Iz najnovijeg broja izdvajamo:

 • Prekovremeni i smenski rad ili preraspodela radnog vremena
 • Mogućnost samoinicijativnog prijavljivanja poreskog prekršaja pravnih lica i preduzetnika (shodno Zakonu o poreskom postupku i poreskoj administraciji)
 • Planiranje mogućeg broja lica za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje u javnom sektoru za 2022. godinu
 • Minimalna cena rada po radnom času za isplate u periodu januar-decembar 2022. godine utvrđena je u iznosu od 201,22 dinara neto

Iz najnovijeg broja izdvajamo:

 • Poreska osnovica poreza na dodatu vrednost (normativna uređenost, način utvrđivanja i ispravke poreske osnovice od 1. jula 2021. godine, primena i problemi u praksi i zauzeti stavovi po spornim pitanjima i različitim postupanjima)
 • Pomera se početak primene Zakona o fiskalizaciji – na 1.11.2021. godine (uz prelazni period za usklađivanje sa novim modelom fiskalizacije – od 1.11.2021. do 30.04.2022. godine)

Ekspert: poslednje izmene od 31.03.2021

 • Pravilnik o dostavljanju elektronskim putem između javnog izvršitelja i drugih organa
 • Pravilnik o načinu podnošenja predloga za izvršenje na osnovu izvršne ili verodostojne isprave u elektronskom obliku
 • Poseban kolektivni ugovor za javna preduzeća u komunalnoj delatnosti na teritoriji Republike Srbije
Detaljan sadržaj poslednjih izmena
 • Knjige iz svih oblasti
 • Knjige
 • Devizno poslovanje
 • Državni organi i uprava
 • Finansijsko poslovanje
 • Građevinarstvo
 • Intelektualna svojina
 • Javne nabavke
 • Javni prihodi
 • Obligacioni odnosi
 • Obrazovanje
 • Poreski propisi i akcize
 • Pravosuđe, kazneno i procesno pravo
 • Privredna društva
 • Rad, zapošljavanje i socijalna politika
 • Saobraćaj
 • Zdravstvo, lekovi
 • Stanovanje
Knjige iz svih oblasti
 • Knjige iz svih oblasti
 • Knjige
 • Devizno poslovanje
 • Državni organi i uprava
 • Finansijsko poslovanje
 • Građevinarstvo
 • Intelektualna svojina
 • Javne nabavke
 • Javni prihodi
 • Obligacioni odnosi
 • Obrazovanje
 • Poreski propisi i akcize
 • Pravosuđe, kazneno i procesno pravo
 • Privredna društva
 • Rad, zapošljavanje i socijalna politika
 • Saobraćaj
 • Zdravstvo, lekovi
 • Stanovanje

