nadležna Narodna banka Srbije, a kada Komisija?Komisija za hartije od vrednosti09/11/2021digitalna-imovina
Da li usvajanje odluke organa uprave izdavaoca kojom se određena digitalna imovina proglašava za finansijski instrument ima uticaja na pravnu prirodu te digitalne imovine?Komisija za hartije od vrednosti09/11/2021digitalna-imovina
Da li usvajanje odluke organa uprave izdavaoca kojom se određena digitalna imovina proglašava za virtuelnu valutu ili digitalni token ima uticaja na pravnu prirodu te digitalne imovine?Komisija za hartije od vrednosti09/11/2021digitalna-imovina
Kako u praksi može da se razgraniči šta je digitalni token, a šta virtuelna valuta?Komisija za hartije od vrednosti09/11/2021digitalna-imovina
Šta sve obuhvata pojam “digitalna imovina”?Komisija za hartije od vrednosti09/11/2021digitalna-imovina
Kada obveznik PDV-a nije dužan da izda elektronsku fakturu, a kada nije u obavezi da izda račun?CEKOS IN09/11/2021elektronsko-fakturisanje
Da li postoji propisan rok za predaju e-fakture?CEKOS IN09/11/2021elektronsko-fakturisanje
Šta prvo treba da uradim da bih prijavio postojeće privredno društvo na nov sistem fiskalizacije?CEKOS IN09/11/2021fiskalizacija
Šta je procesor fiskalnih računa?Poreska uprava09/11/2021fiskalizacija
Poslujem više godina kao preduzetnik paušalac sa šifrom delatnosti 6202 (konsalting u IT) i radim isključivo sa firmama. Nikada nisam imao, niti ću imati promet na malo tj. poslovanje sa fizičkim licima. Da li sam u obavezi da nabavljam opremu po novom zakonu?Poreska uprava09/11/2021fiskalizacija
Kada kupac dođe da kupi televizor na 5 rata, da li se za svaku ratu posebno kupcu izdaje po jedan fiskalni račun (koliko rata toliko računa)?Poreska uprava09/11/2021fiskalizacija
Imajući u vidu novi Zakon o fiskalizaciji da li će i dalje biti obavezno voditi KEP knjigu (Knjigu o evidenciji prometa)?Poreska uprava09/11/2021fiskalizacija
Koliko dugo se može vršiti provera fiskalnih računa preko sistema za proveru?Poreska uprava09/11/2021fiskalizacija
Ukoliko kupac isporučenu robu ili usluge plaća koristeći više od jednog načina plaćanja (npr. deo gotovinom, a deo čekom) da li to mora da se iskaže na fiskalnom računu?Poreska uprava09/11/2021fiskalizacija
Kako da izmenim poresku stopu u sistemu?Poreska uprava09/11/2021fiskalizacija
Da li moram da unesem i PIB kupca ako je on pravno lice?Poreska uprava09/11/2021fiskalizacija
Da li pri svakom prometu moram da izdam i predračun?Poreska uprava09/11/2021fiskalizacija
Kako da dostavim Poreskoj upravi podatke o izdatim fiskalnim računima kada nestane internet (kada je u prekidu)?Poreska uprava09/11/2021fiskalizacija
Da li mogu da na fiskalni račun stavim i neke reklamne poruke?Poreska uprava09/11/2021fiskalizacija
Koje podatke mora da sadrži fiskalni račun?Poreska uprava09/11/2021fiskalizacija
Ako obavljam delatnost koja jeste oslobođena od obaveze evidentiranja prometa preko fiskalne kase, ali istovremeno obavljam i delatnost koja nije oslobođena, da li moram da imam elektronski fiskalni uređaj?Poreska uprava09/11/2021fiskalizacija
Gde da prijavim ili ažuriram podatke o poslovnim prostorima?Poreska uprava09/11/2021fiskalizacija
Šta da radim ako izgubim ili oštetim bezbednosni element?Poreska uprava09/11/2021fiskalizacija
Da li bezbednosni element ima neki rok trajanja?Poreska uprava09/11/2021fiskalizacija
Gde da nabavim bezbednosni element?Poreska uprava09/11/2021fiskalizacija
Šta je bezbednosni element, da li moram to da imam?Poreska uprava09/11/2021fiskalizacija
Ako obavljam promet na malo isključivo putem interneta da li moram da izdajem fiskalni račun u papirnoj formi?Poreska uprava09/11/2021fiskalizacija
Ko je obveznik fiskalizacije?Poreska uprava09/11/2021fiskalizacija
Da li mogu da izdajem račune i prilikom prekida internet veze?Poreska uprava09/11/2021fiskalizacija
Koji su benefiti novog modela fiskalizacije?Poreska uprava09/11/2021fiskalizacija
Da li je neophodno defiskalizovati stari fiskalni uređaj?Poreska uprava09/11/2021fiskalizacija
Da li ću moći da proverim da li je fiskalni račun validan?Poreska uprava09/11/2021fiskalizacija
Da li ću imati troškove pri prelasku na novi model fiskalizacije?Poreska uprava09/11/2021fiskalizacija
Kada treba da koristim virtuelni PFR?Poreska uprava09/11/2021fiskalizacija
Kako se prijavljujem/fiskalizujem u novom modelu?Poreska uprava09/11/2021fiskalizacija
Koji fiskalni uređaj da izaberem?Poreska uprava09/11/2021fiskalizacija
Kada počinje tranzicioni period i do kada moram u potpunosti da pređem na novi model?Poreska uprava09/11/2021fiskalizacija
Šta podrazumeva novi model fiskalizacije?Poreska uprava09/11/2021fiskalizacija
Da li postoji i softver za izdavanje faktura?www.esuf.rs09/11/2021elektronsko-fakturisanje
Kakav je postupak kod izdavanja faktura?www.esuf.rs09/11/2021elektronsko-fakturisanje
Da li iz SUF-a možemo da šaljemo fakture sa prilozima opštini?www.esuf.rs09/11/2021elektronsko-fakturisanje
Šta za organizacije kojima je računovodstvo eksterno organizovano?www.esuf.rs09/11/2021elektronsko-fakturisanje
Kome u preduzeću dodeliti uloge kontrolora, odobravaoca i finalizatora ako je samo jedan zaposlen u računovodstvu, a do sad je fakture odobravao direktor potpisom?www.esuf.rs09/11/2021elektronsko-fakturisanje
Da li SUF omogućava prijem IOS-a od dobavljača?www.esuf.rs09/11/2021elektronsko-fakturisanje
Gde možemo da preuzmemo uputstvo za korišćenje SUF aplikacije?www.esuf.rs09/11/2021elektronsko-fakturisanje
Da li mogu da se štampaju fakture iz baze SUF-a?www.esuf.rs09/11/2021elektronsko-fakturisanje
Ko određuje ljude koji će imati ulogu kontrolora, odobravaoca i finalizatora? Odnosno, da li mi kao informatičari samo prosleđujemo uputstva kolegama iz finansija ili imamo pomenute uloge?www.esuf.rs09/11/2021elektronsko-fakturisanje
Kako unosimo fakture u SUF?www.esuf.rs09/11/2021elektronsko-fakturisanje
Da li postoji XML format za fakture?www.esuf.rs09/11/2021elektronsko-fakturisanje
Da li u nekom trenutku može neko da se isključi iz niza?www.esuf.rs09/11/2021elektronsko-fakturisanje
Da li odobravanje može biti alternativno ili je uvek kumulativno?www.esuf.rs09/11/2021elektronsko-fakturisanje
Da li se naša analitika odnosi na šifarnik dobavljača?www.esuf.rs09/11/2021elektronsko-fakturisanje
Šta se dešava u sistemu škole gde postoji jedan zaposleni u računovodstvu. Da li zaposleni ima ulogu administratora, kontrolora ili revizora?www.esuf.rs09/11/2021elektronsko-fakturisanje
Kako se prijavljuje u SUF?www.esuf.rs09/11/2021elektronsko-fakturisanje
Da li ima ograničenja u broju korisnika SUF-a?www.esuf.rs09/11/2021elektronsko-fakturisanje
Da li mogu da prijavim više kolega za obuku?www.esuf.rs09/11/2021elektronsko-fakturisanje
Šta je potrebno od infrastrukture za instalaciju?www.esuf.rs09/11/2021elektronsko-fakturisanje
Kako se instalira SUF?www.esuf.rs09/11/2021elektronsko-fakturisanje
Koliko meseci traje podrška od strane implementatora?www.esuf.rs09/11/2021elektronsko-fakturisanje
Da li će sistem signalizirati da faktura čeka odobrenje?www.esuf.rs09/11/2021elektronsko-fakturisanje
Da li je moguće povezivanje sa internim ERP-om korisnika, kako se ne bi duplirali procesi?www.esuf.rs09/11/2021elektronsko-fakturisanje
Da li novim zakonom prestaje da važi ISIB i CRF?www.esuf.rs09/11/2021elektronsko-fakturisanje
Da li su fizička lica obuhvaćena ovim Zakonom o elektronskom fakturisanju?www.esuf.rs09/11/2021elektronsko-fakturisanje
Da li korisnik može sam otvoriti nalog u SUF-u?www.esuf.rs09/11/2021elektronsko-fakturisanje
Da li jedan korisnik može imati više uloga?www.esuf.rs09/11/2021elektronsko-fakturisanje
Da li se obuke za SUF održavaju uživo ili onlajn?www.esuf.rs09/11/2021elektronsko-fakturisanje
Koja je razlika između SUF-a i portala za elektronske fakture?www.esuf.rs09/11/2021elektronsko-fakturisanje
Šta se dešava ukoliko nemamo šifarnik dobavljača i usluga?www.esuf.rs09/11/2021elektronsko-fakturisanje
Šta ako nemamo svoj računovodstveni program?www.esuf.rs09/11/2021elektronsko-fakturisanje
Da li mogu i pored SUF-a da nastavim da koristim stare načine za prijem i slanje fakture?www.esuf.rs09/11/2021elektronsko-fakturisanje
Da li uloge u sistemu mogu da se menjaju?www.esuf.rs09/11/2021elektronsko-fakturisanje
Koliko godina se mogu čuvati fakture u SUF-u?www.esuf.rs09/11/2021elektronsko-fakturisanje
Da li mogu da obrišem fakturu iz sistema?www.esuf.rs09/11/2021elektronsko-fakturisanje
U kom formatu je moguće dodati prilog?www.esuf.rs09/11/2021elektronsko-fakturisanje
Da li mogu da dodajem priloge uz fakturu?www.esuf.rs09/11/2021elektronsko-fakturisanje
Šta ukoliko ne znamo naziv svog računovodstvenog softvera?www.esuf.rs09/11/2021elektronsko-fakturisanje
Da li se SUF nadovezuje na platformu za elektronske fakture?www.esuf.rs09/11/2021elektronsko-fakturisanje
Šta je ERP?www.esuf.rs09/11/2021elektronsko-fakturisanje
Da li nam treba pomoć informatičara?www.esuf.rs09/11/2021elektronsko-fakturisanje
Da li ovlašćeno lice mora biti direktor?www.esuf.rs09/11/2021elektronsko-fakturisanje
Da li je broj korisnika u SUF-u (sistemu za upravljanje fakturama) ograničen?www.esuf.rs09/11/2021elektronsko-fakturisanje
Ko može biti administrator?www.esuf.rs09/11/2021elektronsko-fakturisanje
Kamata koju ostvari i stvarno poseduje finansijska institucija koju kontroliše ili pretežno poseduje vladaMinistarstvo finansija04/11/2021izbegavanje-dvostrukog-oporezivanja
Upućeniku iz Nemačke (A1 i radna dozvola za kretanje u okviru istog pravnog lica) se na insistiranje matice doprinosi plaćaju u Nemačkoj, a zarada (na nerezidentni dinarski račun) i porez plaćaju od strane ogranka u Srbiji. Troškovi njegove zarade nisu prefakturisani ogranku. Platni listić ne dobija (i ne može da dobije) ni iz jednog pravnog lica. Da li postoji neki način da se ovakav konstrukt opravda, ili se slažete da njegova zarada u celosti mora biti obračunata i isplaćena u Nemačkoj (osim poreza) a da ovde u zavisnosti da li se troškovi prefakturišu ili ne – ogranak plaća porez i podnosi PPP PD, ili se primenjuje model samooporezivanja i upućenik podnosi PP OPO i sam plaća porez?, , , , CEKOS IN04/11/2021doprinosi-za-obavezno-socijalno-osiguranje poreska-prijava-ppp-pd strani-drzavljani zakon-o-porezu-na-dohodak-gradana zarade
Prema ugovoru sa stranom firmom, koja je uputila svog zaposlenog na rad u firmu u Republici Srbiji, zaradu zaposlenog isplaćuje strana firma, a troškove službenih putovanja ovog upućenog stranca isplaćuje firma iz Republike Srbije (u koju je upućen). Interesuje nas poreski tretman ovih troškova, s tim da naglašavamo da je ovo lice podnelo fiskalni račun za utrošeni benzin u inostranstvu koji ne glasi ni na zaposlenog ni na firmu u Republici Srbiji. Takođe nas interesuje poreski tretman računa za parking i putarinu i poreski tretman troškova selidbe porodice zaposlenog u Republiku Srbiju., , CEKOS IN04/11/2021dnevnice strani-drzavljani zakon-o-porezu-na-dohodak-gradana
Šta čini poresku osnovicu poreza na prenos apsolutnih prava u slučaju razmene dve nepokretnosti, bez davanja u novcu?Ministarstvo finansija04/11/2021porez-na-imovinu
Šta se smatra korupcijom odnosno “mitom” zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika?CEKOS IN04/11/2021zakon-o-zdravstvenoj-zastiti
Istovremeno plaćanje poreza na dobit stalne poslovne jedinice i poreza po odbitku (da ili ne?), Ministarstvo finansija27/10/2021izbegavanje-dvostrukog-oporezivanja porez-na-dobit
Ukoliko je neko na svoj zahtev uplaćivao doprinose za PIO, van radnog odnosa kao fizičko lice, da li će mu sada doprinosi za PIO (kada uplaćuje kao “frilenser”) biti umanjeni za taj iznos ili je dužan da plati sve kao i ostali?, Ministarstvo za rad, boračka i socijalna pitanja - Sektor za penzijsko i invalidsko osiguranje19/10/2021frilenseri penzijsko-i-invalidsko-osiguranje
Da li postoji minimalna uplata (po danu) da bi se ostvarilo pravo na penzijsko osiguranje za “frilensere”?, , Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja - Sektor za penzijsko i invalidsko osiguranje19/10/2021doprinosi-za-obavezno-socijalno-osiguranje frilenseri penzijsko-i-invalidsko-osiguranje
Na koji način će se “frilenserima” obračunavati staž?, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja - Sektor za penzijsko i invalidsko osiguranje19/10/2021frilenseri penzijsko-i-invalidsko-osiguranje
Da li potpis na meničnom ovlašćenju može biti faksimilom?CEKOS IN23/09/2021menica
Zainteresovani smo za kupovinu “mild hybrid” putničkog vozila. Da li postoje i u kom procentu poreske olakšice kod kupovine navedenog vozila i da li postoje poreske ili neke druge olakšice kod produženja registracije ovakvog vozila?CEKOS IN23/09/2021hibridna-vozila
Jedan od uslova za učešće u realizaciji Programa podsticanja zapošljavanja mladih “Moja prva plata”, a na osnovu Javnog poziva Nacionalne službe za zapošljavanje, je da poslodavac ima zaposlenog mentora zaduženog za osposobljavanje lica, pri čemu jedan mentor može biti zadužen za osposobljavanje najviše 5 lica. Da li ovo znači da moramo zaposliti novo lice koje bi bilo mentor?CEKOS IN23/09/2021moja-prva-plata
