Iz najnovijeg broja izdvajamo:

  • Dualno obrazovanje u sistemu srednjeg i visokog obrazovanja i poreski tretman materijalnog i finansijskog obezbeđenja učenika i studenata za vreme učenja kroz rad
  • Odobravanje zajma zaposlenima od strane poslodavca za nabavku ogreva, zimnice, udžbenika i slično
  • Gotovinske platne transakcije pravnih lica i preduzetnika (blagajničko poslovanje, blagajna i blagajnički maksimum)
  • Zatezna kamata

Iz najnovijeg broja izdvajamo:

  • Isporuke dobara i usluga koje nisu predmet PDV-a (neoporezive isporuke) - način utvrđivanja i iskazivanja, sa posebnim osvrtom na neoporezive isporuke iz člana 6. stav 1. tačka 1) Zakona o PDV-u (prenos celokupne ili dela imovine sa ili bez naknade ili kao ulog i prefakturisavanje i refundacija troškova)
  • Poreske implikacije Odluke o nefakturisanju zakupnine zakupcima koji obavljaju ugostiteljsku delatnost u noćnom periodu, u poslovnom prostoru na kome je nosilac prava javne svojine Grad Beograd, odnosno na kome Grad Beograd ima posebna svojinska ovlašćenja, u periodu od 1. aprila 2021. do 31. marta 2022. godine, koju je donela Skupština Grada Beograda

Pitanja i odgovori

On line baza pitanja i odgovora objavljenih
u stručnim časopisima “Informator” i “PDV”
» Detaljnije

Ekspert: poslednje izmene od 10.08.2022.

  • Uredba o uslovima, načinu i postupku za utvrđivanje ispunjenosti uslova za kupovinu stana pod povoljnijim uslovima u okviru projekta izgradnje stanova za pripadnike snaga bezbednosti
  • Lista lekova koji se izdaju bez lekarskog recepta i koji se mogu reklamirati u sredstvima javnog informisanja
  • Pravilnik o mernim transformatorima koji se koriste za obračun električne energije
Detaljnije o poslednjim izmenama »
Search
Generic filters