990.00  RSD

330.00  RSD

660.00  RSD

330.00  RSD

550.00  RSD

330.00  RSD

880.00  RSD

330.00  RSD

550.00  RSD

990.00  RSD

770.00  RSD

154.00  RSD

 • Obrasci - sve oblasti
 • Izveštaj o isplaćenim zaradama u javnom sektoru
 • Poreske prijave - porez na dobit pravnih lica
 • Matična evidencija i uplata doprinosa po osnovu ugovorene naknade
 • Poreske prijave - akcize
 • Poreske prijave - porez na dodatu vrednost
 • Poreske prijave - porez na imovinu
 • Poreske prijave - porez na prihode građana
 • Poreske prijave - porez po odbitku
 • Poreski bilans - pravna lica
 • Poreski bilans - samostalne delatnosti
 • Poreski bilans - nedobitne organizacije
 • Potvrde o rezidentnosti
 • Povraćaj više plaćenog doprinosa
 • Prijava za doprinose - samostalni umetnici
 • Prijava za upis u registar - estradni program
 • Promet robe i usluga
 • Registar poslodavaca
 • Zapošljavanje novih radnika - poreske olakšice i obračun i plaćanje doprinosa
 • Ostvarivanje prava na finansijsku podršku porodici sa decom
 • Bezbednost i zdravlje na radu
 • Zdravstveno osiguranje
 • Zapošljavanje osoba sa invaliditetom
 • Obračun amortizacije stalnih sredstava
 • Poreske prijave - porez na dohodak građana po rešenju
 • Kontrola isplate zarada u javnim preduzećima
 • Poreski bilans - stalna poslovna jedinica nerezidentnog obveznika
 • Finansijski izveštaji za privredna društva, zadruge i preduzetnike
 • Finansijski izveštaji za druga pravna lica
 • Odobravanje poreskog punomoćstva - PDV
 • Doprinosi za obavezno socijalno osiguranje
 • Poreska prijava - porez na premije neživotnih osiguranja
 • Poreska prijava - obračunati porez samooporezivanjem
 • Akcizne markice
 • Evidencija nepokretnosti u javnoj svojini
 • Povraćaj/preknjižavanje više plaćenog poreza na dobit
 • Refakcija akcize
 • Refakcija PDV-a
 • Plaćanje poreske obaveze putem kompenzacije
 • Opis radnih mesta i postupak razvrstavanja nameštenika i službenika u AP i JLS
 • Zaposleni u AP i JLS
 • Porez na prenos apsolutnih prava
 • Pretežan izvoz dobara u inostranstvo
 • Poreska oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza
 • Volontiranje
 • Vršenje vojne obaveze
 • Akcize - Oslobođenja od plaćanja za diplomatska predstavništva
 • Pregled obračuna PDV
 • Registracija poreskih obveznika
 • Duvan i duvanski proizvodi
 • Radno angažovanje sezonskih radnika
 • Ostvarivanje prava kod Fonda solidarnosti
 • Obrasci u primeni za vreme vanrednog stanja
 • Obrazovanje
 • Kreditni poslovi sa inostranstvom
 • Zaštita životne sredine
 • Zakup stanova
Obrasci - sve oblasti
 • Obrasci - sve oblasti
 • Izveštaj o isplaćenim zaradama u javnom sektoru
 • Poreske prijave - porez na dobit pravnih lica
 • Matična evidencija i uplata doprinosa po osnovu ugovorene naknade
 • Poreske prijave - akcize
 • Poreske prijave - porez na dodatu vrednost
 • Poreske prijave - porez na imovinu
 • Poreske prijave - porez na prihode građana
 • Poreske prijave - porez po odbitku
 • Poreski bilans - pravna lica
 • Poreski bilans - samostalne delatnosti
 • Poreski bilans - nedobitne organizacije
 • Potvrde o rezidentnosti
 • Povraćaj više plaćenog doprinosa
 • Prijava za doprinose - samostalni umetnici
 • Prijava za upis u registar - estradni program
 • Promet robe i usluga
 • Registar poslodavaca
 • Zapošljavanje novih radnika - poreske olakšice i obračun i plaćanje doprinosa
 • Ostvarivanje prava na finansijsku podršku porodici sa decom
 • Bezbednost i zdravlje na radu
 • Zdravstveno osiguranje
 • Zapošljavanje osoba sa invaliditetom
 • Obračun amortizacije stalnih sredstava
 • Poreske prijave - porez na dohodak građana po rešenju
 • Kontrola isplate zarada u javnim preduzećima
 • Poreski bilans - stalna poslovna jedinica nerezidentnog obveznika
 • Finansijski izveštaji za privredna društva, zadruge i preduzetnike
 • Finansijski izveštaji za druga pravna lica
 • Odobravanje poreskog punomoćstva - PDV
 • Doprinosi za obavezno socijalno osiguranje
 • Poreska prijava - porez na premije neživotnih osiguranja
 • Poreska prijava - obračunati porez samooporezivanjem
 • Akcizne markice
 • Evidencija nepokretnosti u javnoj svojini
 • Povraćaj/preknjižavanje više plaćenog poreza na dobit
 • Refakcija akcize
 • Refakcija PDV-a
 • Plaćanje poreske obaveze putem kompenzacije
 • Opis radnih mesta i postupak razvrstavanja nameštenika i službenika u AP i JLS
 • Zaposleni u AP i JLS
 • Porez na prenos apsolutnih prava
 • Pretežan izvoz dobara u inostranstvo
 • Poreska oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza
 • Volontiranje
 • Vršenje vojne obaveze
 • Akcize - Oslobođenja od plaćanja za diplomatska predstavništva
 • Pregled obračuna PDV
 • Registracija poreskih obveznika
 • Duvan i duvanski proizvodi
 • Radno angažovanje sezonskih radnika
 • Ostvarivanje prava kod Fonda solidarnosti
 • Obrasci u primeni za vreme vanrednog stanja
 • Obrazovanje
 • Kreditni poslovi sa inostranstvom
 • Zaštita životne sredine
 • Zakup stanova