Operator distributivnog sistema vrši promet usluge priključenja na distributivnu mrežu. Taj promet se vrši pre nego što se priključenje izvrši (avansno plaćanje). Da li je operator u obavezi da obračuna i plati PDV u skladu sa Zakonom o PDV-u?Ministarstvo finansija22/09/2021pdv
Pod kojim uslovima auto salon, koji se bavi prometom putničkih automobila, može ostvariti pravo na odbitak PDV-a za automobil koji je uvezao u Republiku Srbiju kao test vozilo (vozilo koje će kupci testirati i upoznavati se sa voznim karakteristikama tog vozila), a za koji nije imao pravo odbitka prethodnog poreza po osnovu nabavke opreme za vršenje delatnosti?CEKOS IN22/09/2021pdv
Firma je potpisala ugovor o izvršenju građevinskih usluga, prema kome ukoliko firma (izvođač radova) završi radove pre isteka roka propisanog ugovorom, ostvaruje bonus u iznosu od 500.000 dinara. Izvođač radova je završio sve radove u skladu sa ugovorom pre isteka roka za završetak propisanog ugovorom i ostvario je bonus. Ovaj ugovor sastoji se iz dela koji se po Zakonu o PDV-u tretira kao usluga iz oblasti građevinarstva i usluga koja ne spada u usluge iz oblasti građevinarstva. Kako taj bonus tretirati u skladu sa Zakonom o PDV-u?, CEKOS IN22/09/2021gradevinarstvo pdv
Da li se obračunava PDV na donaciju od stane Delegacije EU u vidu putničkog automobila, u skladu sa međunarodnim ugovorom o donaciji, Kancelariji za ljudska i manjinska prava?, Ministarstvo finansija22/09/2021donacije pdv
Da li se može primeniti član 19. Zakona o slobodnim zonama, na robu koja se nalazi u slobodnoj zoni a šalje se van slobodne zone na oplemenjivanje i nakon postupka oplemenjivanja se vraća u slobodnu zonu radi korišćenja za obavljanje delatnosti?Ministarstvo finansija22/09/2021pdv
Preduzeće iz Holandije vrši prevoz robe do granice sa Srbijom. Međutim, došlo je do odlaganja u prevozu, pa je preduzeće iz Srbije, koje se bavi posredstvom, fakturisalo domaćem pravnom licu za koje se taj prevoz i vrši, to odlaganje prevoza do granice sa Srbijom. Faktura je ispostavljena bez PDV-a. Da li je faktura ispravna i koji je osnov za fakturisanje bez obračunatog PDV-a?, CEKOS IN22/09/2021pdv racuni
Može li se isporuka i ugradnja sistema za vakuumsko čišćenje (sistemi za otprašivanje radnih mašina, sistemi odimljavanja u metalnoj industriji i dr.) za deo objekta u kome se obavlja proizvodna delatnost, uvrstiti u promet iz oblasti građevinarstva u skladu sa Zakonom o PDV-u i Pravilnikom o utvrđivanju dobara i usluga iz oblasti građevinarstva za svrhu određivanja poreskog dužnika za porez na dodatu vrednost?, CEKOS IN22/09/2021gradevinarstvo pdv
Da li se obračunava i plaća PDV na nasleđe i poklon u novcu, u smislu Zakona o PDV-u?Ministarstvo finansija22/09/2021pdv
Kada pravno lice, kod koga je izvršena kontrola od strane nadležnog poreskog organa i utvrđene su nepravilnosti, može najranije izvršiti ispravku nepravilnosti?, Ministarstvo finansija22/09/2021pdv poreska-prijava-pdv
Da li sudovi spadaju u državne organe u smislu člana 9. Zakona o PDV-u? Da li se oni prilikom sklapanja ugovora o građevinskim radovima mogu svrstati u državne organe u vezi sa članom 10. Zakona o PDV-u?CEKOS IN22/09/2021pdv
Pravno lice poslovnim partnerima kupuje poklone manje vrednosti zbog zahvalnosti na dobroj poslovnoj saradnji. Da li ovi pokloni mogu da se tretiraju kao troškovi reprezentacije?CEKOS IN22/09/2021pdv
Pravno lice u okviru svoje delatnosti je obavezno da podnosi prijavu za naknadu za zaštitu životne sredine. Isto pravno lice ima zakupce objekata koji takođe imaju istu obavezu, ali i one zakupce koji je nemaju. Da li je potrebno da se ova naknada troškova prefakturiše sa zakupodavca na zakupca ili ne?, CEKOS IN22/09/2021pdv zakon-o-naknadama-za-koriscenje-javnih-dobara
Preduzeće “A” sklopilo je ugovor za igradnju objekta. Plaćanje je po ugovoru dogovoreno da bude po svakoj overenoj privremenoj situaciji. Preduzeće “B” koje je izvođač radova, fakturisalo je sve do sada kao “privremena situacija broj…” međutim poslednji račun koji su izdali preduzeće “B” je fakturisao je kao “RAČUN broj: ….. (privremena situacija broj…)”. Da li se smatra da je račun neispravan i treba li ga kao takvog vratiti izvođaču radova ili se može prihvatiti kao ispravan?, CEKOS IN22/09/2021pdv racuni
Preduzeće “A” sklopilo je ugovor sa izvođačem radova za zamenu filterskih ispuna (kvarcnog peska i antracita) i dizni na postrojenju za prečišćavanje vode kao delu vodovodnog sistema, koja podrazumeva vađenje starih filterskih ispuna i dizni, pranje ispražnjenih filterskih polja i postavljanje novih filterskih ispuna i dizni. Da li ovo spada u oblast građevinarstva po Pravilniku ili ne?, CEKOS IN22/09/2021gradevinarstvo pdv
Firma iz Novog Sada sklopila je ugovor o izgradnji skladišta. U specifikaciji radova podrazumevano je da se radi: pripremanje gradilišta, zemljani radovi, betoniranje, postavljanje čeličnih konstrukcija, isporuka elektro opreme, elektro ormana, opreme za nadzor, alarmni sistem, itd. Da li faktura izvođača radova treba da sadrži PDV, ili ove radove možemo podvesti pod član 10. stav 2. tačka 3) Zakona o PDV-u?, , CEKOS IN22/09/2021gradevinarstvo pdv racuni
Pravno lice radi projekat sanacije brane. Podizvođač pravnog lica radi miniranja u cilju ispitivanja – ako nisu curenja u bušotinama da li su između bušotina, odnosno u cilju otkrivanja pukotina. Ovo se radi  eletrodetonatorima u ovim već postojećim bušotinama. Da li ovo može da se podvede pod građevinske radove u okviru Pravilnika, a u vezi sa članom 10. stav 2. tačka 3) Zakona o PDV-u?, CEKOS IN22/09/2021gradevinarstvo pdv
Da li se na utvrđen višak dobara po godišnjem popisu obračunava i plaća PDV?CEKOS IN22/09/2021pdv
Pravno lice prodaje rashodovani računar. Računar u svojoj knjigovodstvenoj evidenciji vodi kao osnovno sredstvo. Starost računara je 7 godina. Da li je pri prodaji tog računara u obavezi da obračuna PDV?CEKOS IN22/09/2021pdv
Domaće pravno lice – obveznik PDV-a, izvršilo je prevoz robe drugom pravnom licu, koje je takođe obveznik PDV-a, a čije je sedište u Nišu, na relaciji Niš – Kopenhagen. Kako se u ovom slučaju određuje mesto prometa usluge prevoza robe?CEKOS IN22/09/2021pdv
Da li je primalac depozita dužan da izda račun?, CEKOS IN22/09/2021pdv racuni
Lice “A” ima ugovor o zakupu poslovnog prostora sa licem “B”. U okviru fakture za zakup lice “A” licu “B” treba da prefakturiše i trošak računa za infostan. Račun infostana stiže licu “A” sa obračunom poreza od 10%. Kako je ispravno da se oporezuje prefakurisavanje računa za infostan licu “B”?, CEKOS IN22/09/2021pdv poreska-stopa-pdv
Koliko se računi moraju čuvati i kojim propisom je to regulisano?, CEKOS IN22/09/2021pdv racuni
Proizvođač sokova svojim kupcima daje dodatni rabat od 10% na prodatu količinu soka u akcijskom periodu od 1.05-30.06.2019. godine. Proizvođač će odobriti dodatni rabat od 10% na prodatu količinu soka, kada dobije izveštaj kupca 7.07.2019. godine, ukoliko kupac ispunjava prodatu kvotu za dodatni rabat od 10%. Da li je potrebno da proizvođač izda dva knjižna odobrenja, s obzirom na to da bi se jedno knjižno odobrenje odnosilo na maj, a drugo na juni; ili je moguće izdati jedno knjižno odobrenje za celokupan akcijski period od 1.05-30.06.2019. godine?CEKOS IN22/09/2021pdv
Pravno lice, koje kupuje od domaćih dobavljača vaučere koje daje zaposlenima (kupovina nekog poklona), je prilikom poslednje kupovine vaučera, dobilo dokument “obračun za korporativne kartice”, umesto računa koji inače dobija za kupovinu vaučera. Na obračun koji je dobilo pravno lice stavljena je napomena prodavca da PDV nije obračunat u skladu sa mišljenjima Ministarstva finansija. Može li se ovakav dokument knjižiti i da li je on kao takav ispravan prilikom kupovine vaučera?, CEKOS IN, CEKOS IN22/09/2021pdv racuni
Koju poresku stopu primenjuje pravno lice koje želi da uveze duboko smrznutu ručno sečenu šljivu?, CEKOS IN22/09/2021pdv poreska-stopa-pdv
Kakav je poreski tretman uvoza opreme – mašine za sečenje, rezanje i oblikovanje pločastih materijala od metala, plastike, gume i stakla?, CEKOS IN22/09/2021pdv poreska-stopa-pdv
Da li postoji pravo na odbitak PDV-a prilikom uvoza mašine za reciklažu frižidera?CEKOS IN22/09/2021pdv
Da li se davanje u zakup sportske dvorane smatra uslugom iz oblasti sporta i vaspitanja?CEKOS IN22/09/2021pdv
Da li se na uvoz perika može primeniti posebna stopa poreza od 10%?, CEKOS IN22/09/2021pdv poreska-stopa-pdv
Pravno lice sponzoriše košarkaški tim na prvenstvu ali to radi preko turističke organizacije lokalne samouprave. Da li ima pravo odbitka po osnovu fakture za sponzorstvo koje dobija od turističke organizacije?CEKOS IN22/09/2021pdv
Da li je donacija računara od strane jednog pravnog lica drugom pravnom licu predmet oporezivanja u smislu Zakona o PDV-u?, CEKOS IN22/09/2021donacije pdv
Da li na rashod sitnog inventara i osnovnih sredstava, koji se kao otpad uništavaju i rasknjižavanju sa stanja, treba obračunati PDV?CEKOS IN22/09/2021pdv
Vlasnici jedne poslovne zgrade su različita pravna lica, od kojih samo jednom pravnom licu stiže račun za električnu energiju. Pravna lica imaju ugovor na osnovu koga se deli potrošnja električne energije na određene delove koju zajedno sva pravna lica plaćaju. Da li je potraživanje koje ima pravno lice na koje glase računi oporezivo PDV-om ili nije, i ko može vršiti odbitak prethodnog poreza u ovom slučaju?Ministarstvo finansija22/09/2021pdv
Da li firma koja daje na privremeno korišćenje “laptop” drugoj firmi treba da obračuna PDV na naknadu za privremeno korišćenje “laptop”-a?CEKOS IN22/09/2021pdv
Fizičko lice je kupilo prevoznu kartu za gotovinu. Nakon par dana je došlo kod prevoznika sa zahtevom da mu izdaju gotovinski račun za kupljenu kartu na ime firme. Da li prevoznik ima obavezu izdavanja gotovinskog računa na zahtev fizičkog lica? Da li prevoznik mora fizičkom licu da izda fiskalni račun uz kartu koja je kupljena?CEKOS IN22/09/2021fiskalne-kase
Pravno lice želi da otvori restoran zatvorenog tipa u okviru svojih prostorija, kako bi služili zaposlenima “topli obrok” u okviru restorana. Da li je potrebno da restoran poseduje fiskalnu kasu?CEKOS IN22/09/2021fiskalne-kase
Firma je dobila račun od lizing kuće za kupovinu službenog putničkog automobila. U koje polje se upisuje račun od lizing kuće u Pregledu obračuna PDV (Obrazac POPDV)?CEKOS IN22/09/2021pregled-obracuna-pdv-popdv
Optičarska radnja koja prodaje naočare za vid, uz naočare daje i futrolu. Da li se ovakva prodaja oporezuje po opštoj ili posebnoj stopi PDV-a?, Ministarstvo finansija22/09/2021pdv poreska-stopa-pdv
Da li antitromb čarape spadaju u grupu medicinskih sredstava koja se oporezuju po posebnoj stopi PDV-a?, MF - Uprava carina22/09/2021pdv poreska-stopa-pdv
Da li se u Pregled obračuna PDV (Obrazac POPDV) unosi naknada za opštinske odbornike koji su angažovani u opštini po osnovu ugovora o delu?CEKOS IN22/09/2021pregled-obracuna-pdv-popdv
Prodavac ječma je dogovorio s kupcem prodaju 5 t ječma, ali i obavezu kupca da on ječam preveze iz magacina do svog skladišta. Po kojoj poreskoj stopi će se oporezovati ovaj promet, da li se ovo može posmatrati kao jedna usluga ili kao dve izvršene usluge?, Ministarstvo finansija22/09/2021pdv poreska-stopa-pdv
Po kojoj stopi se oporezuje promet ovsenih pahuljica koje se mogu naći u prodavnicama zdrave hrane?, Ministarstvo finansija22/09/2021pdv poreska-stopa-pdv
Firma iz Beograda koja u vlasništvu ima zgradu, angažovala je izvođača radova za čišćenje fasade na zgradi. Da li čišćenje fasade može da se kategoriše kao usluga iz oblasti građevinarstva?, Ministarstvo finansija22/09/2021gradevinarstvo pdv
Da li firma treba da izda knjižno odobrenje i tako izvrši ispravku pogrešno izdatog računa ili da stornira pogrešno izdati račun i izda novi račun? Da li, ako treba da se izda novi račun, datum izdavanja računa treba da bude u maju ili u januaru i treba li menjati poresku prijavu za januar ili ne?, , CEKOS IN22/09/2021pdv poreska-prijava-pdv racuni
Da li ugostiteljski objekat, pri nabavci mesa od divljači, treba da plaća PDV po nižoj stopi?, CEKOS IN22/09/2021pdv poreska-stopa-pdv
Firma treba da radi raščišćavanje terena radi bušenja i ispitivanja zemljišta na dubini od 15 m. Da li ovo raščišćavanje terena i ispitivanje zemljišta može da se podvede pod promet usluge iz oblasti građevinarstva u smislu člana 10. stav 2) tačka 3. Zakona o PDV-u ili ne?, CEKOS IN22/09/2021gradevinarstvo pdv
Po kojoj stopi se oporezuje promet “Immuno shark” kapsula (dijetetski proizvod – dodatak ishrani), koje se sastoji od ulja iz ajkuline jetre i alkil-glicerola?, Ministarstvo finansija22/09/2021pdv poreska-stopa-pdv
Da li se prirodni žuti šećer može podvesti pod rafinisani šećer od šećerne repe i trske, i da li se oporezuje po stopi od 10% ili 20%?, Ministarstvo finansija22/09/2021pdv poreska-stopa-pdv
Uvoznik uvozi i stavlja u promet brašno koje se koristi za pravljenje hleba i različitih peciva za osobe koje imaju intoleranciju na gluten. Postavlja se pitanje da li je i ova vrsta brašna oporeziva po posebnoj stopi PDV-a?, Ministarstvo finansija22/09/2021pdv poreska-stopa-pdv
Trgovinski lanac uvozi i stavlja u promet proizvod voćni jogurt, različitih ukusa i različitih proizvodnih marki. U nekim od voćnih jogurta nalaze se i žitarice. Da li voćni jogurt sa različitim ukusima i voćni jogurt koji sadrži žitarice imaju različit poreski tretman ili ne, i po kojoj poreskoj stopi PDV-a se oporezuju?, CEKOS IN22/09/2021pdv poreska-stopa-pdv
Da li se pri uvozu mlečne formule za odojčad i uopšte mleka u prahu za odojčad, PDV plaća po nižoj ili višoj stopi?, Ministarstvo finansija22/09/2021pdv poreska-stopa-pdv
Po kojoj poreskoj stopi PDV-a se oporezuju polupečene smrznute kore za picu i pečene kore za krempitu?, Ministarstvo finansija22/09/2021pdv poreska-stopa-pdv
Da li se prezle (hlebne mrvice) smatraju hlebom i da li se oporezuju po istoj poreskoj stopi PDV-a kao i hleb i tost hleb?, Ministarstvo finansija22/09/2021pdv poreska-stopa-pdv
Skupština društva pravnog lica donela je odluku o isplati iznosa od 60 miliona dinara na ime donacije fizičkom licu – učenici srednje muzičke škole, u cilju novčane pomoći za školovanje. Pored toga što se na kraju poslovne godine u PB-1 pravnom licu ne priznaju troškovi na ime ove donacije, da li pri samoj isplati neto iznosa donacija, pravno lice obračunava PDV i neki drugi porez?, , CEKOS IN22/09/2021donacije pdv zakon-o-porezu-na-dohodak-gradana
Pravno lice sklopilo je ugovor sa firmom koja se bavi izradom staklenih pregradnih zidova, za uređenje kancelarija sa peskiranim pregradnim zidovima od stakla. Da li se izrada pregradnih zidova od peskiranog stakla može svrstati u poslove iz oblasti građevinarstva po Pravilniku i članu 10. stav 2. tačka 3) Zakona?, Ministarstvo finansija22/09/2021gradevinarstvo pdv
Akcionarsko društvo promenilo je svoj oblik i postalo društvo sa ograničenom odgovornošću. Izmena je izvršena i u APR-u i izvršena je izmena i naziva privrednog društva. Da li privredno društvo nakon izmene izvršene u APR-u može da prima račune na staro ime (nije obavestilo svoje saradnike o izmeni imena na vreme) ili je dužno da vrati dobijene račune na staro ime i traži izdavanje novog računa sa novim imenom kako bi račun bio ispravan?, , CEKOS IN22/09/2021apr pdv racuni
Klinički centar Srbije angažovao je lekara specijalistu – nerezidenta, da izvrši edukaciju lekara u Kliničkom centru o postupku konkretnog operativnog zahvata. Uz edukaciju koju nerezidentni doktor treba da izvrši, on će izvršiti i operaciju pacijenta. Nerezidentni lekar angažovan je po ugovoru o autorskom delu. Da li je Klinički centar Srbije u obavezi da obračuna i plati PDV?Ministarstvo finansija22/09/2021pdv
Pravno lice je zaključilo ugovor o zajmu novčanih sredstava sa drugim privrednim društvom. Ugovorom je definisan zajam od 10 miliona dinara, sa ugovorenom kamatom od 1% na neotplaćeni deo duga i zakonskom zateznom kamatom u slučaju kašnjenja u otplati zajma. Da li je pravno lice dužno da plati PDV ili neki drugi porez na priliv novca od uplata zajmoprimca po osnovu otplate zajma, odnosno na priliv po osnovu glavnice, na priliv po osnovu ugovorene kamate i na priliv po osnovu zakonske zatezne kamate (ukoliko rokovi ne budu poštovani)?CEKOS IN22/09/2021pdv
Pravno lice je kupilo venecijanere za prozore. Firma koja prodaje i ugrađuje venecijanere ispostavila je kupcu (pravnom licu u sistemu PDV-a) fakturu sa PDV-om. Da li je faktura ispravna i da li pravno lice može koristiti odbitak prethodnog poreza po osnovu ove fakture?, CEKOS IN22/09/2021gradevinarstvo pdv
Firma iz Grčke sklopila je ugovor sa Republikom Srbijom o izgradnji autoputa. Grčka firma je u tu svrhu osnovala ćerku firmu koja će biti podizvođač radova. Kada RS plati grčkoj firmi izgradnju autoputa, grčka ćerka firma će fakturisati troškove koje je imala za izgradnju autoputa po ugovoru svojoj matičnoj firmi u Grčkoj. Kakvu fakturu će ispostaviti majci firmi? Da li se u tom slučaju može pozvati na član 10. stav 2. tačka 3) Zakona o PDV-u?, CEKOS IN22/09/2021gradevinarstvo pdv
Na koji način poslodavac, koji do 31. marta 2021. godine podnese prijavu za plaćanje doprinosa na najnižu osnovicu, bez isplate zarade, može u aprilu 2021. godine da ostvari pravo na uplatu direktnih davanja iz budžeta Republike Srbije?, CEKOS IN21/09/2021doprinosi-za-obavezno-socijalno-osiguranje uredba-o-fiskalnim-pogodnostima-i-direktnim-davanjima
Zaposleni je na izdržavanju kazne zatvora u trajanju od 12 meseci. Pre toga je bio u pritvoru 7 meseci za koje vreme je bio na suspenziji. Da li možemo da mu damo sada otkaz?, CEKOS IN21/09/2021otkaz-od-strane-poslodavca prestanak-radnog-odnosa
Da li možemo zaposlenom vozaču kome je oduzeta dozvola za upravljanje motornim vozilom da damo otkaz?, CEKOS IN21/09/2021otkaz-od-strane-poslodavca prestanak-radnog-odnosa
Koji su to slučajevi prestanka radnog odnosa “po sili zakona”?, CEKOS IN21/09/2021penzijsko-i-invalidsko-osiguranje prestanak-radnog-odnosa
Da li je potrebno i na koji način konstatovati da je prestao radni odnos smrću zaposlenog?CEKOS IN21/09/2021prestanak-radnog-odnosa
Može li roditelj zahtevati od poslodavca da da otkaz detetu mlađem od 18 godina života?CEKOS IN21/09/2021prestanak-radnog-odnosa
Kakva je procedura i ima li posledica u slučaju otkaza od strane zaposlenog?, CEKOS IN21/09/2021otkaz-od-strane-zaposlenog prestanak-radnog-odnosa
Kakva je procedura za sporazumni raskid radnog odnosa?, , CEKOS IN21/09/2021novcana-naknada-kod-nsz prestanak-radnog-odnosa sporazumni-raskid-radnog-odnosa
Koji su to slučajevi prestanka radnog odnosa zaposlenog istekom roka za koji je zasnovan?, CEKOS IN21/09/2021prestanak-radnog-odnosa rad-na-odredeno-vreme
U kojim slučajevima može prestati radni odnos zaposlenom?CEKOS IN21/09/2021prestanak-radnog-odnosa
Kada se zaposlena vrati za porodiljskog odsustva (ili dužeg odsustva) i u prvom mesecu rada (npr. avgust) po povratku koristi godišnji odmor, kako se vrši izračunavanje satnine za potrebe obračuna naknade zarade za vreme godišnjeg odmora?, CEKOS IN21/09/2021godisnji-odmor porodiljsko-odsustvo
Da li poslodavac ima pravo na olakšice za novozaposlene i kvalifikovane novozaposlene dok su ta lica na bolovanju?, , , CEKOS IN21/09/2021bolovanje doprinosi-za-obavezno-socijalno-osiguranje fiskalne-olaksice-za-novozaposlene zakon-o-porezu-na-dohodak-gradana
Dobijena je saglasnost u 2020. godini za novo zapošljavanje po propisima o zapošljavanju u javnom sektoru, ali zapošljavanje nije realizovano. Da li je moguća realizacija, tj. zapošljavanje po toj saglasnosti u 2021. godini?, CEKOS IN21/09/2021broj-zaposlenih-u-javnom-sektoru novo-zaposljavanje-korisnici-javnih-sredstava
Da li se “ćerke” javnih preduzeća pri obračunu mogućeg broja novog zapošljavanja tretiraju pojedinačno?, CEKOS IN21/09/2021broj-zaposlenih-u-javnom-sektoru novo-zaposljavanje-korisnici-javnih-sredstava
Da li u slučaju kada je u 2020. godini otpušteno jedno lice u javnom preduzeću, ovo preduzeće ima pravo da bez saglasnosti ponovo zaposli jedno lice, jer je 1 x 70% = 0,7; odnosno, da li se u ovom slučaju vrši zaokruživanje?, CEKOS IN21/09/2021broj-zaposlenih-u-javnom-sektoru novo-zaposljavanje-korisnici-javnih-sredstava
Da li se preuzimanje zaposlenog smatra novim zapošljavanjem, sa aspekta propisa koji regulišu zapošljavanje u javnom sektoru?, CEKOS IN21/09/2021broj-zaposlenih-u-javnom-sektoru novo-zaposljavanje-korisnici-javnih-sredstava
Zaposleni je bio na bolovanju u avgustu 2020. godine i vratio se sa bolovanja u septembru 2020. godine, ali je doznaku doneo tek u novembru 2020. godine. Da li je poslodavac u obavezi da mu isplati naknadu zarade i da li ima osnova da mu poslodavac da otkaz ugovora o radu zbog nepoštovanja radne discipline?, , CEKOS IN21/09/2021bolovanje naknada-zarade otkaz-ugovora-o-radu
Zakonom o platama državnih službenika i nameštenika propisan je u članu 30. međusobni odnos dodataka, tako da se u slučaju prava na obračun i isplatu dodatka za rad noću, za rad na dan praznika i dodatka za dodatno opterećenje, ne može obračunati dodatak za prekovremeni rad. Šta to znači za slučaj kada je državni službenik radio 1. i 2. januara 2021. godine (petak i subota) po 8 sati, a ustanovljena je 5-odnevna radna nedelja?, CEKOS IN21/09/2021drzavni-sluzbenici radno-vreme
Postoje li ograničenja u pogledu uređivanja određenih prava u kolektivnom ugovoru?CEKOS IN17/09/2021kolektivni-ugovori
Da li se kolektivnim ugovorom mogu utvrditi veća prava od prava utvrđenih zakonom i druga prava koja nisu utvrđena zakonom?Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike17/09/2021kolektivni-ugovori
Da li se može vršiti izmena cene rada, kao i samog načina obračuna zarade utvrđenih kolektivnim ugovorom kod poslodavca, na osnovu usmenog dogovora poslodavca i reprezentativnog sindikata?Apelacioni sud u Beogradu17/09/2021kolektivni-ugovori
Kada kolektivni ugovor stupa na snagu i da li je moguća njegova retroaktivna primena?CEKOS IN17/09/2021kolektivni-ugovori
Da li postoji obaveza objavljivanja kolektivnog ugovora?CEKOS IN17/09/2021kolektivni-ugovori
Koja je procedura za registraciju zaključenog kolektivnog ugovora?CEKOS IN17/09/2021kolektivni-ugovori
Koji je vremenski period važenja kolektivnog ugovora?Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike17/09/2021kolektivni-ugovori
Da li je moguće oslobođenje od primene, odnosno izuzimanje od primene proširenog dejstva kolektivnog ugovora?CEKOS IN17/09/2021kolektivni-ugovori
Koga na primenu obavezuje kolektivni ugovor i poseban kolektivni ugovor, odnosno Odluka o proširenom dejstvu posebnog kolektivnog ugovora?Ministarstvo rada i socijalne politike17/09/2021kolektivni-ugovori
Na koji način je moguće rešavati sporove koji nastaju u postupku zaključivanja, izmena i dopuna ili primene kolektivnog ugovora?, CEKOS IN17/09/2021kolektivni-ugovori sindikat
U kom slučaju i ko ima obavezu formiranja Odbora za pregovore radi zaključivanja kolektivnog ugovora?, Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike17/09/2021kolektivni-ugovori sindikat
Kakav karakter ima socijalni program, kao akt zaključen između poslodavca i predstavnika sindikata?CEKOS IN17/09/2021kolektivni-ugovori
Da li reprezentativni sindikat ima obavezu da u postupku pregovaranja radi zaključenja kolektivnog ugovora sarađuje sa sindikatima koji nisu ispunili uslove reprezentativnosti?, Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike17/09/2021kolektivni-ugovori sindikat
Ako jedan od dva reprezentativna sindikata – učesnika u pregovorima za zaključenje kolektivnog ugovora kod poslodavca ne prihvati da učestvuje u pregovorima, odnosno da zaključi, tj. potpiše kolektivni ugovor, da li je moguće da se zaključi kolektivni ugovor sa drugim reprezentativnim sindikatom?, Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike17/09/2021kolektivni-ugovori sindikat
Kada kod poslodavca postoji više reprezentativnih sindikata, a samo jedan od njih prihvati da učestvuje u pregovorima i zaključenju kolektivnog ugovora, da li je moguće sprovesti pregovore i zaključenje kolektivnog ugovora sa tim jednim reprezentativnim sindikatom?CEKOS IN17/09/2021kolektivni-ugovori
Koji uslov moraju da zadovolje predstavnici sindikata i udruženja poslodavaca, da bi mogli da učestvuju u pregovorima za zaključenje kolektivnog ugovora i da zaključe kolektivni ugovor?, Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike17/09/2021kolektivni-ugovori sindikat
Ko može da pregovara i potpisuje, odnosno zaključuje kolektivni ugovor?CEKOS IN17/09/2021kolektivni-ugovori
Da li se sindikat, kod poslodavca koji je u likvidaciji, briše iz registra?CEKOS IN, CEKOS IN17/09/2021sindikat
Da li zaposleni, kome je prestao radni odnos kod poslodavca, može i dalje da obavlja funkciju predstavnika sindikata kod poslodavca kod koga mu je prestao radni odnos?CEKOS IN17/09/2021sindikat
Da li je poslodavac dužan da i sindikatu koji nije reprezentativan (ali je osnovan i registrovan) obezbedi neophodne uslove za rad?CEKOS IN17/09/2021sindikat
Kod poslodavca su osnovana 3 sindikata i nijedan ne ispunjava uslove reprezentativnosti, te ne mogu pristupati zaključivanju kolektivnog ugovora kod poslodavca. Na koji način ovi sindikata mogu da pristupe pregovaranju i zaključivanju kolektivnog ugovora kod poslodavca?CEKOS IN17/09/2021sindikat
Da li se može preispitivati rešenje o utvrđenoj reprezentativnosti sindikata koje je doneo poslodavac i kada?CEKOS IN17/09/2021sindikat
Koje su mogućnosti sindikata koji smatra da mu poslodavac nije utvrdio reprezentativnost u skladu sa zakonom?CEKOS IN, CEKOS IN17/09/2021sindikat
Da li poslodavac može da ranije dostavljene pristupnice sindikata koji utvrđuje reprezentativnost, dostavi drugim sindikatima koji učestvuju u postupku, pre dana dokazivanja reprezentativnosti?CEKOS IN17/09/2021sindikat
Da li pristupnica člana koji iz određenih razloga ne plaća članarinu može da se broji pri utvrđivanju reprezentativnosti ili se broje samo pristupnice članova koji plaćaju članarinu?CEKOS IN17/09/2021sindikat
Da li poslodavac, pored pristupnica, može da traži i spisak članova sindikata koji plaćaju članarinu?CEKOS IN17/09/2021sindikat
Da li je sindikat dužan da poslodavcu ili Odboru, uz zahtev za utvrđivanje reprezentativnosti, dostavi i pristupnice ili je dovoljno da pristupnice stavi na raspolaganje na dan dokazivanja reprezentativnosti?CEKOS IN17/09/2021sindikat
Da li zaposleni može biti član više sindikata i kakav uticaj to ima pri utvrđivanju reprezentativnosti sindikata?CEKOS IN17/09/2021sindikat
Ko utvrđuje reprezentativnost sindikata kod poslodavca?CEKOS IN17/09/2021sindikat
Šta je potrebno da bi se pokrenuo postupak utvrđivanja reprezentativnosti sindikata?CEKOS IN17/09/2021sindikat
Koje uslove treba da ispuni sindikat da bi se smatrao reprezentativnim?CEKOS IN17/09/2021sindikat
Da li povereništva sindikata imaju pravo na sindikalno delovanje?CEKOS IN17/09/2021sindikat
Da li postoji mogućnost osnivanja jednog sindikata, koji bi delovao na nivou više poslodavaca?CEKOS IN17/09/2021sindikat
Koji su uslovi za osnivanje sindikata?CEKOS IN17/09/2021sindikat
Koji su uslovi za obrazovanje sindikata kod poslodavca?CEKOS IN17/09/2021sindikat
Da li se pod uslovom da zarada mora biti veća od 217.656 dinara, odnosno 145.104 dinara misli na osnovnu zaradu ili na ukupnu zaradu (osnovna zarada + uvećanje za “minuli rad”)?, CEKOS IN17/09/2021fiskalne-olaksice-za-novozaposlene zakon-o-porezu-na-dohodak-gradana
Da li se svake godine (5 godina od zaključivanja ugovora o radu sa novonstanjenim obveznikom – period u kom se može koristiti olakšica), po objavljivanju novih dinarskih iznosa mesečne zarade iz člana 15v, ugovorena bruto zarada novonastanjenog obveznika mora usklađivati sa novoobjavljenim iznosima?, CEKOS IN17/09/2021fiskalne-olaksice-za-novozaposlene zakon-o-porezu-na-dohodak-gradana
Da li pre početka primene propisane poreske olakšice za zarade novonastanjenog obveznika kvalifikovani poslodavac mora da pribavi potvrdu/rešenje Poreske uprave da je sva dokumentacija koju je u obavezi da pribavi od novonastanjenog obveznika ispravna?, CEKOS IN17/09/2021fiskalne-olaksice-za-novozaposlene zakon-o-porezu-na-dohodak-gradana
Privredno društvo je organizovalo nagradni konkurs, u skladu sa kojim su, u maloprodajnom objektu društva, kupci ostavljali komentar na sliku određenog artikla. Kupci koji su dali originalni komentar, nagrađeni su tim artiklom. Da li smo, u navedenom slučaju, u obavezi da oporezujemo dobitnike u vrednosti osvojene nagrade?CEKOS IN17/09/2021zakon-o-porezu-na-dohodak-gradana
Da li je moguće u zdravstvenim ustanovama uvesti smenski rad, gde bi se radilo u tri smene (24 sata u kontinuitetu), od kojih bi se III smena obavljala od 22,00 do 06,00 časova?, , CEKOS IN17/09/2021kolektivni-ugovori radno-vreme zdravstvene-ustanove
Da li je moguće da korisnik invalidske penzije ostvari pravo na starosnu penziju?Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja17/09/2021penzijsko-i-invalidsko-osiguranje
Koja prava iz radnog odnosa ima lice po ugovoru o obavljanju privremenih i povremenih poslova?, , CEKOS IN17/09/2021prevoz-za-dolazak-i-odlazak-na-posao privremeni-i-povremeni-poslovi radni-odnosi
Da li je pravo na naknadu troškova za dolazak na rad i odlazak sa rada uslovljeno podnošenjem zahteva poslodavcu od strane zaposlenog i/ili dokazivanjem da je zaposleni stvarno snosio troškove?, Vrhovni kasacioni sud17/09/2021prevoz-za-dolazak-i-odlazak-na-posao radni-odnosi
Kako se vrši obračun “minulog rada”?CEKOS IN17/09/2021minuli-rad
Da li je za obračun “minulog rada” bitno da li je zaposleni radio puno ili nepuno radno vreme, odnosno da li je bio u radnom odnosu na određeno ili na neodređeno vreme?CEKOS IN17/09/2021minuli-rad
Koji su to državni organi u kojima je državni službenik mogao da bude u radnom odnosu a da se to vreme može računati u godine radnog odnosa za potrebe obračuna “minulog rada”?, CEKOS IN17/09/2021drzavni-organi minuli-rad
Da li se na naknade zarade, odnosno plate, obračunava i plaća “minuli rad”?, CEKOS IN17/09/2021minuli-rad naknada-zarade
Da li se pod vremenom provedenim u radnom odnosu računa i vreme provedeno u radnom odnosu ostvareno u inostranstvu?CEKOS IN17/09/2021minuli-rad
Da li zaposlenom, kome je priznat beneficirani staž, sportski staž ili staž koji se priznaje za treće dete – poseban staž, kao i period učešća u ratovima, a shodno Zakonu o PIO, taj staž predstavlja vreme provedeno na radu po osnovu radnog odnosa na koje se računa “minuli rad”?CEKOS IN17/09/2021minuli-rad
Da li lice koje radi po osnovu ugovora o privremenim i povremenim poslovima, ugovora o delu, ugovora o dopunskom radu ili drugim ugovorima van radnog odnosa, ima pravo na “minuli rad”?, CEKOS IN17/09/2021minuli-rad privremeni-i-povremeni-poslovi
U slučaju da je opštim aktom poslodavca utvrđeno pravo na “minuli rad” za sve godine provedene u radnom odnosu, da li se tada priznaju i godine provedene u radnom odnosu u drugim republikama sa teritorije bivše SFRJ?CEKOS IN17/09/2021minuli-rad
Da li pravo na “minuli rad” ostvaruje i penzionisano lice koje je ponovo zasnovalo radni odnos?CEKOS IN17/09/2021minuli-rad
Da li se, u slučaju prekida rada kod poslodavca, po nastavku rada kod tog poslodavca, po osnovu “minulog rada” računa i period pre prekida rada ili ne?CEKOS IN17/09/2021minuli-rad
Nadležni zdravstveni organ je utvrdio da zaposleni – osoba sa invaliditetom, nije sposoban da obavlja poslove za koje je sa poslodavcem zaključio ugovor o radu. Poslodavac nije mogao da mu obezbedi poslove prema njegovoj radnoj sposobnosti, pa je zaposlenom otkazao ugovor o radu, shodno članu 102. stav 2. Zakona o radu, odnosno zaposleni se smatra viškom u smislu člana 179. stav 5. tačka 1) Zakona o radu. Da li poslodavac može da zaposli drugo lice na poslovima na kojima je radio ovaj zaposleni pre isteka roka od tri meseca od dana prestanka radnog odnosa?, , , CEKOS IN17/09/2021invalidi-rada-ii-i-iii-kategorije otkaz-ugovora-o-radu radni-odnosi tehnoloski-visak
Poslodavac je u 2020. godini izvršio uplatu poreza i doprinosa po osnovu sudske presude bivšem zaposlenom radniku za period maj 2010. godine – juni 2014. godine. Da li je potrebno da se dostavi Obrazac M-4 (ili M-8)?, CEKOS IN17/09/2021croso isplate-po-sudskim-presudama
U situaciji kada zaposlenom kod poslodavaca prestaje radni odnos u subotu, i novi poslodavac (da zaposleni ne bi imao prekid u radnom odnosu) izvrši prijavu zaposlenog u nedelju, iako je nedelja za tog poslodavca neradni dan, da li u ugovoru o radu treba da stoji da će zaposleni početi sa radom u ponedeljak, ili mora da se navede da će početi sa radom u nedelju?CEKOS IN17/09/2021radni-odnosi-ugovor-o-radu
Da li direktor, sa kojim je zaključen ugovor o međusobnim pravima, obavezama i odgovornostima, ima pravo na otpremninu prilikom odlaska u starosnu penziju?, CEKOS IN17/09/2021direktori otpremnina
Da li je potrebno zaposlenom dostaviti UPOZORENJE na postojanje razloga za otkaz ugovora o radu u slučaju kada je, iz razloga navedenih u članu 179. stav 2. tačka 1) Zakona o radu, izrečena mera iz člana 179a tačka 3) istog zakona, koju je zaposleni prekršio?Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja17/09/2021otkaz-ugovora-o-radu
Da li se za zaposlenog, koji usled smrti nije iskoristio godišnji odmor, isplaćuje naslednicima zaposlenog naknada štete za neiskorišćeni godišnji odmor?Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja17/09/2021godisnji-odmor
Kako zaposleni koji radi nepuno radno vreme kod dva poslodavca ostvaruje pravo na korišćenje godišnjeg odmora?, CEKOS IN17/09/2021godisnji-odmor radno-vreme
Da li zaposlena žena koja se vrati na rad pre isteka porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege novorođenog deteta ima pravo na pauzu u toku dnevnog rada radi dojenja deteta i ako ima – kako se to vreme evidentira i plaća?CEKOS IN17/09/2021radni-odnosi
Da li deo plate izabranih lica koji se isplaćuje u visini razlike između njihove penzije i plate koju bi primali na toj funkciji da nisu ostvarili pravo na penziju, treba da se isplati u visini minimalne zarade?CEKOS IN17/09/2021funkcioneri
Da li funkcioner kome je prestala funkcija, a koji prima naknadu plate 3 meseca od dana kada mu je prestala funkcija, ima pravo na novčanu naknadu za neiskorišćeni godišnji odmor i za ta tri meseca za koja prima naknadu plate?CEKOS IN17/09/2021funkcioneri
Poreski kredit – Neposredna primena UIDO – DA ili NE?Ministarstvo finansija17/09/2021izbegavanje-dvostrukog-oporezivanja
Postupak zajedničkog dogovaranja i domaći pravni lekoviMinistarstvo finansija17/09/2021izbegavanje-dvostrukog-oporezivanja
Da li, ako zaposleni za ceo mesec ostvaruje pravo na naknadu zarade za vreme bolovanja na teret RFZO, ta naknada može biti predmet izvršenja?, , CEKOS IN17/09/2021bolovanje izvrsenja naknada-zarade
Da li se izvršenje na zaradi može sprovesti na naknadi po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima?, CEKOS IN17/09/2021izvrsenja privremeni-i-povremeni-poslovi
Da li se izvršenje na zaradi može vršiti pre konačne isplate zarada, odnosno pri isplati akontacije zarade, ili ne?CEKOS IN17/09/2021izvrsenja
Da li je preduzetnik, koji je istovremeno korisnik penzije, mogao da za sebe lično ostvari pravo na direktno davanje shodno Uredbi o fiskalnim pogodnostima?Ministarstvo finansija17/09/2021uredba-o-fiskalnim-pogodnostima-i-direktnim-davanjima
Od kada smanjenje broja zaposlenih (za više od 10%) kod privrednih subjekata u privatnom sektoru ne utiče na gubitak prava na fiskalne pogodnosti koje su korišćene u cilju ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID-19?CEKOS IN17/09/2021uredba-o-fiskalnim-pogodnostima-i-direktnim-davanjima
Kada će privredni subjekti u privatnom sektoru koji su, u cilju ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID-19 koristili fiskalne pogodnosti i direktna davanja iz budžeta, moći da isplaćuju dividendu?CEKOS IN17/09/2021uredba-o-fiskalnim-pogodnostima-i-direktnim-davanjima
Za koje isplate se mogu koristiti sredstva direktnih davanja uplaćena na namenski račun – COVID-19 u avgustu i septembru 2020. godine?CEKOS IN17/09/2021uredba-o-fiskalnim-pogodnostima-i-direktnim-davanjima
Do kada su privredni subjekti u obavezi da iskoriste sredstva primljena po osnovu direktnih davanja?CEKOS IN17/09/2021uredba-o-fiskalnim-pogodnostima-i-direktnim-davanjima
Stvarni vlasnik – Isplata dividendi osnivaču svog osnivača – DA ILI NE?Ministarstvo finansija16/09/2021izbegavanje-dvostrukog-oporezivanja
Koliko iznosi potrošačka korpa po mesecima u 2020. godini i kakav je odnos prema prosečnoj neto zaradi u istom periodu?, CEKOS IN16/09/2021potrosacka-korpa prosecne-neto-zarade-u-republici-srbiji
Članom 6. stav 1. Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma propisano je da je obveznik dužan da izradi i redovno ažurira analizu rizika od pranja novca i finansiranja terorizma u skladu sa Smernicama koje donosi organ nadležan za vršenje nadzora nad primenom Zakona. Koji su to organi i SMERNICE? Članom 68. istog zakona propisano je da organi iz člana 104. ovog zakona izrađuju liste indikatora za prepoznavanje lica i transakcija za koje postoje osnovi sumnje da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma. Koje su LISTE INDIKATORA do sada izrađene?CEKOS IN16/09/2021sprecavanje-pranja-novca
Negativna kamataMinistarstvo finansija16/09/2021izbegavanje-dvostrukog-oporezivanja
Kamata koja se plaća prilikom prodaje na odloženoMinistarstvo finansija16/09/2021izbegavanje-dvostrukog-oporezivanja
Bankarska kontra-garancijaMinistarstvo finansija16/09/2021izbegavanje-dvostrukog-oporezivanja
Naknada koja se naplaćuje za obradu kredita, kao i za nepovlačenje odobrenih sredstava u ugovorenom rokuMinistarstvo finansija16/09/2021izbegavanje-dvostrukog-oporezivanja
Kakva je mogućnost korišćenja prava na penziju ukoliko se to pravo stekne po više osnova?CEKOS IN16/09/2021penzijsko-i-invalidsko-osiguranje
Koji se iznos takse plaća prilikom podnošenja zahteva za izdavanje mišljenja o primeni propisa – republičkom organu i Narodnoj banci Srbije?CEKOS IN16/09/2021takse
Kako se utvrđuje naknada zarade na teret RFZO za vreme bolovanja osiguraniku koji je pre nastupanja privremene sprečenosti za rad istovremeno radio kod dva ili više poslodavaca sa nepunim radnim vremenom?CEKOS IN16/09/2021bolovanje
Koja je procedura za upućivanje zaposlenih na “prinudni odmor” duže od 45 radnih dana?, CEKOS IN16/09/2021odsustva-placena-i-neplacena radni-odnosi
Kakav je poreski tretman refundacije zaposlenom troškova testiranja na zaraznu bolest COVID-19 od strane poslodavca?, CEKOS IN16/09/2021covid-19 zarade
Koje se fiskalne obaveze obračunavaju i plaćaju na naknade za rad u organima za sprovođenje izbora?, CEKOS IN16/09/2021organi-za-sprovodenje-izbora zakon-o-porezu-na-dohodak-gradana
U kojim slučajevima je moguće korišćenje neiskorišćenog godišnjeg odmora za 2019. godinu do kraja 2020. godine, a u skladu sa preporukom Vlade RS u uslovima vanrednog stanja?, CEKOS IN16/09/2021godisnji-odmor vanredno-stanje
Da li postoji obaveza isplate naknade zarade u visini od 100% osnova za naknadu za vreme bolovanja ili odsustva sa rada u vezi sa bolešću COVID-19?, , CEKOS IN16/09/2021bolovanje covid-19 kolektivni-ugovori
Do kada se primenjuje pravo na dodatak od 10% na osnovnu platu u zdravstvu?, CEKOS IN16/09/2021covid-19 zarade
Do kada traje zastoj u otplati obaveza po kreditima i lizingu (moratorijum)?CEKOS IN16/09/2021moratorijum-zastoj-u-otplati-obaveza-po-kreditima-i-lizingu
Dana 13.05.2020. godine dobili smo rešenje o izvršenju sa datumom donošenja 8.05.2020. godine. Da li zaposleni na koga se odnosi rešenje o izvršenju ima pravo na odlaganje izvršenja, ili ipak moramo odmah da postupamo po rešenju, s obzirom na datum donošenja?, CEKOS IN16/09/2021izvrsenja vanredno-stanje
Da li važe rokovi zastarelosti iz člana 184. Zakona o radu kod otkaza ugovora o radu zaposlenom koji je prilikom zasnivanja radnog odnosa poslodavcu dao falsifikovanu diplomu, odnosno postoji li rok zastarelosti posle kog mu poslodavac ne može dati otkaz?Vrhovni kasacioni sud16/09/2021otkaz-ugovora-o-radu
Da li je, u slučaju kada postoji preporuka ili instrukcija Vlade ili nekog ministarstva da se rad od kuće može sprovoditi i posle ukidanja vanrednog stanja, potrebno tu činjenicu utvrditi aneksom ugovora o radu ili je dovoljno rešenjem?, CEKOS IN16/09/2021radni-odnosi-ugovor-o-radu vanredno-stanje
Da li se kod privrednog subjekta u privatnom sektoru, koji ima pravo na korišćenje fiskalnih pogodnosti i direktnih davanja, pod smanjenjem broja zaposlenih računaju i zaposleni koji su umrli, koji su po sili zakona otišli u penziju ili koji su dali otkaz po svojoj volji?CEKOS IN16/09/2021uredba-o-fiskalnim-pogodnostima-i-direktnim-davanjima
Kako postupiti kod isplate zarade zaposlenom koji u mesecu za koji se zarada isplaćuje nema pun fond sati rada (npr. radnik koji se u toku meseca vratio s dužeg bolovanja) pa mu pripada srazmeran iznos zarade koji je manji od iznosa direktnih davanja koje je poslodavac na ime tog zaposlenog ostvario?, CEKOS IN16/09/2021uredba-o-fiskalnim-pogodnostima-i-direktnim-davanjima zarade
Da li se na istoj poreskoj prijavi (Obrascu PPP-PD), koja se podnosi za obračunski period (npr. april 2020. godine) sa datumom 04.01.2021. godine, mogu iskazati zarade i naknade zarada koje se isplaćuju na teret poslodavca, i naknade zarada koje se isplaćuju na teret drugih isplatilaca?CEKOS IN16/09/2021poreska-prijava-ppp-pd
Da li se zaposlenom, koji obavlja poslove na kojima mu se obračunava beneficirani staž osiguranja, obračunavaju i plaćaju doprinosi po tom osnovu za vreme prekida rada iz člana 117. Zakona o radu?, , CEKOS IN16/09/2021doprinosi-za-obavezno-socijalno-osiguranje odsustva-placena-i-neplacena penzijsko-i-invalidsko-osiguranje
Koja šifra osnova osiguranja se unosi u polje 15 Obrasca M za lica u radnom odnosu kod agencije za privremeno zapošljanje koja su upućena na rad kod poslodavca korisnika?, CEKOS IN16/09/2021agencijsko-zaposljavanje croso
Koja šifra bolesti je upisana u doznaci za lica koja su bila na bolovanju zbog zarazne bolesti COVID-19?, CEKOS IN16/09/2021bolovanje covid-19
Da li je moguće isplatiti naknadu zarade za lica koja su na bolovanju zbog zarazne bolesti COVID-19 u visini od 100% od osnova za mart 2020. godine, ukoliko je poslodavac već isplatio naknadu zarade u visini od 65% od osnova?, , , CEKOS IN16/09/2021bolovanje covid-19 kolektivni-ugovori poreska-prijava-ppp-pd
Zbog vanrednog stanja i privremenog prestanka rada u prostorijama preduzeća, odgovorno lice u preduzeću donelo je Odluku da će svi zaposleni raditi od svojih kuća. U ovom slučaju, preduzeće ne prestaje da radi, već je organizacija posla drugačija. Ovo preduzeće ima u svojim prostorijama i fiskalnu kasu i potrebu da izdaje fiskalne račune za usluge koje vrši. Da li je u obavezi jedan od zaposlenih da vodi evidenciju kroz fiskalnu kasu?, CEKOS IN15/09/2021fiskalne-kase vanredno-stanje
Zbog vanrednog stanja, naša firma je ljude iz maloprodajnog objekta poslala na prinudni odmor. Maloprodajni objekat je privremeno zatvoren. Da li smo u obavezi da vodimo evidenciju po fiskalnoj kasi, radimo dnevne izveštaje i periodične izveštaje ili ne?, CEKOS IN15/09/2021fiskalne-kase vanredno-stanje
Kako se podnosi zahtev za penziju u slučaju proglašenog vanrednog stanja?, CEKOS IN15/09/2021penzijsko-i-invalidsko-osiguranje vanredno-stanje
Na koji način se ostvaruje pravo na odsustvo sa rada ili rada sa polovinom punog radnog vremena radi posebne nege deteta za vreme vanrednog stanja?, , , , Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja15/09/2021covid-19 odsustva-placena-i-neplacena radni-odnosi radno-vreme vanredno-stanje
Kako organizovati rad zaposlenih roditelja koji imaju decu mlađu od 12 godina, zaposlenih lica starijih od 60 godina i lica sa hroničnim oboljenjima?, CEKOS IN15/09/2021covid-19 radni-odnosi
Kako zadržati zaposlene na određeno vreme u radnom odnosu u vreme vanrednog stanja?, CEKOS IN15/09/2021rad-na-odredeno-vreme vanredno-stanje
Koji je tretman primanja zaposlenih koji se nalaze u preventivnoj samoizolaciji?, CEKOS IN15/09/2021bolovanje covid-19
Da li poslodavac može zaposlenog da uputi na neplaćeno odsustvo zbog proglašenog vanrednog stanja?, , CEKOS IN15/09/2021odsustva-placena-i-neplacena radni-odnosi vanredno-stanje
Kako se tretira bolovanje zaposlenih usled zaraženosti koronavirusom?, CEKOS IN15/09/2021bolovanje covid-19
Da li poslodavac može zaposlenom koji radi puno radno vreme da odredi rad sa skraćenim radnim vremenom za vreme trajanja vanrednog stanja?, CEKOS IN15/09/2021radno-vreme vanredno-stanje
Kako osiguranici koji se nalaze na bolovanju i koji su upućeni na lekarsku komisiju produžavaju bolovanje za vreme vanrednog stanja?, CEKOS IN15/09/2021bolovanje vanredno-stanje
Da li imate podatke o kretanju inflacije u Srbiji od 2004. godine do 2019. godine?CEKOS IN15/09/2021inflacija
Ko utvrđuje naknade za korišćenje javne površine kada se oglašavanje vrši na površinama u privatnoj svojini, kao i da li se za posebne objekte za oglašavanje koji se postavljaju na javnim površinama utvrđuje i naknada za korišćenje javne površine za oglašavanje i naknada za korišćenje javne površine po osnovu zauzeća?Ministarstvo finansija15/09/2021zakon-o-naknadama-za-koriscenje-javnih-dobara
Da li se naknade za korišćenje opštinskih puteva i ulica uplaćuju direktno na račun javnog preduzeća koje je upravljač puta ili se uplaćuju na račun budžeta jedinice lokalne samouprave, a dalje pripadaju upravljaču puta?Ministarstvo finansija15/09/2021zakon-o-naknadama-za-koriscenje-javnih-dobara
Na osnovu kojih propisa se mogu uvesti, tj. propisati takse i naknade za korišćenje prirodnih bogatstava?, Ministarstvo finansija15/09/2021obaveze-po-osnovu-javnih-prihoda takse
Možete li dati tabelarni prikaz mesečnog fonda sati za 2020. godinu?, CEKOS IN14/09/2021mesecni-fond-sati radni-odnosi
Da li zaposlenom koji je radio 2 sata pre početka redovnog radnog vremena, pa onda iz nekog opravdanog razloga nije radio redovno radno vreme, mogu da se ta 2 sata tretiraju kao prekovremeni rad?, CEKOS IN14/09/2021radni-odnosi radno-vreme
Koliki udeo u osnovnoj zaradi treba da bude za rad noću i smenski rad kod vrednovanja poslova za koji je takav rad utvrđen u Pravilniku o organizaciji i sistematizaciji poslova?, , CEKOS IN14/09/2021radni-odnosi radno-vreme zarade
Da li zaposlenom koji je podneo zahtev za prestanak radnog odnosa zbog ostvarivanja prava za odlazak u penziju (otkaz od strane zaposlenog), pripada otpremnina i da li u slučaju kada poslodavac ne izvrši isplatu ove otpremnine u roku propisanom opštim aktom poslodavca, zaposlenom pripada i zatezna kamata?, , , CEKOS IN14/09/2021kamata-zbog-docnje otpremnina penzijsko-i-invalidsko-osiguranje zakon-o-obligacionim-odnosima
Da li u slučaju isplate zarade po isteku propisanog roka (do kraja narednog meseca za prethodni mesec) poslodavac ima obavezu da plati kamatu zbog docnje u isplati zarade?, , CEKOS IN14/09/2021kamata-zbog-docnje zakon-o-obligacionim-odnosima zarade
Lice sa kojim je zasnovan radni odnos na određeno vreme se nalazi na bolovanju u momentu isticanja ugovora o radu na određeno vreme. Da li i dalje ostvaruje pravo na naknadu zarade i ko mu vrši isplatu?, CEKOS IN14/09/2021bolovanje rad-na-odredeno-vreme
U vezi sa deklaracijama na proizvodima – kako prodajemo robu koja je izložena u vitrinama, odvojeno od ambalažnih kutija, da li je dovoljno da deklaracija bude na ambalažnoj kutiji u koju pakujemo proizvod, a ne na samom proizvodu?CEKOS IN14/09/2021zakon-o-trgovini
Da li postoje neke posebne odredbe za maloprodaju definisanu kao “outlet” prodavnica?CEKOS IN14/09/2021zakon-o-trgovini
Kako smo uključili verne potrošače u “loyalty” program, odnosno dodelili im kartice naše firme na osnovu kojih imaju određeni popust, da li shodno novom Zakonu o trgovini i dalje možemo nastaviti sa definisanim popustima?CEKOS IN14/09/2021zakon-o-trgovini
Da li možemo oglasiti akcijsku prodaju na celokupan asortiman 31 dan, a odmah zatim akcijsku prodaju određenog brenda prodajnog asortimana na 31 dan?CEKOS IN14/09/2021zakon-o-trgovini
Koliko puta godišnje možemo oglašavati akcijsku prodaju shodno novom Zakonu o trgovini?CEKOS IN14/09/2021zakon-o-trgovini
Da li prekovremeni rad može da se odredi pre početka redovnog radnog vremena zaposlenog?CEKOS IN14/09/2021radno-vreme
Da li otac deteta, koji je zaposlen, može da ostvari pravo na porodiljsko odsustvo i odsustvo sa rada radi nege deteta i na naknadu zarade za to vreme, u slučaju kada je majka deteta nezaposlena, a potrebno je da završi višemesečnu obuku van mesta stanovanja u cilju ispunjenja prethodnog uslova za zasnivanje radnog odnosa i iz tog razloga ne može da se neposredno brine o detetu?Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja14/09/2021porodiljsko-odsustvo
Učinjena je greška u obračunu i isplati zarade jednom zaposlenom tako što mu je isplaćena zarada u daleko većem iznosu za drugo radno mesto, a ne njegovo. Zaposleni ne prihvata da da saglasnost da mu se više isplaćeni iznos odbija od zarade u 12 rata. Da li možemo da ga tužimo za ovaj iznos više primljene zarade? Kako poslodavac može da nadoknadi štetu do donošenja sudske odluke?CEKOS IN14/09/2021zarade
Sa licem je zaključen ugovor o radu. Međutim, zaposleni se nije pojavio i nije stupio na rad danom utvrđenim ugovorom o radu, pa ni posle 7 dana, niti je dostavio opravdane razloge za nestupanje na rad. Na pozive telefonom nije odgovarao. Kako da postupimo u ovom slučaju?, CEKOS IN14/09/2021croso radni-odnosi-ugovor-o-radu
Da li se zaposlenom može umanjiti zarada po osnovu naknade štete nastale npr. u prodajnom objektu poslodavca?CEKOS IN14/09/2021zarade
Da li poslodavac može, pre zasnivanja radnog odnosa sa zaposlenim da od njega traži dokaze o njegovoj zdravstvenoj sposobnosti?CEKOS IN14/09/2021radni-odnosi
Da li poslodavac za popunu upražnjenog radnog mesta ima obavezu oglašavanja?, CEKOS IN14/09/2021radni-odnosi sistematizacija-radnih-mesta
Da li je moguće da opšti akt stupi na snagu i počne da se primenjuje danom donošenja tog akta?CEKOS IN14/09/2021opsti-akt-stupanje-na-snagu
Da li u slučaju izmene ličnih podataka o zaposlenom i podataka o poslodavcu i drugih podataka treba ponuditi zaposlenom aneks ugovora o radu?CEKOS IN14/09/2021radni-odnosi-ugovor-o-radu
Na koje radnje se odnosi rok “od najduže 25 dana” iz člana 157. stav 7. Zakona o javnim nabavkama?CEKOS IN14/09/2021javne-nabavke
Da li se u Zakonu u javnim nabavkama u članu 75. stav 1. tačka 1) deo “upisan u odgovarajući registar” misli na upis u Registar ponuđača?CEKOS IN14/09/2021javne-nabavke
Koji se iznos takse plaća prilikom podnošenja zahteva za izdavanje mišljenja o primeni propisa – republičkom organu i Narodnoj banci Srbije?CEKOS IN14/09/2021takse
Zaposleni je 3 dana (8 x 3 = 24 sata) neopravdano bio odsutan sa posla. Pitanje je kako se vrši obračun zarade za taj mesec u kome je zaposleni neopravdano izostao sa posla i kako se obračunavaju i plaćaju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje?, , , CEKOS IN14/09/2021doprinosi-za-obavezno-socijalno-osiguranje odsustva-placena-i-neplacena radni-odnosi zarade
Da li se za decu koja pohađaju verske obrazovne ustanove može ostvariti pravo na dečiji dodatak?Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja14/09/2021deciji-dodatak
Kakav je poreski tretman plaćanja kotizacije od strane poslodavaca, za učešće zaposlenih na poslovnoj trci “SERBIA BUSINESS RUN”?, CEKOS IN14/09/2021doprinosi-za-obavezno-socijalno-osiguranje zakon-o-porezu-na-dohodak-gradana
Zašto se i da li se ograničava pravo na solidarnu pomoć zaposlenom za člana uže porodice, u slučajevima iz člana 45. stav 1. PKU za državne organe i člana 51. stav 1. PKU za zaposlene u jedinicama lokalna samouprave, pod tačkama 1), 2) i 5)?, , , CEKOS IN14/09/2021drzavni-organi drzavni-sluzbenici kolektivni-ugovori solidarna-pomoc
Solidarna pomoć u PKU za državne organe i PKU u jedinicama lokalne samouprave, , , CEKOS IN14/09/2021drzavni-organi drzavni-sluzbenici kolektivni-ugovori solidarna-pomoc
Da li se državnom službeniku obračunava i isplaćuje naknada za odvojeni život za dane odsustva sa posla (godišnjeg odmora, bolovanja, plaćenog odsustva, državnog i verskog praznika), ili samo za dane prisustva na poslu?CEKOS IN14/09/2021drzavni-sluzbenici
Vrste i nivoi kvalifikacija propisani su Zakonom o Nacionalnom okviru kvalifikacija Republike Srbije. Da li je propisana ekvivalentnost stepena stručne spreme, odnosno stepena obrazovanja stečenih u skladu sa propisima koji su važili do stupanja na snagu navedenog zakona, sa vrstama i nivoima propisanim važećim zakonom? Kako su razvrstani nivoi kvalifikacija u skladu sa navedenim zakonom?CEKOS IN14/09/2021zakon-o-nacionalnom-okviru-kvalifikacija-noks
Visina mesečne zakupnine za stan u društvenoj i državnoj svojini građana, koji koristi zakupac stana na neodređeno vreme, se zaključno sa 31.12.2018. godine utvrđivala na način propisan članom 32. Zakona o stanovanju. Jedan od elemenata za izračunavanje je bio koeficijent za izračunavanje visine mesečne zakupnine, koji je utvrđivao ministar nadležan za stambene poslove, za šestomesečne obračunske periode (januar-juni i juli-decembar). Da li će se ovi koeficijenti i dalje utvrđivati? Kako se od 1.01.2019. godine obračunava zakup na neodređeno vreme stana u javnoj svojini, s obzirom na to da se navedeni član 32. Zakona o stanovanju primenjivao zaključno sa 31.12.2018. godine?CEKOS IN14/09/2021zakon-o-stanovanju
Članom 69. Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma propisano je da je obveznik dužan da izradi listu indikatora za prepoznavanje lica i transakcija za koje postoje osnovi sumnje da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma. Prilikom izrade liste indikatora, obveznik je dužan da unese i indikatore koje su izradili organi iz člana 104. ovog zakona u skladu sa članom 68. ovog zakona. Koji su to indikatori koje su doneli nadležni organi?CEKOS IN14/09/2021sprecavanje-pranja-novca
Imamo zaposlenog stranca, upućenog radnika, za koga nisu plaćani doprinosi za obavezno socijalno osiguranje na osnovu potvrde Ministarstva rada i socijalne politike Republike Italije, primena člana 4. Konvencije između Italije i zemalja bivše Jugoslavije u vezi socijalnih pitanja. U potvrdi se navodi da je upućeni radnik podvrgnut isključivo italijanskom zakonodavstvu što se tiče socijalnog osiguranja. Sada je zaposleni na bolovanju preko 30 dana i zanima nas da li ima pravo na naknadu zarade na teret RFZO. Dobili smo doznaku izabranog lekara u kojoj piše da bolovanje traje i dalje nakon 30. dana. Da li postoji posebna procedura moguće isplate preko našeg RFZO, pa da Republika Srbija naknadno refundira od Italije, ili zaposleni može ostvariti to pravo jedino podnošenjem zahteva u Italiji?, , , CEKOS IN14/09/2021bolovanje doprinosi-za-obavezno-socijalno-osiguranje naknada-zarade strani-drzavljani
Da li naknada plate neraspoređenom državnom službeniku može biti niža od minimalne zarade?, CEKOS IN14/09/2021drzavni-sluzbenici naknade-plate
Ko i pod kojim uslovima ostvaruje prvo na novčanu naknadu zbog rada sa skraćenim radnim vremenom (II kategorija invalidnosti), utvrđenom u članu 224. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju?, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja14/09/2021invalidi-rada-ii-i-iii-kategorije penzijsko-i-invalidsko-osiguranje
Da li se rad na određeno vreme po jednom osnovu može preračunavati (sabrati) sa vremenom trajanja radnog odnosa na određeno vreme po drugom osnovu?CEKOS IN14/09/2021rad-na-odredeno-vreme
Da li je nužno za otkaz ugovora o radu zbog nepoštovanja radne discipline, da se unapred predvide radnje nepoštovanja radne discipline, ili je dovoljno da se zaposleni ponaša suprotno pravilima ili zahtevima iz bilo kog akta poslodavca (pravilnika, odluke, uputstva, obaveštenja, naloga i slično)?, CEKOS IN14/09/2021nepostovanje-radne-discipline otkaz-ugovora-o-radu
Da li rad po osnovu ugovora o radnom angažovanju van radnog odnosa po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima koji nezakonito traje duže od 120 dana može da preraste u radni odnos na neodređeno vreme?, CEKOS IN14/09/2021privremeni-i-povremeni-poslovi radni-odnosi
Koje su registarske oznake na teritoriji Republike Srbije?CEKOS IN14/09/2021registarske-oznake
Koji je iznos takse prilikom podnošenja zahteva za izdavanje mišljenja o primeni propisa republičkom organu i Narodnoj banci Srbije?CEKOS IN14/09/2021takse
Da li se ispunjenost uslova kadrovskog kapaciteta iz člana 76. Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS”, br. 124/12 , 14/15 i 68/15) može dokazivati ugovorom o poslovno-tehničkoj saradnji?CEKOS IN14/09/2021javne-nabavke
Na koji način se dokazuje kadrovski kapacitet iz člana 76. stav 2. Zakona o javnim nabavkama, u postupcima javnih nabavki?CEKOS IN14/09/2021javne-nabavke
Koji su rokovi u vezi sa primenom člana 86. stav 11. Zakona o javnim nabavkama – davanje prednosti domaćim ponuđačima i dobrima?CEKOS IN14/09/2021javne-nabavke
Da li zaposlenom, koji radi na poslovima na kojima je uvedeno skraćeno radno vreme iz člana 52. Zakona o radu (naročito teški, naporni i za zdravlje štetni poslovi), može da se odredi prekovremeni rad?CEKOS IN, CEKOS IN14/09/2021radno-vreme
Da li zaposlenom, koji je izrazio želju za sporazumnim raskidom radnog odnosa pa je odustao od toga, prestaje radni odnos?CEKOS IN14/09/2021sporazumni-raskid-radnog-odnosa
Ako poslodavac, sa licem koje želi da zaposli, nije zaključio ugovor o radu na određeno vreme pre njegovog stupanja na rad, a to lice stupi na rad, kakav je njegov status?Vrhovni kasacioni sud14/09/2021radni-odnosi-ugovor-o-radu
Da li u situaciji kada je pravo na penziju priznato određenom licu, njegovo pravo da potražuje dospele, a neisplaćene iznose priznate penzije predstavlja njegovo imovinsko pravo i da li se ono kao takvo može prenositi? Da li to važi i kada nezakonitim radom nadležnog organa tom licu bude isplaćen manji iznos penzije od pripadajućeg, te mu tako bude pričinjena materijalna šteta?Ustavni sud Srbije14/09/2021penzijsko-i-invalidsko-osiguranje
Da li zaposleni, koji je izabran na javnu funkciju, može da se vrati na rad kod ranijeg poslodavca, ako po isteku mandata stupi na drugu, odnosno sledeću javnu funkciju?, CEKOS IN14/09/2021funkcioneri radni-odnosi
Da li se može smatrati nepoštovanjem radne discipline, što može biti osnov za otkaz ugovora o radu, ako zaposleni odbije da radi prekovremeno jer nisu zadovoljeni razlozi za uvođenje prekovremenog rada iz člana 53. Zakona o radu?, , Apelacioni sud u Beogradu i Prvi osnovni sud u Beogradu14/09/2021nepostovanje-radne-discipline otkaz-ugovora-o-radu radni-odnosi
Da li se prilikom utvrđivanja da li poslodavac ima obavezu donošenja programa rešavanja viška zaposlenih (član 153. Zakona o radu) gde je kriterijum broj zaposlenih koji se proglašava “tehnološkim viškom”, u taj broj uključuju i zaposleni kojima će se otkazati ugovor o radu uz isplatu stimulativne otpremnine?, Vrhovni kasacioni sud, Apelacioni sud u Beogradu, Prvi osnovni sud u Beogradu14/09/2021radni-odnosi tehnoloski-visak
Kada zaposlenom pripada razlika zarade u slučaju da obavlja poslove radnog mesta za koje je predviđena viša stručna sprema i veći koeficijent za obračun zarade, od one za koju je zaključio ugovor o radu?, Apelacioni sud u Beogradu, Prvi osnovni sud u Beogradu14/09/2021radni-odnosi zarade
Koja su prava funkcionera nakon prestanka funkcije u AP i JLS?CEKOS IN14/09/2021funkcioneri
Čime se vrši umanjenje otkupne cene stana ako zaposleni nije uplaćivao doprinos za stambenu izgradnju?CEKOS IN14/09/2021zakon-o-stanovanju
Da li može biti član sindikata kod poslodavca lice koje nije zaposleno kod poslodavca?CEKOS IN14/09/2021sindikat
Da li poslodavac ima obavezu da pruža tražene informacije sindikatu?CEKOS IN14/09/2021sindikat
Da li je moguće na mesto zaposlenog lica na određeno vreme (do 24 meseca; do povratka privremeno odsutnog zaposlenog) za vreme dok je odsutno radi godišnjeg odmora, bolovanja, porodiljskog odsustva i dr. da se zaposli drugo lice na određeno vreme (“zamena zamene”)?Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja14/09/2021rad-na-odredeno-vreme
Da li lice koje radi na određeno vreme, a koje prima naknadu zarade zbog povrede na radu na teret poslodavca, po prestanku ugovora o radu na određeno vreme ima i dalje pravo na naknadu i preko koga je ostvaruje?, , CEKOS IN14/09/2021bolovanje naknada-zarade rad-na-odredeno-vreme
Da li zaposleni koji je u pisanom obliku otkazao ugovor o radu ima pravo na naknadu zarade za vreme bolovanja, koje je započeo u toku otkaznog roka?, , CEKOS IN14/09/2021bolovanje naknada-zarade otkaz-ugovora-o-radu
Da li poslodavac može da otkaže ugovor o radu zaposlenom zbog neopravdanog izostanka sa posla?, CEKOS IN14/09/2021nepostovanje-radne-discipline otkaz-ugovora-o-radu
Možete li dati tabelarni prikaz mesečnog fonda sati za 2019. godinu?, CEKOS IN14/09/2021mesecni-fond-sati radni-odnosi
Da li društvo koje ima manje od 20 zaposlenih, a kojem je pretežna delatnost 71.12 – Inženjerske delatnosti i tehničko savetovanje, mora da ima licencirano lice za poslove bezbednosti i zdravlja na radu, ili te poslove može da obavlja sam poslodavac tj. direktor društva?CEKOS IN14/09/2021bezbednost-i-zdravlje-na-radu
Da li taksista – preduzetnik, “paušalac”, može da se bavi uslugom reklamiranja?CEKOS IN14/09/2021pausalci
Naslednik koji se na ostavinskoj raspravi prihvatio nasleđa, u međuvremenu se predomislio i ipak ga ne želi. Da li taj naslednik može da se odrekne svog (nasleđenog) dela u korist drugog naslednika?CEKOS IN14/09/2021ugovor-o-poklonu
Da li može održajem da stekne svojinu nad kućom lice koje zna da su stvarni vlasnici kuće u kojoj živi, u inostranstvu?CEKOS IN14/09/2021drzavina-savesna-i-nesavesna
U kom roku se, nakon razvoda braka, može iskoristiti pravo na deobu zajedničke imovine?CEKOS IN14/09/2021deoba-bracne-imovine
Ko ima obavezu dostavljanja tromesečnih izveštaja o realizaciji godišnjeg, odnosno trogodišnjeg programa poslovanja?CEKOS IN14/09/2021korisnici-javnih-sredstava
Da li je moguće korišćenje odmora u tri ili više delova?CEKOS IN14/09/2021godisnji-odmor
Da li zaposlena, koja je zbog rođenja trećeg deteta, koristila porodiljsko odsustvo i odsustvo sa rada radi nege deteta u trajanju od dve godine, ima pravo na korišćenje godišnjeg odmora iz prethodne dve godine (za 2016. i 2017. godinu), a po isteku porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta?, Ministarstvo rada i socijalne politike14/09/2021godisnji-odmor porodiljsko-odsustvo
Koje se poreske prijave/obrasci podnose elektronskim putem preko portala Poreske uprave?CEKOS IN10/09/2021obaveze-po-osnovu-javnih-prihoda
Članom 6. stav 1. Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma (“Sl. glasnik RS”, br. 113/17) propisano je da je obveznik dužan da izradi i redovno ažurira analizu rizika od pranja novca i finansiranja terorizma u skladu sa Smernicama koje donosi organ nadležan za vršenje nadzora nad primenom Zakona. Koji su to organi i da li su doneli navedene smernice?CEKOS IN10/09/2021sprecavanje-pranja-novca
Koliko iznosi potrošačka korpa po mesecima u 2018. godini i kakav je odnos prema prosečnoj neto zaradi u istom periodu?, CEKOS IN10/09/2021potrosacka-korpa prosecne-neto-zarade-u-republici-srbiji
Kakav je postupak za izdavanje potvrde o plaćenom porezu u Republici Srbiji na ime prihoda koje ostvari nerezidentni obveznik od rezidentnog obveznika?CEKOS IN10/09/2021obaveze-po-osnovu-javnih-prihoda
Kakav je postupak za izdavanje poreskog uverenja da su izmirene dospele obaveze po osnovu javnih prihoda?CEKOS IN10/09/2021obaveze-po-osnovu-javnih-prihoda
Kako se utvrđuje visina novčane naknade kod Nacionalne službe za zapošljavanje?CEKOS IN10/09/2021novcana-naknada-kod-nsz
Da li se na penzijski doprinos u dobrovoljni penzijski fond koji poslodavac obustavlja i plaća iz zarade zaposlenog – člana dobrovoljnog penzijskog fonda plaća porez na zarade?, CEKOS IN10/09/2021doprinosi-za-obavezno-socijalno-osiguranje zakon-o-porezu-na-dohodak-gradana
Da li lice koje je angažovano po ugovoru o obavljanju privremenih i povremenih poslova ima pravo na bolovanje zbog povrede na radu?, CEKOS IN10/09/2021bolovanje privremeni-i-povremeni-poslovi
Da li postoji obaveza plaćanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za osnivača privrednog društva ukoliko taj osnivač ne radi u svom privrednom društvu i ne ostvaruje naknadu za rad?Ministarstvo finansija10/09/2021doprinosi-za-obavezno-socijalno-osiguranje
Kako se računa staž osiguranja za zaposlenog koji radi kraće od punog radnog vremena?CEKOS IN10/09/2021penzijsko-i-invalidsko-osiguranje
Da li se zaposleni, koji je stupio na rad a nije potpisao ugovor o radu, odnosno sa kojim nije pre toga zaključen ugovor o radu, može smatrati zaposlenim na neodređeno vreme?Vrhovni kasacioni sud09/09/2021radni-odnosi-ugovor-o-radu
Na koji način se utvrđuje svojstvo osiguranika na zdravstveno osiguranje za lice koje je zaposleno kod dva ili više poslodavaca?CEKOS IN09/09/2021zdravstvene-kartice
Da li se postupak proglašavanja “tehnološkog viška” može sprovesti bez izmene Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova?, CEKOS IN09/09/2021sistematizacija-radnih-mesta tehnoloski-visak
Da li se aneksom ugovora, pored premeštaja na druge odgovarajuće poslove, zaposlenom može odrediti i druga visina zarade?, CEKOS IN09/09/2021radni-odnosi-ugovor-o-radu zarade
Poslodavac odbija da donese rešenje o prestanku radnog odnosa zaposlenom i ne želi da izvrši odjavu sa obaveznog osiguranja u Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja. Zaposleni je zasnovao radni odnos kod drugog poslodavca. Kako će novi poslodavac da izvrši prijavu novozaposlenog lica?, CEKOS IN09/09/2021croso penzijsko-i-invalidsko-osiguranje
Ugovorom o radu zaposleni i poslodavac ugovorili su klauzulu zabrane konkurencije po prestanku radnog odnosa zaposlenog. Da li je poslodavac obavezan da obračuna i porez i doprinose, ili samo porez?, CEKOS IN, CEKOS IN09/09/2021radni-odnosi-ugovor-o-radu zabrana-konkurencije
Da li je moguće raspoređivanje drugih radnika na radno mesto sa koga je otpušten radnik kao “tehnološki višak”?, Vrhovni kasacioni sud09/09/2021radni-odnosi tehnoloski-visak
Da li iskazivanje nezadovoljstva uslovima rada i niskom zaradom u medijima predstavlja otkazni razlog?Vrhovni kasacioni sud09/09/2021radni-odnosi
Da li zaposlenom može da prestane radni odnos ako poslodavac u ponudi za zaključenje aneksa ugovora o radu propusti da upozori zaposlenog da odbijanje aneksa može biti razlog za otkaz ugovora o radu?Vrhovni kasacioni sud09/09/2021radni-odnosi-ugovor-o-radu
Koja su prava i obaveze poslodavca prema zaposlenom koji nije opravdao izostanak sa rada?, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja09/09/2021nepostovanje-radne-discipline otkaz-ugovora-o-radu
Da li zaposleni ima pravo na obračun uvećane zarade, primenom osnovice za koju je saglasno opštem aktu poslodavca određeno da element obračuna osnovne zarade predstavlja naknada za “topli obrok” i regres za korišćenje godišnjeg odmora?, Vrhovni kasacioni sud09/09/2021radni-odnosi zarade
Da li zaposleni invalid rada III kategorije ima pravo na zakonsku zateznu kamatu zbog docnje u isplati naknade zarade zbog manje mesečne zarade na drugom odgovarajućem poslu?, Apelacioni sud u Beogradu09/09/2021invalidi-rada-ii-i-iii-kategorije radni-odnosi
Kakav je poreski tretman zarada srpskog državljanina ostvarenih radom u Bugarskoj, a upućenog od strane srpskog poslodavca?, , Ministarstvo finansija09/09/2021izbegavanje-dvostrukog-oporezivanja upucivanje-zaposlenih-na-privremeni-rad-u-inostranstvo zakon-o-porezu-na-dohodak-gradana
Kako se plaća naknada OFPS-u?CEKOS IN09/09/2021ofps
Kako se plaća naknada SOKOJ-u?CEKOS IN09/09/2021sokoj
Da li je za plaćanje naknade OFPS-u za javno saopštavanje fonograma neophodno postojanje ugovornog odnosa?CEKOS IN09/09/2021ofps
Plaćamo naknadu SOKOJ-u, da li smo u obavezi da plaćamo i naknadu OFPS?, CEKOS IN09/09/2021ofps sokoj
Da li je u Republici Srbiji dozvoljeno vršiti plaćanje naknade za zakup nepokretnosti u devizama, odnosno efektivnom stranom novcu?, CEKOS IN09/09/2021efektivni-strani-novac zakup-nepokretnosti
Da li je ugovor o privremenim i povremenim poslovima prividan ako pokriva neki drugi ugovor koji ispunjava pravnu valjanost?Apelacioni sud u Beogradu09/09/2021privremeni-i-povremeni-poslovi
Da li su pravilnik o uređenju organa državne uprave i pravilnik o sistematizaciji radnih mesta u organu državne uprave dva odvojena akta?, , CEKOS IN09/09/2021drzavni-organi radni-odnosi sistematizacija-radnih-mesta
Da li se i u slučaju nabavke bankarske garancije može primeniti član 7. Zakona o javnim nabavkama – Nabavke na koje se zakon ne primenjuje?CEKOS IN09/09/2021javne-nabavke
Da li možemo da zahtevamo od naručioca (Javno komunalno preduzeće) da nam dostavi kopiju tenderske dokumentacije u vezi sa nabavkom dobara čijom se proizvodnjom naša firma bavi? Napominjemo da nismo ponuđači u tom postupku javne nabavke.CEKOS IN09/09/2021javne-nabavke
Koji je krajnji rok da mi prodavac isporuči kupljenu tehničku robu – frižider?CEKOS IN09/09/2021zakon-o-trgovini
Šta da uradim ukoliko sam kupio igračku za dete za koju mi je u prodavnici rečeno da je original, ali se kasnije ispostavilo da je kopija?CEKOS IN09/09/2021zastita-potrosaca
Da li imam pravo da vratim robu (haljinu) kupljenu preko Interneta ukoliko ona nije nalik onoj koju sam videla na slici kada sam je kupovala?CEKOS IN09/09/2021zastita-potrosaca
Da li poslodavac sme da zahteva da zaposleni svoj dolazak i odlazak sa posla “evidentiraju” otiskom prsta kako bi kasnije te podatke obrađivao u svrhu kontrole zaposlenih?, CEKOS IN, CEKOS IN09/09/2021radni-odnosi zakon-o-evidencijama-u-oblasti-rada
Postoji li obaveza plaćanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za fizičko lice koje nije član privrednog društva i koje u društvu nije zasnovalo radni odnos, ali je upisano u registar privrednih subjekata kao lice ovlašćeno za predstavljanje i zastupanje?CEKOS IN09/09/2021doprinosi-za-obavezno-socijalno-osiguranje
Da li imate podatak o poređenju visine prosečne neto zarade u Republici Srbiji sa prosečnim neto zaradama u pojedinim zemljama afričkog kontinenta, izražene u dolarima?CEKOS IN09/09/2021prosecne-neto-zarade-u-republici-srbiji
Kakva je razlika između rada sa nepunim radnim vremenom i rada sa radnim vremenom kraćim od punog radnog vremena?, CEKOS IN09/09/2021radni-odnosi radno-vreme
Da li se, pored praznika koji se obeležavaju radno a koji su utvrđeni Zakonom o državnim i drugim praznicima u RS (“Sl. gl. RS”, br. 43/01, 101/07, 92/11), posebno obeležavaju i neki drugi dani, utvrđeni posebnim propisima (odlukama, zakonima)?CEKOS IN09/09/2021praznici-u-republici-srbiji
Koje su obaveze pri obračunavanju i plaćanju poreza na dohodak građana i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje na prihode koje fizička lica (koja nisu u radnom odnosu kod isplatioca) ostvare po osnovu vaučera za nagradna putovanja u zemlji i inostranstvu?CEKOS IN09/09/2021zakon-o-porezu-na-dohodak-gradana
Kako se dokumentuju troškovi po osnovu naknade ishrane i  gradskog prevoza u mestu boravka, koji se, zaposlenom upućenom na službeno putovanje, nadoknađuju u vidu dnevnice?CEKOS IN09/09/2021dnevnice
Da li predstavništvo stranog pravnog lica ima pravo korišćenja olakšice po osnovu zapošljavanja novih lica?, CEKOS IN09/09/2021fiskalne-olaksice-za-novozaposlene zakon-o-porezu-na-dohodak-gradana
Da li se veliki broj kraćih službenih putovanja zaposlenih “na globalnim funkcijama” u razne zemlje može smatrati upućivanjem u inostranstvo u skladu sa Zakonom o uslovima za upućivanje zaposlenih na privremeni rad u inostranstvo i njihovoj zaštiti, ako ovakvi službeni putevi po svojoj suštini ne predstavljaju upućivanje kako je ono definisano u čl. 2. i 3. Zakona i ako period boravka u inostranstvu ne prelazi 30 dana u kontinuitetu?CEKOS IN09/09/2021upucivanje-zaposlenih-na-privremeni-rad-u-inostranstvo
Da li može i kako isto lice biti angažovano za rad nakon proteka roka od 24 meseca rada na određeno vreme, odnosno da li poslodavac može sa istim licem da zaključi novi ugovor o radu na određeno vreme na drugom radnom mestu u naredna 24 meseca?, CEKOS IN09/09/2021rad-na-odredeno-vreme radni-odnosi
Da li zaposleni kome je istekao radni odnos na određeno vreme u trajanju od dve godine, može da kod istog poslodavca bude angažovan po osnovu ugovora o privremenim i povremenim poslovima na drugim poslovima, kao i da li zaposleni kome je istekao ugovor o radu na određeno vreme od 2 godine u matičnom preduzeću može da zasnuje radni odnos na određeno vreme u preduzeću koje je povezano lice?, , CEKOS IN09/09/2021privremeni-i-povremeni-poslovi rad-na-odredeno-vreme radni-odnosi-ugovor-o-radu
Da li zaposleni koji kod jednog poslodavca ima zaključen Ugovor o radu na neodređeno vreme, a imenovan je, kod istog poslodavca, na funkciju v. d. direktora, a potom i direktora, ima radnopravnu zaštitu u vidu primene instituta mirovanja radnog odnosa, odnosno prava i obaveza koji se stiču na radu i po osnovu rada na prethodnom radnom mestu na osnovu odluke Upravnog odbora o mirovanju istih?, CEKOS IN09/09/2021mirovanje-radnog-odnosa radni-odnosi-ugovor-o-radu
Da li sa stranim državljaninom koji ima dozvolu za rad, sa kojim je zaključen ugovor o radu na određeno vreme na godinu dana po osnovu rada na projektu koji traje 4 godine, može da se produži ugovor o radu na određeno vreme do završetka tog projekta?, CEKOS IN09/09/2021radni-odnosi-ugovor-o-radu strani-drzavljani
Da li zaposleni koji je privremeno prestao da radi kod poslodavca, odnosno kome miruju prava i obaveze zbog imenovanja na funkciju, ima pravo na novčanu naknadu za neiskorišćeni godišnji odmor?, , CEKOS IN09/09/2021godisnji-odmor mirovanje-radnog-odnosa radni-odnosi
Da li se poslovi direktora ustanove kulture – biblioteke, čiji je osnivač lokalna samouprava, mogu obavljati bez zasnivanja radnog odnosa ili kao dopunski rad?, CEKOS IN09/09/2021direktori radni-odnosi
Da li se mogu žaliti na rad javnog beležnika? Ako mogu, zanima me kom organu se žalba  podnosi?CEKOS IN09/09/2021javno-beleznistvo
Da li je moguće, s obzirom na Zakon o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama, ugovoriti prodaju na kredit sa rokom dužim od 1 godine?CEKOS IN09/09/2021zakon-o-rokovima-izmirenja-novcanih-obaveza-u-komercijalnim-transakcijama
Zakup stana je zaključen ugovorom između nosioca prava raspolaganja na stanu u društvenoj svojini i lica koje zakupljuje stan a koje je u radnom odnosu kod zakupodavca. Zakupac stana je umro. Ko može od članova porodice da postane novi zakupac i da li to lice može da uđe u otkup stana?, CEKOS IN09/09/2021zakon-o-stanovanju zakup-nepokretnosti
Po presudi suda, poslodavac je u obavezi da bivšoj zaposlenoj isplati naknadu štete na ime manje isplaćene zarade za period od 1.05.2000. do 30.06.2005. godine. Da li se na ovu naknadu plaćaju porezi i doprinosi? Pod kojom šifrom vrste prihoda se vrši ova isplata? Da li se za ove isplate može podneti godišnja pojedinačna poreska prijava (Obrazac PPP-PD), ili se mora podneti pojedinačna poreska prijava za svaki mesec posebno? Da li se podnosi M-8 obrazac?, , , CEKOS IN09/09/2021doprinosi-za-obavezno-socijalno-osiguranje isplate-po-sudskim-presudama radni-odnosi zakon-o-porezu-na-dohodak-gradana
Zaposleni koristi službeno vozilo koje je poslodavac pribavio na osnovu ugovora o operativnom lizingu. Poslodavac plaća lizing naknadu za službeno vozilo. Zaposleni koristi službeno vozilo u službene i privatne svrhe. Da li se vrednost primanja zaposlenog koji koristi službeno vozilo (koje je poslodavac pribavio na osnovu ugovora o operativnom lizingu) u službene i privatne svrhe određuje u skladu sa odredbom člana 14a stav 2. ili odredbom člana 14a stav 3. Zakona o porezu na dohodak građana? Drugim rečima, da li se odredba člana 14a stav 3. Zakona o porezu na dohodak građana primenjuje analogno i na službena vozila? Isto pitanje postavljamo uz modifikaciju da službeno vozilo poslodavac drži po osnovu zakupa (rent-a-car), i da li bi poslodavac mogao svojim aktom da definiše korišćenje vozila 90% u službene svrhe i 10% u privatne svrhe?, CEKOS IN09/09/2021sluzbeno-vozilo-u-privatne-svrhe zakon-o-porezu-na-dohodak-gradana
Da li se na gratis polise kao poklon licima van radnog odnosa može iskoristiti olakšica po članu 85. Zakona o porezu na dohodak građana od 12.180 godišnje. Ovde se osiguravaju naši bivši radnici-penzioneri?CEKOS IN09/09/2021zakon-o-porezu-na-dohodak-gradana
Ukoliko bi zbog reorganizacije došlo do smanjenja broja zaposlenih ispod 400, da li se gubi pravo na fiskalne olakšice za svih 50 zaposlenih i da li postoji obaveza povraćaja po osnovu ostvarenih fiskalnih olakšica?CEKOS IN09/09/2021fiskalne-olaksice-za-novozaposlene
Da li se za zaposlenog koji usled smrti nije iskoristio godišnji odmor isplaćuje naknada štete za neiskorišćeni godišnji odmor?, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja09/09/2021godisnji-odmor radni-odnosi
Da li poslodavac može sa zaposlenim, koji je navršio 65 godina života, da se sporazume da nastavi da radi, umesto da mu otkaže ugovor o radu zbog ispunjenja uslova za ostvarivanje prava na starosnu penziju?, CEKOS IN06/09/2021penzijsko-i-invalidsko-osiguranje radni-odnosi-ugovor-o-radu
Da li je trgovac dužan da primi robu nazad i vrati novac kupcu – fizičkom licu, ukoliko roba koju kupac želi da vrati nema stvarnih (objektivnih) nedostataka – ispravna je, bez oštećenja, u roku trajanja i sl.?CEKOS IN06/09/2021zastita-potrosaca
Dana 19. oktobra 2016. godine podneli smo poresku prijavu za dobit u postupku likvidacije i to sa stanjem na dan koji prethodi danu pokretanja postupka likvidacije. Na obaveštenju o uspešnom prijemu poreske prijave elektronskim putem nije naznačena instrukcija za plaćanje, stoga je naše pitanje sledeće: Šta upisujemo u poziv na broj odobrenja prilikom plaćanja poreza po ovoj poreskoj prijavi?CEKOS IN06/09/2021porez-na-dobit
Da li stranke prilikom sklapanja predugovora mogu unapred ugovoriti određen (tačan) iznos štete koja bi se naknadila ukoliko dođe do neispunjenja ugovornih obaveza odnosno potpisivanja glavnog ugovora?CEKOS IN06/09/2021zakon-o-obligacionim-odnosima
Koja lica i pod kojim uslovima mogu da se uključe u obavezno penzijsko osiguranje?CEKOS IN06/09/2021penzijsko-i-invalidsko-osiguranje
Kakav je status lica koje radi kod poslodavca sa kojim ovaj nije zaključio ugovor o radu (tzv. “rad na crno”)?, CEKOS IN06/09/2021radni-odnosi radni-odnosi-ugovor-o-radu
Da li je moguće refundirati državnom službeniku troškove korišćenja taksi prevoza koje je koristio tokom radnog dana? Koji je pravni osnov za to? Sa koje ekonomske klasifikacije?, CEKOS IN06/09/2021drzavni-sluzbenici racunovodstvo
Zaposlena je proglašena “tehnološkim viškom” i uručeno joj je rešenje o otkazu ugovora o radu sa 1.11.2016. godine. Poslodavac je “načuo” da je ona trudna, ali ga nije o tome obavestila niti je dostavila potvrdu lekara. Poslodavac će do 1.11.2016. godine morati da joj isplati pripadajuću otpremninu. Šta ako poslodavac izvrši isplatu te otpremnine, a zaposlena u roku od 30 dana od dana prestanka radnog odnosa obavesti poslodavca da je trudna i dostavi mu odgovarajuće dokaze iz člana 187. stav 3. Zakona o radu?, CEKOS IN06/09/2021otpremnina tehnoloski-visak
Da li poslodavac može zaposlenu, koja je na odsustvu zbog trudnoće, porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege novorođenog deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta, proglasiti “tehnološkim viškom” i otkazati ugovor o radu?, , CEKOS IN06/09/2021porodiljsko-odsustvo radni-odnosi tehnoloski-visak
Da li se probni rad može ugovoriti aneksom ugovora u radu radi premeštaja na drugo radno mesto?CEKOS IN, CEKOS IN06/09/2021radni-odnosi-ugovor-o-radu
Inspektor rada je svojim rešenjem odložio rešenje o otkazu ugovora o radu zaposlenom (shodno članu 271. Zakona o radu – “Sl. glasnik RS”, br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14), koji je pokrenuo radni spor, i time vratio zaposlenog na rad do donošenja pravosnažne odluke suda. Da li poslodavac treba da zaključi sa zaposlenim novi ugovor o radu, ili zaposleni nastavlja da radi po ugovoru o radu koji je bio punovažan do rešenja o otkazu?CEKOS IN06/09/2021radni-odnosi-ugovor-o-radu
Koje poreske prijave može podnositi lice kome je u Obrascu PEP dato ovlašćenje za pristup elektronskom servisu 4.5. Dobit?CEKOS IN03/09/2021porez-na-dobit
Naknada za prevoz u slučaju promene mesta prebivališta, CEKOS IN03/09/2021prevoz-za-dolazak-i-odlazak-na-posao radni-odnosi
Na koji način se mogu brisati podaci o primaocima prihoda u podnetoj poreskoj prijavi – Obrazac PPP-PD i da li podneti Obrazac PPP-PD može da se stornira u celini?CEKOS IN03/09/2021poreska-prijava-ppp-pd
U slučaju kada je poslodavac zasnovao radni odnos (na neodređeno vreme) sa penzionisanim licem koje je i pre penzionisanja bilo u radnom odnosu kod istog poslodavca, a onda ga proglasi “tehnološkim viškom”, da li se kod određivanja visine otpremnine uzimaju sve godine koje je to lice bilo u radnom odnosu kod tog poslodavca (pre i posle penzionisanja) ili samo godine od novog zasnivanja radnog odnosa penzionisanog lica kog tog poslodavca?, , , Ministarstvo rada i socijalne politike03/09/2021otpremnina penzijsko-i-invalidsko-osiguranje radni-odnosi tehnoloski-visak
Kako se računa iznos izrečene mere iz člana 179a stav 1. tačka 2) Zakona o radu?, CEKOS IN03/09/2021nepostovanje-radne-discipline radni-odnosi
Čime je uređen broj zaposlenih u javnom sektoru?, CEKOS IN03/09/2021broj-zaposlenih-u-javnom-sektoru korisnici-javnih-sredstava
Ko su korisnici javnih sredstava?CEKOS IN03/09/2021korisnici-javnih-sredstava
Šta se primenjuje kada kod poslodavca nije donet ni kolektivni ugovor ni pravilnik o radu?Ministarstvo za rad, boračka i socijalna pitanja03/09/2021radni-odnosi
U slučaju nege bolesnog deteta starosti 15 godina otvoreno je bolovanje manje od 7 dana. Prvostepena lekarska komisija je produžila bolovanje za još 7 dana, a drugostepena lekarska komisija za još 4 meseca. Na čiji teret se vrši isplata naknade zarade za vreme ovog bolovanja majci deteta?CEKOS IN03/09/2021bolovanje
Šta se dešava ako se zaposleni, koji je stekao pravo na starosnu penziju i podneo zahtev Fondu PIO za ostvarivanje prava na penziju, odjavi kod poslodavca i već sledećeg dana bude ponovo prijavljen na osiguranje po osnovu novog radnog odnosa (bez pauze)?CEKOS IN03/09/2021penzijsko-i-invalidsko-osiguranje
Da li poslodavac koji ima manje od 20 zaposlenih treba da donosi program rešavanja viška zaposlenih?CEKOS IN03/09/2021radni-odnosi
Da li postoji zakonsko ograničenje da se isto lice koje je 24 meseca radilo po ugovoru o radu na određeno vreme, angažuje po osnovu ugovora o privremenim i povremenim poslovima?, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja03/09/2021privremeni-i-povremeni-poslovi rad-na-odredeno-vreme
Kada se može uvesti dežurstvo, koliko ono može da traje i kako se plaćaju sati dežurstva?CEKOS IN03/09/2021dezurstvo
Da li se vreme koje zaposleni po odluci provede u pripravnosti plaća i koliko? Koliko pripravnost može da traje?CEKOS IN03/09/2021pripravnost-zaposlenog
Da li se po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima može angažovati zaposleno lice? Da li se isto lice može više puta angažovati po ovoj vrsti ugovora?CEKOS IN03/09/2021privremeni-i-povremeni-poslovi
Da li predsednik sindikata kome je prestao mandat ima zaštitu od otkaza ugovora o radu i u kom periodu?CEKOS IN03/09/2021sindikat
Ako kod poslodavca ima više reprezentativnih sindikata, da li je za zaključenje kolektivnog ugovora na tom nivou neophodna saglasnost svih sindikata?CEKOS IN03/09/2021sindikat
Ko je u obavezi da odredi korona redara?CEKOS IN02/09/2021covid-19
Ukoliko preduzeće izvrši uplatu Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje za izdavanje zdravstvenih kartica za zaposlenog i članove njegove porodice, da li se ovo smatra činjenjem pogodnosti zaposlenom, odnosno da li se ovo smatra prihodom zaposlenog (ako se smatra, koja je vrsta prihoda u pitanja) i da li je u tom slučaju preduzeće dužno da izvrši plaćanje i poreza po odbitku?CEKOS IN02/09/2021zdravstvene-kartice
Na koji način se popunjava poreska prijava PPP-PD za isplatu naknade zarade zaposlenom koji je privremeno udaljen sa rada, a isplaćuje mu se naknada u visini četvrtine osnovne zarade? Koja šifra se koristi prilikom podnošenja prijave PPP-PD za ovu vrstu naknade? Da li se u polje 3.8 prijave PPP-PD unose podaci o broju sati ili broj sati koji se odnosi na suspenziju iznosi 0? Da li ima osnova za korišćenje neoporezivog iznosa?, , CEKOS IN02/09/2021naknada-zarade poreska-prijava-ppp-pd radni-odnosi
Zaposlena je po jednom Ugovoru o radu na određeno vreme zbog povećanja obima posla (u skladu sa članom 37. stav 1. Zakona o radu – “Sl. glasnik RS”, br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – US, 113/17, 95/18 – dr. propis) radila 24 meseca, koji ističu 10.03.2021. godine. Sa ovom zaposlenom je zaključen novi Ugovor o radu od 11.03.2021. godine, radi zamene privremeno odsutne zaposlene sa posla (u skladu sa članom 37. stav 4. Zakona o radu). Na koji način poslodavac na portalu CROSO vrši odjavu sa osiguranja 10.03.2021. godine (po starom ugovoru) i prijavu po novom Ugovoru na određeno vreme od 11.03.2021. godine, a da ova zaposlena nema nijedan dan prekida u osiguranju?, CEKOS IN02/09/2021croso radni-odnosi-ugovor-o-radu
Ukoliko postoji ugovor sa omladinskom zadrugom za angažovanje lica i plaća se isključivo zadruzi na osnovu mesečne fakture iz sopstvenog prihoda, bez ikakvog pravnog odnosa sa licima koje zadruga angažuje, da li postoji bilo kakva obaveza naše firme po ovom osnovu prema angažovanim licima; tačnije, ko ima obavezu prijave ovih lica u Registar zaposlenih i da li mi treba Registru da dostavljamo Obrazac 3 (angažovana lica preko omladinskih i studentskih zadruga)? Da li se ova lica moraju evidentirati u Obrascu PRM – Novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava Ministarstva finansija?CEKOS IN02/09/2021novo-zaposljavanje-korisnici-javnih-sredstava
Da li je potrebna saglasnost Komisije kod preuzimanja novozaposlenih iz drugih firmi, srodne delatnosti, ili je, kao i do sada, potrebno samo obavestiti Komisiju za davanje saglasnosti?CEKOS IN02/09/2021novo-zaposljavanje-korisnici-javnih-sredstava
Ako je u 2020. godini primljeno više novozaposlenih uz saglasnost Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje u odnosu na broj onih koji su otišli iz firme, da li to znači da u toku 2021. godine svi prijemi moraju biti uz saglasnost?CEKOS IN02/09/2021novo-zaposljavanje-korisnici-javnih-sredstava
Kakav treba da bude sadržaj ugovora o radu u slučaju postojanja opšteg akta kod poslodavca, a kakav u slučaju kada opšti akt ne postoji?, CEKOS IN02/09/2021radni-odnosi radni-odnosi-ugovor-o-radu
Koja pitanja se uređuju opštim aktom i/ili ugovorom o radu?, CEKOS IN02/09/2021radni-odnosi radni-odnosi-ugovor-o-radu
Kada se smatra da su odredbe ugovora o radu ništave i ko o tome odlučuje?, CEKOS IN02/09/2021radni-odnosi radni-odnosi-ugovor-o-radu
Sa aspekta utvrđivanja većih prava zaposlenih, kakav je odnos zakona, kolektivnog ugovora na različitim nivoima, pravilnika o radu i ugovora o radu?, CEKOS IN02/09/2021radni-odnosi radni-odnosi-ugovor-o-radu
U kojim slučajevima se mogu, a u kojima ne, opštim aktom poslodavca (kolektivnim ugovorom i pravilnikom o radu) ili ugovorom o radu, utvrditi veća prava od zakonom propisanih?, CEKOS IN02/09/2021radni-odnosi radni-odnosi-ugovor-o-radu
Kojim aktima se uređuju prava, obaveze i odgovornosti iz radnog odnosa zaposlenih?, CEKOS IN02/09/2021radni-odnosi radni-odnosi-ugovor-o-radu
Kakav je poreski tretman zarada iz radnog odnosa radnika koji će na gradilištu u Makedoniji raditi duže od 24 meseca (drugačije rečeno, da li će Makedonija imati pravo oporezivanja – ako da, od kada) kao i, poreski tretman zarada iz radnog odnosa radnika koji će na gradilištu u Makedoniji raditi kraće od 24 meseca (drugačije rečeno, da li će Makedonija imati pravo oporezivanja – ako da, od kada)?Ministarstvo finansija02/09/2021izbegavanje-dvostrukog-oporezivanja
Naša firma se bavi izvođenjem građevinskih radova u Republici Severnoj Makedoniji (Makedonija). U najvećem broju slučajeva, radovi će trajati kraće od 24 meseca. Međutim, neki projekti su ugovoreni tako da traju duže od 24 meseca. S tim u vezi a, shodno rešenjima sadržanim u ugovoru o izbegavanju dvostrukog oporezivanja sa Makedonijom, molimo za odgovor da li će, po proteku 24 meseca, “naše” gradilište, predstavljati stalnu poslovnu jedinicu u Makedoniji i, ako da, da li ćemo porez na dobit u Makedoniji morati da platimo od prvog dana izvođenja radova (tj. i za period pre isteka 24 meseca) ili, samo za period preko 24 meseca.Ministarstvo finansija02/09/2021izbegavanje-dvostrukog-oporezivanja
Da li je lokalni poreski organ u pravu, s obzirom da je privredno društvo zadužio za II kvartal iznosom za IV kvartal prethodne godine iako je privredno društvo uredno predalo PPI-1?CEKOS IN02/09/2021porez-na-imovinu
Da li preduzeće koje je za 2020. godinu dalo Izjavu o neaktivnosti ima obavezu da podnese Poreskoj upravi prijavu o akontacionom-konačnom utvrđivanju poreza na dobit?CEKOS IN02/09/2021porez-na-dobit
Koji je rok do koga pružaoci računovodstvenih usluga imaju obavezu da usklade poslovanje u skladu sa Zakonom o računovodstvu?Ministarstvo finansija02/09/2021racunovodstvo
Da li se vrši obustava isplate porodične penzije korisnicima koji obavljaju poslove kao hranitelji i za to primaju naknadu?Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja02/09/2021penzijsko-i-invalidsko-osiguranje
Da li se može utvrditi staž osiguranja po osnovu obavljanja poslova preko omladinske zadruge?Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja02/09/2021penzijsko-i-invalidsko-osiguranje
Imajući u vidu članove 16, 38. i 41. Zakona o agencijskom zapošljavanju, da li je moguće angažovati zaposlenog za rad preko agencije za zapošljavanje na određeno vreme u sledećem slučaju: Zaposleni radi kod poslodavca na određeno vreme dve godine od 1.07.2019. do 30.06.2021. godine. Da li je moguće da od 1.07.2021. godine nastavi da radi kod poslodavca preko agencije za zapošljavanje i dalje na određeno vreme, i to do 31.01.2022. godine?CEKOS IN02/09/2021agencijsko-zaposljavanje
U skladu sa rešenjima iz ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja sa Republikom Kipar, molimo za odgovor, da li se metod kredita za ušteđen porez primenjuje u situaciji kada država izvora prihoda (u konkretnom slučaju, dividendi) u svom poreskom sistemu uopšte nema porez po odbitku na dividende? Naime, u konkretnom slučaju rezidentno fizičko lice treba da primi dividende koje će mu isplatiti kompanija (pravno lice) koja je rezident Republike Kipar sa napomenom, da isplata dividendi, po trenutno važećim poreskim propisima Republike Kipar, predstavlja dohodak koji se izuzima od poreza na Kipru.Ministarstvo finansija02/09/2021izbegavanje-dvostrukog-oporezivanja